Hôm nay, Chủ nhật 09/05/21 23:19

Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ


Đã tìm thấy 6 kết quả

Người gửi Nội dung

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Thứ 5 05/01/12 23:31 

Được sự chỉ bảo của đạo hữu Trí Minh, tôi thử thí nghiệm xem đúng ý đạo hữu Phúc Quý chưa nhé!

Thập Điện Diêm Vương là hệ thống trong cõi âm ty địa ngục đứng đầu là Diêm Vương. Theo Cấm Độ Tam Muội Kinh viết : dưới sự cai trị của Diêm Vương chỉ đặt Ngũ Quan gồm có Tiên Quan cấm sát (cấm giết chóc), Thủy Quan cấm đạo (cấm trộm cướp), Thiết Quan cấm dâm (cấm dâm dục), Thổ Quan cấm lưỡng thiệt (cấm hai lời dối trá) và Thiên Quan cấm tửu (cấm uống rượu).

Còn quyển thứ ba mươi ba trong Phật Tổ Thống Ký thuộc “Sử Truyền Phật Giáo” (Trung Hoa) ghi lại : “Thế truyền Đường Đạo Minh hoà thượng thần du địa phủ, gặp mười lăm người phân trị, vì truyền tên lên thế gian nên thuộc hạ của Diêm Vương biến thành mười lăm”. Nói đến đây thì Phật giáo bắt đầu xuất hiện có Thập Điện Diêm Vương. Từng vị trong Thập Điện Diêm Vương đều được phân công, có chức quyền, phương thức xử lý tội lỗi người thế gian khi qua đời xuống địa ngục rất rõ ràng minh xác.

Thập Điện Diêm Vương là hệ thống cai trị trong cõi âm ty, các “quan chức” (ma vương) làm việc tại âm gian lấy điện thứ năm làm nơi truy xét công tội người chết, gọi chung là Thập Điện Diêm La hay Thập Điện Diêm Quân hoặc Thập Điện Diêm Vương. Diêm Vương còn được gọi là Diêm Ma Vương. Thập Điện Diêm Vương có ảnh hưởng rất lớn với người dân gian sau khi qua đời. Trong Phật giáo từ trước đến nay thường đắp tượng Thập Điện Diêm Vương đặt ở trái phải Minh Giới Tổng Quản Địa Tạng Bồ Tát trong các chùa chiền, còn thời xưa thì thường có mười lăm điện thờ trong miếu Thành Hoàng.

Cho nên ở cõi Diêm Phủ có mười vị Ma vương hay còn gọi “vua một cõi”cai quản, có nhiệm vụ và công việc khác nhau để xem xét người chết lúc còn sống trên thế gian đã phạm vào những tội lỗi gì mà có hình phạt thích đáng.
1. Nhứt Điện : Tần Quảng Vương cầm sổ sống chết.
2. Nhị Điện : Sở Giang Vương coi Đẳng Hoạt Địa Ngục
3. Tam Điện : Tống Đế Vương coi Hắc Thằng Đại Địa Ngục
4. Tứ Điện : Ngũ Quan Vương coi Chúng Hiệp Đại Địa Ngục
5. Ngũ Điện : Diêm La Vương coi Khiếu Hoán Địa Ngục
6. Lục Điện : Biện Thành Vương coi Đại Khiếu Hoán Địa Ngục
7. Thất Điện : Thái Sơn Vương coi Nhiệt Não Địa Ngục
8. Bát Điện : Bình Đẳng Vương coi Đại Nhiệt Não Địa Ngục
9. Cửu Điện : Đô Thị Vương coi A-Tỳ Địa Ngục.
10. Thập Điện : Chuyển Luân Vương cho đi đầu thai.
Trong Ngọc Lịch Sao Truyền và Diêm Vương Kinh có ghi tỉ mỉ như sau :
- Điện thứ nhất : Tần Quảng Vương Tưởng, vía ngày mồng một tháng hai, ty chưởng Nhân Gian Thiên Thọ Sinh Tử, cai quản cát hung vùng u minh. Người tốt đã hết tuổi thọ thì tiếp dẫn siêu sinh. Người có công tội hai phần cân bằng thì đưa đến điện thứ mười, đầu thai vào nhân thế, nam chuyển thành nữ, nữ chuyển thành nam. Người làm ác nhiều thiện ít thì giải đến đài cao bên phải điện, gọi là Nghiệt Kính Đài để xem lòng dạ tốt xấu khi tại thế rồi phê giải đến điện thứ hai phát ngục chịu khổ.

Đây là điện đầu tiên quản lý việc ghi chép về tuổi thọ mỗi người, đồng thời quản lý hết tất cả việc lành dữ của cõi U Minh như trên trần gian thuộc “Phòng Hành Chánh Quản Trị” vậy. Cung điện Tần Quảng Vương nằm bên dưới tầng đá ngầm dưới đáy biển, hướng Tây của hắc lộ suối vàng.
http://thienviet.files.wordpress.com/2009/11/1-dv-nhat-dien.jpg?w=222&h=252
Nếu người chết có làm việc thiện, thì được đưa đi sinh kiếp khác ngay. Còn nếu người chết là nam hay nữ mà công tội ngang nhau, sẽ được đưa đến Điện thứ mười cho đi đầu thai, có thể nam chuyển thành nữ hay ngược lại, tùy theo nghiệp của mỗi người mà định.

