Hôm nay, Thứ 7 24/07/21 1:46

Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 12 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
 Tiêu đề bài viết: CHUẨN ÐỀ SÁM PHÁP
Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 20/05/12 16:35 
Ngoại tuyến
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia:
Thứ 4 24/08/11 12:43
Bài viết: 161

Đã cảm ơn     : 256 lần
Được cảm ơn : 300 lần
CHUẨN ÐỀ SÁM PHÁP

Hình ảnh

Kinh dạy: Trước khi vào Ðạo tràng, nên làm lễ Phật, Sám hối, Tùy hỷ, Khuyến thỉnh, Phát nguyện.
Nên thọ Bồ đề Tâm Giới; năm pháp này là quy tắc sáu thời hành đạo của các vị Bồ Tát.


Ðầu tiên vào Ðạo tràng quỳ gối, chấp tay, niệm chú dâng hương.

Ðọc Tịnh Pháp Giới Chơn ngôn: Án Lam (Om ram)(7 biến)

Tịnh Khẩu Nghiệp Chơn ngôn: Tu Rị, Tu Rị, Ma Ha Tu Rị, Tu Tu Rị Ta Bà Ha. ( )(3 lần).

Tịnh Tam Nghiệp Chơn ngôn: Án, Ta Phạ Bà Phạ Thuật Ðà Ta Phạ, Ðạt Ma Ta Phạ, Bà Phạ, Thuật Ðộ Hám (3 lần)

Phổ Cúng Dường Chơn ngôn: Án, Nga Nga Nẵng Tam Bà Phạ Phiệt Nhựt Ra Hộc. (3 lần)

Ðọc bài nguyện hương:

Nguyện thử hương hoa vân,
Biến mãn Thập phương giới.
Nhứt nhứt chư Phật độ.
Vô lượng hương trang nghiêm.
Cụ túc Bồ Tát đạo,
Thành tựu Như Lai hương.


Phổ lễ Chân ngôn: Án Phạ Nhựt Ra Vật. (7 lần)

ÐẢNH LỄ:

Nhất tâm đảnh lễ A Súc Thế Tôn
Nhất tâm đảnh lễ Bảo Sanh Thế Tôn.
Nhất tâm đảnh lễ Quán Tự Tại Vương Thế Tôn.
Nhất tâm đảnh lễ Cực Lạc thế giới A Di Ðà Thế Tôn.
Nhất tâm đảnh lễ Thập phương Pháp giới chư Phật Thế Tôn.
Nhất tâm đảnh lễ Thất Cu Chi Phật Mẫu Sở Thuyết, Ðại Chuẩn Ðề, Ðà Ra Ni
Nhất tâm đảnh lễ Thập phương Pháp giới Tu đa la Tạng Nhứt thế Ðà Ra Ni môn.
Nhất tâm đảnh lễ Tỳ Lô Giá Na cung điện trung Thất Cu Chi Phật Mẫu Chuẩn Ðề Bồ Tát Ma ha tát.
Nhất tâm đảnh lễ Quán Tự Tại Bồ Tát Ma ha tát.
Nhất tâm đảnh lễ Di Lặc Bồ Tát Ma ha tát.
Nhất tâm đảnh lễ Hư Không Tạng Bồ Tát Ma ha tát.
Nhất tâm đảnh lễ Phổ Hiền Bồ Tát Ma ha tát.
Nhất tâm đảnh lễ Kim Cang Thủ Bồ Tát Ma ha tát.
Nhất tâm đảnh lễ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma ha tát.
Nhất tâm đảnh lễ Trừ Cái Chướng Bồ Tát Ma ha tát.
Nhất tâm đảnh lễ Ðịa Tạng Bồ Tát Ma ha tát.
Nhất tâm đảnh lễ Vô Năng Thắng Bồ Tát Ma ha tát.
Nhất tâm đảnh lễ Ðại Thế Chí Bồ Tát Ma ha tát.
Nhất tâm đảnh lễ Thập phương pháp giới Nhứt Thế Bồ Tát Ma ha tát.
Nhất tâm đảnh lễ Ma Ha Ca Diếp Tôn giả Chư Ðại Thanh Văn Tăng.
Nhất tâm đảnh lễ Thập phương pháp giới Nhứt thế Tam thừa Hiền Thánh Tăng.