Nếu có làm ác ít, thì được đưa vào một điện có đài cao, gọi là “Nghiệt kính (cảnh) đài”. Đài nầy cao một trượng, xung quanh có kiếng, treo ở hướng Đông, trên biển có đề câu :- “Trước Đài Nghiệt Cảnh không người tốt”. Hồn người chết sẽ thấy lại tất cả những việc mình đã làm khi sống, bao nhiêu tội lỗi đã gây ra, nay phải chịu sa xuống Địa Ngục chịu sự trừng phạt. Lúc nầy thì dù “vàng ròng cũng khó đổi” được. Sau khi xem hết các tội lỗi rồi thì chuyển qua Điện thứ hai để thọ hình phạt theo tội đã gây ra.

Những tội trên thế gian : như người còn sống chẳng kính trời đất, không nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ mà báo đáp, hỗn hào cãi lệnh cha mẹ, coi thường mạng sống, tự ải tự vẫn (thắt cổ tự tử), uống thuốc độc hoặc nhảy sông mà chết. Những người chết như thế, ngoại trừ do bảo vệ trung hiếu tiết nghĩa mà có hành động như vậy, còn tất cả do vì tham sân si uất hận, hoặc vì lý do không đáng mà tự tử, hoặc do muốn hù dọa người mà lộng giả thành chân …mà chết (thì đều phải chịu trừng phạt). Các vị thần Môn Táo (cửa và bếp tức) sẽ giải những hồn nầy vào điện để chịu sự đói khát, từ chập tối đến nửa đêm (tức từ giờ tuất và hợi) phải chịu sự đau đớn sống chết. Hình phạt kéo dài hoặc 70 ngày hoặc hai, ba năm, rồi đưa hồn trở về quê quán để gặp vợ (chồng) con, nhưng không được hưởng cơm canh tiền bạc (do thân nhân cúng). Nếu người đó biết ăn năn tội lỗi thì không còn hiện những hình ảnh ghê sợ, dọa nhát ma người đời nữa.

Trải qua thời gian trừng phạt nầy rồi, thì thần Môn Táo lại giải xuống điện cũ để chuyển tiếp Điện thứ hai, tra xét công tội để áp dụng hình phạt thích đáng nơi ngục đó. Nếu khi sống có làm việc thiện thì có phần miễn giảm, còn toàn làm ác thì quỉ mặt xanh sẻ áp giải đến ngục khác chịu hình phạt, nếu quá nặng thì cho xuống đại Địa Ngục A -Tỳ, mãi mãi chịu hình phạt không cho đầu thau nữa.

Những kẻ khi sống làm nghề “thợ tụng ”, tụng kinh cầu nguyện cho người mà gian lận, bớt lời bớt chữ trong kinh thì đưa sang “Bổ Kinh Sở” nơi tụng kinh thêm cho đủ số. Nơi đây, có để kinh điển, thắp một cây đèn dầu leo lét, khi mờ khi tỏ không thể tụng đọc nhanh được. Mà khi tụng, bỏ sót một chữ sẽ bị quỉ sứ đánh đòn nên không dám sai trái. Những người nầy, dù ở thế gian thân nhân có rước bao nhiêu thầy đến hộ niệm đi nữa thì tội cũ vẫn không giảm được. Chỉ có trường hợp, chính người thân thiết đó, hết sức thành tâm tụng đọc, ra sức bố thí cúng dường, dù đọc kinh trì chú không hay miễn có đủ tâm thành thì có cảm ứng. Lúc ấy, vào sáu ngày lành mỗi tháng, sẽ có “Phật chỉ” đưa đến mà giảm tội cho.

Muốn tránh khỏi hình phạt ở địa ngục, chỉ có cách là phát lòng thành ăn ngay ở thẳng, làm nhiều việc công đức… thì khi qua đời được dẫn về cõi Tây phương Cực Lạc !

Vào ngày mùng 1 tháng hai (là ngày vía của Nhất Điện Tần Quảng Vương) , người theo Phật nên ăn chay tụng kinh sám hối, phát nguyện và thực hành làm lành sẽ được Tần Quảng Vương phù hộ.

- Điện thứ hai : Sở Giang Vương Lịch, vía ngày mồng một tháng ba, ty chưởng Thoại Đại Địa Ngục, còn gọi là Bác Y Đình Hàn Băng Địa Ngục, chia thành mười sáu ngục nhỏ. Phàm người tại dương gian làm hại đến thân thể người khác, trộm cướp sát sinh sẽ bị đưa vào ngục này rồi giải đến ngục nhỏ có tội tương ứng để chịu khổ hình, hết hạn được chuyển sang điện thứ ba, xem xét để gia hình phát ngục.

Ngục nầy nằm ở đáy biển, dưới tầng đá ngầm phía chính Nam, gọi là địa ngục Đẳng Hoạt . Gồm có 16 địa ngục nhỏ như sau:-

1- Hắc Vân Sa (cát mây đen)

2- Phẩn Niệu Nê (phân, nước tiểu, bùn)

3- Ngũ Xoa (cây chĩa năm răng)
http://thienviet.files.wordpress.com/2009/11/1-dv-nhi-dien.jpg?w=222&h=252
4- Cơ Ngạ (đói)

5- Tiêu Khát (khát)

6- Nùng Huyết (chảy máu tươi)

7- Đồng Phủ (búa đồng)

8- Đa Đồng Phủ (nhiều búa đồng)

9- Thiết Khải (giáp bằng sắt)

10- U Lương (tối tăm)

11- Kê (gà cắn mổ)

12- Hôi Hà (tro than, sông nước)

13- Chước Tiệt (chặt cắt)

14- Kiếm Diệp (kiếm bén)

15- Hồ Lang (chồn sói)

16- Hàn Băng (băng lạnh)

Người sống trên thế gian mà phạm vào tội lừa gạt thiếu niên nam nữ, buôn bán trẻ em, cưỡng đoạt thân thể, tranh đoạt tài sản, không rành nghề hốt thuốc cho người làm tổn hại đến mắt, lỗ tai, tay, chân họ, không tha đày tớ già làm lụng cực nhọc, tham cầu lợi lộc mà làm mai mối hôn nhân, giấu giếm (khai gian) tuổi tác, cho đến nhà người hay sinh sự, làm điều dối gian, ăn nói dối trá phỉnh trên gạt dưới. Phạm tội loạn luân. Làm quan ăn của hối lộ…

Những người này khi chết, sau khi ở Nghiệt Cảnh Đài đã tra ra tội phạm nhiều ít, thời gian phạm tội lâu mau, có cố ý hay vô tình… thì cho quỷ tóc đỏ răng nanh dẫn đi đến địa ngục nhỏ tương ứng để thọ tội.

Thí dụ phạm vào tội loạn luân, bị cắt (thiến) thận, làm quan tính kế đảo điên, ăn hối lộ, bị nhốt trong hỏa xa, dối trá bị cát mây đen đè mình, xúi trẻ thơ lầm lỗi bị cầm trong ngục giá lạnh. Mãn kỳ thọ tội nầy thì chuyển sang ngục thứ ba để định tiếp. Người nào trên thế gian thường biết nói điều hay để giáo hóa người khác hoặc giúp người giác ngộ; thương yêu chúng sinh, dạy dỗ điều lành tốt cho trẻ em, không tàn hại côn trùng, bố thí thuốc men cho người bệnh, bố thí cơm cháo cho người nghèo đói, bố thí tiền bạc để cứu giúp người nghèo khổ, biết ăn năn tội lỗi đã lỡ gây tạo thì được miễn trừng phạt nơi ngục nầy, mà đưa thẳng xuống Điện thứ mười để đầu thai sang kiếp khác.

Vào ngày mùng một tháng ba, nên phát nguyện làm lành, phóng sanh, thì được Ngài Nhị Điện Sở Giang Vương phù hộ.

- Điện thứ ba : Tống Đế Vương Dư, vía ngày mồng tám tháng hai, ty chưởng Hắc Thừng Đại Địa Ngục, còn gọi là Bác Lục Huyết Trì Địa Ngục, chia thành mười sáu ngục nhỏ. Phàm người tại dương bất kính tôn trưởng, xúi biểu người khác kiện tụng thì đưa vào ngục này rồi giải đến ngục nhỏ có tội tương ứng để chịu khổ, hết hạn thì chuyển sang điện thứ tư, xem xét để gia hình phát ngục.

Ngục nầy nằm dưới tầng đá ngầm hướng Đông Nam đáy biển, tên gọi là “Hắc Thằng Địa Ngục” (dây đen). Có tất cả 16 địa ngục nhỏ như sau :

1- Hàm Lỗ (muối mặn)

2- Ma Hoán Già Nữu (gông xiềng)

3- Xuyên Lặc (xỏ gân)

4- Đồng Thiết Quát Kiểm (đồng sắt nạo gò má)
http://thienviet.files.wordpress.com/2009/11/1-dv-tam-dien.jpg?w=222&h=254
5- Quát Chi (nạo chảy mỡ)

6- Kiềm Tễ Tâm Can (đóng vào tim gan)

7- Oát Nhãn (móc mắt)

8- Sản Bì (phanh da)

9- Nguyệt Túc (cắt chân)

10- Bạt Thủ Cước Giáp (rút móng tay chân)

11- Hấp Huyết (hút máu)

12- Đảo Điếu (treo ngược rút lên)

13- Phân Tuỷ (xẻ xương tủy)

14- Thư Chú (ăn giòi bọ)

15- Kích Tất (đánh vào đầu gối)

16- Bà Tâm (bóp trái tim)

Người lúc còn sống khi làm quan, chẳng nghĩ ơn đức lớn lao của vua của đất nước, chúng sinh, mạng sống con người là quan trọng, chỉ biết hưởng thụ lợi lộc mà không làm tròn bổn phận, chẳng màng người dân khổ sở đói rét. Nếu là người dân thường thì thấy lợi bỏ quên ân nghĩa, chồng bất nghĩa, vợ chẳng hòa thuận, làm con nuôi được thọ lãnh ân huệ người ta mà muốn chiếm đoạt tài sản sinh ra vong ân bội nghĩa, đày tớ phụ ơn chủ nhà, binh lính phụ ơn của người chỉ huy, công nhân phụ ơn nghĩa giám đốc, hoặc phạm tội vượt ngục hoặc quân nhân đào ngũ, không làm tròn chức trách của trên giao phó… Phạm những lỗi trên mà không chịu sám hối thì tuy có làm điều lành đi nữa cũng không bớt được tội cũ (phải có sự ăn năn sám hối mới được)

Thêm nữa, những vị thầy phong thủy coi xem nhà cửa mồ mã cho người, học không đến nơi đến chốn, làm sai lệch mà lấy tiền người. Hoặc đào mồ cuốc mã thiên hạ, chiếm đất nghĩa địa. Hoặc dụ dỗ người làm việc phi pháp. Giết người lấy của, đi săn bắn bị cọp xé thây, gian dâm vợ người, sửa chữa giả mạo giấy tờ, người có di chúc gởi gắm cho mình mà không chịu thực hiện, đốt phá nhà cửa người, đòi nợ xiết của người khác, làm sách giả nguy hại đời sau…

Sau khi tra xét tường tận, sẽ cho Đại Lực Quỷ đưa vào tiểu ngục thích ứng chịu trừng phạt theo tội lỗi đã làm. Thọ hết hình phạt, lại chuyển sang ngục thứ tư để tra xét tiếp.