Sám hối:

Ngã đệ tử … chí tâm sám hối.
Ðại Thánh Chuẩn Ðề Tôn.
Nhứt thế Hiền Thánh chúng.
Kim thân nhược tiền thân.
Sở tạo chư ác nghiệp.
Chúng tội giai sám hối. (3 lễ).


Khuyến thỉnh:

Ngã đệ tử … chí tâm khuyến thỉnh
Thập phương nhứt thiết Phật.
Hiện tại thành đạo giả,
Ngã thỉnh chuyển Pháp luân,
An-Lạc chư chúng sanh,
Thập phương nhứt thế Phật,
Nhược dục Bát Niết Bàn.
Ngã kim đầu diện lễ,
Khuyến thỉnh cửu trụ thế (3 lễ).


Tùy hỷ:

Ngã đệ tử … chí tâm tùy hỷ.
Tam thế chư Như Lai,
Bồ Tát Thanh Văn chúng.
Tu tập tam thừa nhơn,
Nãi chí phàm phu loại.
Sở hữu chư phước thiện,
Thí giới thiền định huệ.
Nhẫn nhục tịnh tinh tấn,
Ngã kim giai tùy hỷ (3 lễ)

Phát nguyện:

Ngã đệ tử … chí tâm phát nguyện.
Nguyện chư chúng sanh đẳng,
Tất phát Bồ đề tâm.
Vĩnh đoạn chư phiền não,
Ðương chứng nhứt thế trí.
Phục nguyện ngã kim tu,
Chuẩn Ðề bí mật hạnh.
Sở cầu chư Tất Ðịa,
Tùy tâm tốc thành tựu. (3 lễ)


Hồi hướng:

Ngã đệ tử … chí tâm hồi hướng.
Dĩ ngã sở tu phước,
Cập dữ Chơn ngôn hạnh.
Hồi hướng chư hữu tình,
Cọng thành Vô thượng đạo.
Phục dĩ kim sở tu,
Lễ bái cập sám hối.
Khuyến thỉnh tịnh tùy hỷ,
Phát nguyện hồi hướng thiện.
Tất thí dữ chúng sanh,
Vĩnh đoạn tam đồ khổ.
Ðồng thú đạo Bồ đề,
Pháp giới chơn như hải. (3 lễ)
Thất Phật Diệt Tội Chơn ngôn (3 lễ)

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ ni nể đế, ma ha già đế, chơn lăng càn đế ta bà ha.

_________________
Hình ảnh
Hình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnh
Hình ảnh


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Trả lời: CHUẨN ÐỀ SÁM PHÁP
Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 21/05/12 11:28 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia:
Thứ 6 09/09/11 11:33
Bài viết: 151

Đã cảm ơn     : 120 lần
Được cảm ơn : 244 lần
Ui, sao bác không viết Phạn ngữ để chị em ứng dụng đọc luôn nhỉ.


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Trả lời: CHUẨN ÐỀ SÁM PHÁP
Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 21/05/12 15:30 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia:
Thứ 6 18/05/12 21:11
Bài viết: 7

Đã cảm ơn     : 7 lần
Được cảm ơn : 8 lần
Nội dung thì được nhưng mà sao dùng ngôn ngữ miền Nam vậy. Chắc bạn theo Nam Tông à


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Trả lời: CHUẨN ÐỀ SÁM PHÁP
Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 21/05/12 17:51 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia:
Thứ 7 20/08/11 22:21
Bài viết: 167

Đã cảm ơn     : 39 lần
Được cảm ơn : 222 lần
HOAHONGDEN đã viết:
Nội dung thì được nhưng mà sao dùng ngôn ngữ miền Nam vậy. Chắc bạn theo Nam Tông à

Nam hay bắc không phân biệt ở ngô ngữ bạn ạ. Ở ngoài bắc hay đọc là " lị " còn trong miền nam đọc là " rị". gọi là tiếng miền nam, miền bắc, còn tông phái nam hay bắc là phân biệt theo quốc gia và nền văn hóa.