Ngày mùng tám tháng hai, nên phát nguyện và thực hiện việc làm lành, nếu theo Phật giáo nên tụng kinh sám hối nếu lỡ gây ra những tội đã nêu trên, thì sẽ được Ngài Tam Điện Tống Đế Vương hộ trì miễn giảm tội.
- Điện thứ tư : Ngũ Quan Vương Lữ, vía ngày mười tám tháng hai, ty chưởng Hợp Đại Địa Ngục, còn gọi là Bác Lục Huyết Trì Địa Ngục, chia thành mười sáu ngục nhỏ. Phàm người tại dương thế cho vay nặng lãi, ăn bớt ăn xén, mua bán dối trá thì đưa vào ngục này rồi giải đến ngục nhỏ có tội tương ứng để chịu khổ, hết hạn thì chuyển sang điện thứ năm, xem xét để gia hình phát ngục.

Ngục thứ tư nằm ở dưới tầng đá ngầm biển về hướng Đông. Ngục nầy có tên là “Chúng Hiệp Địa Ngục” (đối xử với người). Có 16 tiểu ngục :

1- Thạch Trì (ao có bờ vách bằng đá)

2- Miêu Luyện Trúc Tiêm (rớt xuống bàn chông tre)
http://thienviet.files.wordpress.com/2009/11/1-dv-tu-dien.jpg?w=218&h=246
3- Phí Thang Nhiễu Thủ (nước sôi)

4- Chưởng Bạn Lưu Dịch (trấn nước)

5- Đoạn Cân Dị Cốt (cắt gân)

6- Yển Kiên Loát Bì (xẻ vai lột da)

7- Toả Phu (căng da)

8- Tồn Phong (ngồi trên mũi nhọn)

9- Thiết Y (áo sắt)

10- Mộc Thạch Thổ Ngoã Áp (gạch ngói đá đè)

11- Kiếm Nhãn (dùng kiếm khoét mắt)

12- Phi Hôi Tắc Khẩu (nhét tro bịt miệng)

13- Quán Dược (rót thuốc)

14- Du Đậu Hoạt Trật (đi đường đổ dầu trơn trợt cho té )

15- Thích Chuỷ (đâm vào miệng)

16- Toái Thạch Mai Thân (đá đè chôn thân)

Người sống ở thế gian mà trốn sưu lậu thuế, dùng cân gian lận lường thưng tráo đấu, bào chế thuốc giả, bán gạo ẩm mốc, xài tiền giả, tráo xén bớt tiền, bán buôn hàng quá hạn, may vá ăn xén vải vóc, cho vay ăn lời quá vốn, đi đường gặp người già tàn tật không nhường bước, bắt người khác phục dịch quá đáng, nhận thư, tin tức người nhờ chuyển mà không sớm chuyển giao, lăn cây đá chặn đường đi, lấy trộm đèn đường, nghèo mà không chịu siêng năng làm ăn lại chê trách người, giàu mà không cứu giúp kẻ khó, giả bộ đi mượn tiền để người khác khỏi mượn mình, làm bộ đói rách để xin của người, thấy người khác bệnh nhà mình có thuốc (sách, bài thuốc hay) mà không cho, giấu giiếm thuốc gia truyền để làm giàu, chăn nuôi súc vật đổ phân, nước tiểu ra đường làm hôi thúi người đi đường, đổ rác rến ra giữa đường đi, trù ếm làm hại người, bỏ cha mẹ trốn lánh tự tử, bỏ hoang ruộng đất, làm cây cối ngã sập nhà, sập tường người, phách lối mắng nhiếc người …

Sau khi tra xét kỹ, tùy theo tội lỗi mà đưa vào địa ngục thích ứng để chịu sự trừng phạt, mãn hạn chuyển sang Địa ngục thứ năm để tra xét tiếp.

Những người còn sống ở thế gian, vào ngày mười tám tháng hai, hãy sám hối tự hứa không tái phạm những lỗi trên. Tự góp phần vào việc công quả, làm phước… cảm hóa người gian cho họ biết làm lành lánh dữ, thì được Ngài Tứ Điện Ngũ Quan Vương phù hộ và miễn giảm tội cũ trót lỡ gây ra.

- Điện thứ năm : Diêm La Vương Thiên Tử Bao, vía ngày mồng tám tháng giêng, trước kia vốn ở tại điện thứ nhất, được giáng điều đến điện này, ty chưởng Khiếu Hoán Đại Địa Ngục, chia thành mười sáu ngục moi tim nhỏ. Phàm người giải đến điện này sẽ được đưa đến Vọng Hương Đài, cho nghe lại những chuyện vì tội nghiệt mà gặp tai ương trên nhân thế, điều tra kỹ tội ác từng phạm nhân rồi đưa vào các ngục moi tim nhỏ, móc tim ra đổ cho rắn ăn. Chịu khổ đủ ngày sẽ giải đến điện khác.

Vua Diêm La nói rằng :

-“Trước đây ta ở Điện thứ nhất, vì thương hại người chết, than thở là chưa làm tròn nguyện ước, ta cho họ hoàn dương sống lại để làm cho xong, nên bị Thượng Đế điều sang cai quản ở đây. Ngục nầy tên là ngục “Khiếu (Kiếu) Hoán” (kêu la rên xiết), nằm dưới tầng đá ngầm đáy biển ở hướng Đông bắc. Có tất cả 16 Tiểu Địa Ngục đều gọi là “Đẳng Tâm ngục” (ngục chặt đứt trái tim)

Những phạm nhân trước khi đưa đến đây đều trải qua thời gian thọ tội nhiều năm ở các ngục khác. Nơi ngục thứ tư, việc tra xét không quá bảy ngày rồi chuyển sang đây, để khai thêm về những việc không làm ác lúc còn sống.

Phần lớn, các hồn ma thường khai rằng :

- “Trên thế gian chưa làm xong nguyện vọng như xây cất chùa chiền, đào giếng vét sông, làm chưa xong những việc thiện, hoặc phóng sanh chưa xong, hoặc chưa lo xong việc chuẩn bị hậu sự cho song thân, hoặc mang ơn chưa kịp đền đáp, xin cho được trở về để hoàn thành tâm nguyện, hẹn chẳng sai lời, hứa sẽ làm người tốt”.

Ta nghe như thế, bèn nói :

-“Các ngươi, lúc trước có làm ác hay không, các quỷ thần ở cõi địa phủ đều biết, hãy thành thật nhận tội đi. Nếu cõi âm ty không có quỷ oán hận thì lúc ở dương gian là không có người oán hờn. Người chân chính ở thế gian không có nhiều đâu. Nay đã đến đây, ta sẽ cho xem ở Nghiệt Cảnh thì sẽ biết hết sự thật, đừng nói nhiều lời nữa !”.

Nói rồi, ta sai ngưu đầu mã diện giải phạm nhân đến “Đài Vọng Hương” để nhìn về nơi ở xưa nay của họ. Đài này cong như cây cung, có ba mặt đông, tây và nam. Chiều cong dài tám trăm mười dậm, còn phía bắc thì có một rừng kiếm làm thành trì. Đài này cao bốn mươi chín trượng, có núi đao tua tủa. Bậc thang có sáu mươi ba cấp. Những người lương thiện thì khỏi bắt lên đài nầy, người có công tội bằng nhau thì được cho đi đầu thai. Chỉ có những kẻ làm ác thì phải lên mà thôi.

Lên trên đài này rồi, thì sẽ thấy quê nhà kế bên, người thân nói gì cũng nghe được. Nghe được những lời con cháu tranh giành của cải tài sản, không chịu thực hiện di chúc, không thực hiện lời dặn dò trăn trối. Kế thấy những cảnh thay đổi sau khi chết, sự vật khác xưa, mỗi mỗi đều thay, chẳng còn gì là của mình. Người thân là chồng thì muốn cưới vợ khác, người thân là vợ thì muốn lấy chồng khác, con cái thì tranh nhau tài sản, đánh lộn đánh lạo, chữi mắng nhau. Bà con thân thiết và bạn bè cũng chẳng ai nhớ đến mình, con cái nheo nhóc khổ sở v.v…

Thấy những cảnh ấy rồi, những hồn ma người chết la khóc inh ỏi, dập đầu bứt trán, nhào lộn tức tối, đau khổ muôn phần… Như thế rồi lại nhìn thấy tiếp những cảnh tượng người thân bị quả báo nhãn tiền do tội của họ gây ra, như là : trai bị bắt giam, nữ thì sinh quái thai, con trai bị dụ dỗ sa đọa, con gái bị gian dâm. Sự nghiệp của mình bị tiêu tan, nhà cửa bị cháy rụi, tất cả trong nhà đều bị tiêu sạch… khi ấy có ăn năn hối hận cũng đã quá muộn.

Sau đó, cho trở về trong điện để tra xét tiếp rồi tùy theo tội lớn nhỏ nhiều ít lâu mau… mà đưa đến các Tiểu Địa Ngục để chịu sự trừng phạt. Trong các Tiểu Địa Ngục này có các cọc gỗ nhọn, chó sắt rắn đồng, gông xiềng tay chân. Quỷ sứ dùng con dao nhỏ, mỗ một đường ở bụng, vạch bày ra trái tim, cắt xẻ ra từng miếng để ném cho rắn ăn, ruột thì cho chó ăn. Chịu sự trừng phạt một ngày, thì chỗ mỗ lành lại, đem giam vào ngục để mai hành hạ tiếp. Các Tiểu Địa Ngục đó còn gọi “Đẳng Tâm ngục” gồm 16 tiểu ngục sau đây :
http://thienviet.files.wordpress.com/2009/11/1-dv-ngu-dien.jpg?w=222&h=191
1- Người chẳng kính quỷ thần, không tin vào nhân quả

2- Giết hại sinh vật

3- Có llời vái nguyện mà chưa cúng trả lễ. .

4- Theo học tà thuật mong cầu được trường sinh.

5- Hận người trù rủa cầu cho người mau chết.

6- Bày mưu tính kế hại người.