_________________
phananhtuan0608@yahoo.com


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Trả lời: CHUẨN ÐỀ SÁM PHÁP
Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 23/05/12 14:45 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia:
Thứ 6 18/05/12 21:11
Bài viết: 7

Đã cảm ơn     : 7 lần
Được cảm ơn : 8 lần
Khác chứ bạn ơi. Văn hóa vùng miền cũng ảnh hưởng đến ngôn ngữ và tín ngưỡng tâm linh mà. Mình chỉ thấy bài của anh minh thiên là đọc dẽ hiểu thôi.


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Trả lời: CHUẨN ÐỀ SÁM PHÁP
Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 30/05/12 0:03 
Ngoại tuyến
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia:
Chủ nhật 21/08/11 8:38
Bài viết: 415

Đã cảm ơn     : 438 lần
Được cảm ơn : 460 lần
Tất cả các bài viết của thành viên đưa lên đều dễ hiểu bạn ạ. Dễ hiểu hay khó hiểu cũng do người đọc mà thôi. Không nên nói vậy bạn nhé

_________________
Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm
Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm
Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong...


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Trả lời: CHUẨN ÐỀ SÁM PHÁP
Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 30/05/12 9:51 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia:
Thứ 7 26/05/12 21:34
Bài viết: 2

Đã cảm ơn     : 3 lần
Được cảm ơn : 3 lần

l

<dễ hiểu hay khó hiểu đều do người đoc mà thôi >
-Bài đăng CHUẤN ĐỀ SÁM HỐI đã đáp ứng được nội dung cho đại đa số những bạn mới Tu tập.
Từ cách kết Ấn đến nội dung hành trì .


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Trả lời: CHUẨN ÐỀ SÁM PHÁP
Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 30/05/12 10:15 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia:
Thứ 6 09/09/11 11:33
Bài viết: 151

Đã cảm ơn     : 120 lần
Được cảm ơn : 244 lần
Hướng Thiện đã viết:

lời cảm ơn đúng lúc !

<dễ hiểu hay khó hiểu đều do người đoc mà thôi >
-Bài đăng CHUẤN ĐỀ SÁM HỐI đã đáp ứng được nội dung cho đại đa số những bạn mới Tu tập.
Từ cách kết Ấn đến nội dung hành trì .


Bạn Hướng Thiện ah,
Hình như bạn đưa nhầm lời cảm ơn từ topic Hoahongden sang đây thì phải.
Bạn mới vào nên chưa biết. Chuẩn Đề sám pháp là topic của một đạo hữu rất đáng kính trọng trong Diễn đàn Mật Việt, bài viết cũng rất quan trọng với những người đang thờ Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề và luyện chú Chuẩn Đề. Nếu bạn đã có hiểu biết rồi, mong bạn đừng cảm ơn nhầm từ topic của đạo hữu này sang topic của đạo hữu khác nhé.
Chúc bạn Hỉ - Xả, vui vẻ với các anh chị em trong Diễn đàn nha.


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Trả lời: CHUẨN ÐỀ SÁM PHÁP
Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 30/05/12 10:25 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia:
Thứ 6 09/09/11 11:33
Bài viết: 151

Đã cảm ơn     : 120 lần
Được cảm ơn : 244 lần
Bác Tây Phương,
Clip Thảm trạng... nhạc và nội dung rất hay. Uyển Hương định góp thêm 1 clip nữa, nhưng không thấy phần trả lời nên không đưa vào được. Tiếc quá.


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Trả lời: CHUẨN ÐỀ SÁM PHÁP
Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 30/05/12 10:58 
Ngoại tuyến
Thành viên tích cực
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia:
Thứ 2 24/10/11 11:17
Bài viết: 145
Đến từ: Hanoi

Đã cảm ơn     : 31 lần
Được cảm ơn : 114 lần
từ lúc xuất hiện tên Hoahongden và hướng thiện thấy diễn đàn sôi động hẳn lên, rất vui được làm quen

_________________
Làm thiện nên từ chỗ thật tâm
Cầu khen danh hão chớ nên tầm
Hư danh giả dối đâu dùng được
Người thế cười chê kẻ lạc lầm....Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 12 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:  

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Diễn đàn được phát triển bởi Nguyễn Việt Anh