7- Người nam mà dụ dỗ người nữ vào con đường thất tiết.

8- Làm tổn hại người để lợi cho mình

9- Bòn xẻn tiếc nuối tài vật mà chẳng màng sống chết.

10- Nuôi nấng người rồi cho đi ăn trộm.

11- Lấy oán báo ân.

12- Đam mê cờ bạc tán gia bại sản.

13- Lường gạt người.

14- Dùng lời nói sai quấy xúi bảo người làm bậy.

15- Có dã tâm ganh ghét người hiền tài.

16- Hay mắng nhiếc người.

Những người không tin vào luật nhân quả, cản trở người làm việc thiện việc lành, mượn tiếng đi chùa miếu dâng hương để xúi biểu người làm quấy, thiêu đốt sách thánh hiền dạy người làm ngay, xúi người phá giới, cản người ác đang biết ăn năn sám hối, biết đạo mà không giữ giới, phỉ báng tôn giáo, chẳng chịu nghe theo lời dạy đạo tu hành mà còn xúi bảo người khác đi vào đường sai quấy, đào mồ cuốc mã người khác, thiêu đốt rừng núi, cho gia đình di chuyển trước rồi đốt nhà phá xóm giềng, dùng cung tên súng đạn bắn lén người, bức ép người khác khiến họ rầu rĩ mà sinh bệnh, ném đá , gạch ngói lên mái nhà người, dùng thuốc độc hại cá, giăng lưới bắt chim, dùng muối tưới cho cây cỏ chết, thả rắn rít độc trùng làm hại người đến chết, giả mạo chức tước để hại người, chiếm đoạt nhà đất người, lấp giếng ngăn chận mương rãnh phá hoại nhà người …

Những kẻ phạm vào những tội lỗi trên, cho lên Vọng Hương Đài để xem hết những tội đã phạm cùng hậu quả báo ứng, rồi cho vào địa ngục Khiếu Oán, để họ tự ăn năn dày vò, đau khổ, khóc than một mình. Kế đó mới tùy theo tội mà chuyển đến Tiểu Địa Ngục Đằng Tâm mà hành tội thích ứng. Thọ tội xong, chuyển đến Điện thứ sáu để tra xét tiếp.

Những người khi còn sống không phạm những tội đã nêu hoặc lỡ phạm mà vào ngày mùng tám tháng giêng, biết sám hối, phát thệ lời thề không tái phạm, thì được miễn hình phạt ở ngục thứ năm này, chuyển sang ngục thứ sáu xem xét.
Những người phạm vào các tội :- giết người hại vật có ích, theo bè đảng tà ngụy, gian dâm phụ nữ, bắt ép vợ người phải thất tiết, nuôi người trộm cắp, những kẻ lấy oán báo ân, những người si mê chấp không chịu ăn năn sửa đổi, thì không được tha thứ miễn giảm

- Điện thứ sáu : Biện Thành Vương Tất, vía ngày mồng tám tháng ba, ty chưởng Khiếu Hoán Đại Địa Ngục và Uổng Tử Thành, chia thành mười sáu ngục nhỏ. Phàm người trên dương thế oán trời trách đất, than khóc không ngừng thì đưa vào ngục này để tra xét những việc phạm phải rồi giải đến ngục nhỏ có tội tương ứng để chịu khổ hình, hết hạn thì chuyển sang điện thứ bảy, tra xét xem còn tội ác gì khác.

Ngục nầy nằm dưới tầng đá ngầm đáy biển ở về hướng chính Bắc, tên là “Đại Khiếu Hoán”, nghĩa là tội nặng hơn, bị hình phạt nặng nên khóc la lớn tiếng hơn ngục thứ năm. Có 16 Tiểu Địa Ngục là :
http://thienviet.files.wordpress.com/2009/11/1-dv-luc-dien.jpg?w=172&h=205
1- Thường Quị Thiết Sa (cát bằng sắt bắn vào người làm té ngã)

2- Thỉ Nê Tẩm Thân (tẩm thân thể bằng phân, nước tiểu)

3- Ma Tồi Lưu Huyết (mài ép cho chảy máu)

4- Kiềm Chuỷ Hàm Châm (ngậm kim châm, kẹp miệng)

5- Cát Thận Thử Giảo (cắt thận cho chuột ăn)

6- Cức Võng Huỳnh Toản (nằm trong lưới gai bị trùng độc cắn đốt đau đớn)

7- Đối Đảo Nhục Tương (cối quết thân thể nát bằm)

8- Liệt Bì Kỵ Lôi (lột da căng phơi)

9- Hàm Hoả Bế Hầu (lửa đốt trong cổ họng)

10- Tang Hoả Phí Hồng (lửa đốt cháy thân)

11- Phẩn Ô Tiểu Địa Ngục (ăn phân)

12- Ngưu Điêu Mã Thao (trâu đạp ngựa dậm)

13- Phi Khiếu (oằn oại rên la)

14- Táng Đầu Thoát Xác (đập đầu cho chết)

15- Yêu Trảm (chém ngang lưng)

16- Bác Bì Tuyên Thảo (lột da phơi trên cỏ)

Những người khi còn sống, chữi mắng trời đất, chữi gió mắng mưa, chê nóng trách lạnh, phá hủy hình tượng thần thánh tiên Phật, ăn cắp của cải chùa miếu, xưng thần thánh gạt người, chẳng kính trọng kinh sách, đem đồ dơ bẩn đổ gần chùa miếu, làm ô uế chùa miếu, cúng tế thần Phật bằng những đồ nấu nướng không tinh khiết, chẳng chịu kiêng cử thịt trâu, chó, chứa giấu sách vở đồi bại, phá hủy sách vở khuyến thiện, phá hủy tượng bát quái, kêu tên thần thánh không chút dè dặt, hủy hoại ngũ cốc, ăn uống bỏ mứa. Đầu cơ tích trữ để làm giàu…

Những tội trên đều bị trừng phạt ở ngục Đại Khiếu Hoán nầy, sau khi tra xét kỹ lưỡng thì cho đến những tiểu địa ngục thích ứng mà chịu sự trừng phạt, tiếng kêu la vang trời dậy đất, sự đau đớn khổ sở kể sao cho xiết.

Thí dụ như bế vựa chờ giá lúa cao mà bán, để người nghèo chịu đói (bế địch trợ hoang), hoặc là gian giảo ngược ngang, bị hành vào ngồi bàn chông nhọn. Chửi gió mắng mưa, kêu tên Thần Thánh chẳng chút kiêng thì bị cột trói ngược mà cưa xẻ cắt lưỡi. Hành tội đến mãn hạn thì chuyển giao cho Ngục thứ bảy xem xét tiếp.

Người nào lỡ phạm tội, biết ăn năn cải hối, vào ba ngày, 15, 16 tháng 5, phải giữ giới kiêng phòng, sám hối, thề nguyền không tái phạm, làm lành chuộc tội… thì sẽ được Ngài Biện Thành Vương cứu xét miễn giảm tội.

- Điện Thứ Bảy : Thái Sơn Vương Đổng, vía ngày hai mươi bảy tháng ba, ty chưởng Nhiệt Não Địa Ngục, còn gọi là Đối Ma Nhục Tương Địa Ngục, chia thành mười sáu ngục nhỏ. Phàm người tại dương thế lấy xương làm thuốc, chia rẽ người khác thì đưa vào ngục này rồi giải đến ngục nhỏ có tội tương ứng để chịu khổ, hết hạn thì chuyển sang điện thứ tám, xem xét để gia hình phát ngục.
http://thienviet.files.wordpress.com/2009/11/1-dv-that-dien.jpg?w=222&h=205
Ngục nầy nằm ở dưới tầng đá ngầm đáy biển ở về hướng Tây bắc, tên là Địa Ngục Nhiệt Não (nóng bức đau đớn trong đầu). Gồm có 16 tiểu địa ngục là :

1- Truỳ Tuất Tự Thôn (tự ăn năn đau khổ)

2- Liệt Hung (rét lạnh ở ngực)

3- Địch Thối Hoả Bức Khanh (xẻo bắp vế ném vào lò lửa)

4- Xuyên quyền kháng phát (đâm gò má, bứt tóc)

5- Khuyển Giảo Hĩnh Cốt (chó ăn xương đầu gối)

6- Úc Thống Khốc Cẩu Đôn (nhớ lỗi xưa khổ sở, bị chó nhai nuốt)

7- Tắc Đỉnh Khai Ngạch (đóng đỉnh đầu xẻ trán)

8- Đỉnh Thạch Tôn Thân (đá sập đè thân)

9- Đoan Bảo Thượng Hạ Trác Giảo (chim dữ cắn mổ trên dưới)

10- Vụ Bì Trư Đà (lột da như da heo)

11- Điếu Giáp Túc (rút móng chân)

12- Bạt Thiệt Xuyên Tai (kéo lưỡi đâm xuyên qua má)

13- Trừu Trường (lôi ruột ra ngoài)

14- Loa Đạp Miêu Tước (lừa đạp mèo cắn)

15- Lạc Thủ Chỉ (cắt từng ngón tay)

16- Du Phủ Cổn Phanh (nấu chảo dầu sôi)

Những người lúc còn sống, ăn uống bừa bãi, bỏ mứa phung phí thức ăn, rượu thịt vô độ, nài ép người phải bán của cải cho mình, trộm cắp quần áo, dấu thây chết để làm thuốc, làm ly tán thân thích người khác, mua bán tì thiếp, hiếp đáp vợ con đến chết, cờ bạc phá của, làm thầy dạy học trò không hết lòng, dạy điều sái quấy cho học trò, truy vấn đánh đập học trò quá ngặt khiến trò bị thương tích hay sinh bệnh, tham lấy của cải hàng xóm, bội bạc sư trưởng, già mồm lẽo mép cãi lẫy trấn áp người, xui giục bày biểu cho người ta tranh đấu lẫn nhau, hồ đồ không tra cứu kỹ lưỡng đã kết tội người khác…Tất cả những tội trên đều được tra xét cẩn thận ở ngục nầy, rồi tùy theo tội mà cho đưa vào ngụ nhỏ tương thích chịu sự trừng phạt. Xong, chuyển đến Điện thứ tám để tra xét tiếp.

Những người khi còn sống, lấy cớ làm thuốc để tàn sát loài vật chứ không chịu dùng thảo mộc làm thuốc. Đàn bà chế tạo món ăn mà sát hại quá nhiều sinh vật hay món ăn mà thú nửa sống nửa chết, cũng mang lấy tội nặng. Dù có làm phước mà không chịu ăn năn cho giảm bớt những việc sai trái cũng không được bỏ qua nghiệp chướng trên. Phải làm những việc lại tạo công đức như :- phóng sanh, cứu người, bớt sát sinh, khuyên người làm lành, khuyến thiện.. thì dù đã lỡ phạm tội nhưng khi chết, được các vị “Tịnh Nghiệt Sứ Giả” (làm thanh tịnh nghiệp tội đã tạo) dùng kiếng chiếu vào người đó, xóa bỏ nghiệp cũ, mới khỏi bị tội ở ngục thứ bảy này.

Những thầy thuốc ở nhân gian dùng những thây súc vật chết do bị lửa cháy, lấy da thịt chế thuốc, hoặc cắt lấy xương, gân, gan, mật, đầu sọ mà chế tạo thành thuốc cao, thuốc bột mà buôn bán… Tội ấy không thể tha thứ ở ngục nầy, dầu có làm phước khác mà không liên quan nghiệp nầy cũng không giải được. Diêm Vương cũng nhất định bắt vào địa ngục Nhiệt Não hành hình, chịu hết những hình phạt của các tiểu địa ngục.

Thí dụ như : Bày biểu hay cho thuốc phá thai bị quăng lên núi lửa. Khinh khi đạo giáo bị chó phân thây. Nói tục tĩu bị cắt lưỡi. Đàn bà có chồng còn ngoại tình với trai bị đốt nấu trong vạc đồng.

Khi xong rồi, giao cho Ngục thứ mười để đi đầu thai. Nhưng kiếp đó, phải chịu những dị tật như đui, què, mẻ, sứt … đền tội cũ kiếp trước đã làm. Tuy nhiên, cũng có phương pháp để hóa giải bớt là, chân thành ăn năn sám hối, thề nguyện không tái phạm, làm được những điều lành như : bố thí tiền, thuốc, cơm cháo. Xây dựng cầu, sửa đường đi cho thiên hạ. Biếu quan tài và đồ liệm. Nhiều năm bố thí cho người nghèo đói. Cất chùa, sửa am. Hết lòng phụng dưỡng kính yêu cha mẹ, cần mẫn thuốc thang giúp người khi bịnh hoạn…

Khi làm được những việc trên, lúc quỷ sứ đến bắt hồn người chết, Định Phước Táo Quân thờ trong nhà người đó sẽ chấm một điểm vào tấm lệnh bài để xác nhận, thì sau nầy lúc xuống địa ngục sẽ được miễn giảm hình phạt. Trên thế gian cũng có những người, vào những năm mùa màng thất bát, khắp nơi đói rách, họ cắt thịt người chết đem bán cho người khác ăn để sống, dã tâm ác độc vô cùng. Những người pham tội cắt thịt nầy, khi bị áp giải đến ngục thứ bảy nầy, Diêm Vương sẽ gia tăng hình phạt thêm lên. Mãn hạn hình phạt thống khổ 49 ngày rồi, sẽ được giải đến Điện thứ mười ghi chú vào sổ sách, lại chuyển về Ngục thứ nhất để cho đầu thai làm người hoặc súc vật, bụng lúc nào cũng đói muốn ăn, nhưng khi thấy đồ ăn thì có mùi hôi thúi, không dám ăn, chịu sự đói khát thường xuyên, để trả lại quả báo cũ.

Những trường hợp lỡ phạm như thế thì phải hết sức lập công bồi đức chuộc tội, bằng cách bố thí cơm cháo cho người đói khổ những năm bị mất mùa, lập trai đàn chẩn tế cô hồn ngạ quỷ, bố thí cho người nghèo gạo thóc thuốc men thật nhiều. Lại phải thành tâm sám hối ăn năn, khuyến thiện… để giúp người hiểu biết làm lành lánh dữ… thì khi chết mới được Diêm vương tâu lên Ngọc Đế xin miễn giảm tội.

Như thế đủ biết, khi còn sống có thể che giấu để thoát pháp luật nơi thế gian, nhưng khi chết rồi thì một mảy may cũng không thoát việc phải đền tội. Trong sách nói :- “Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu” (lưới trời tuy thưa mà khó lọt) là vậy.

Muốn sám hối những tội lỗi lỡ tạo như trên, vào ngày hai mươi bảy tháng ba, phải thành tâm sám hối, day mặt về hướng Bắc mà van vái cầu xin Ngài Thất Điện Thái Sơn Vương phù hộ độ trì cho bớt tội. Lại phải thề nguyện không tái phạm, làm những điều lành đã nêu thì mới mong giảm được tội hình nơi ngục này.

- Điện thứ tám : Đô Chủ Vương Hoàng, vía ngày mồng một tháng tư, ty chưởng Đại Nhiệt Não Đại Địa Ngục, còn gọi Nhiệt Não Muộn Oa Địa Ngục, chia thành mười sáu ngục nhỏ. Phàm người tại dương thế bất hiếu, khiến cha mẹ thân thích buồn phiền thì đưa vào ngục này rồi giải đến ngục nhỏ có tội tương ứng để gia hình chịu khổ, hết hạn thì chuyển giao cho điện thứ mười, thay đầu đổi mặt vĩnh viễn chịu kiếp súc sinh.

Ngục nầy ở dưới tầng đá ngầm đáy biển ở về hướng chính Tây, tên là “Địa ngục Đại Nhiệt Não”. Có 16 tiểu địa ngục là :
http://thienviet.files.wordpress.com/2009/11/1-dv-bat-dien-1.jpg?w=222&h=249
1- Xa Băng (xe cán)

2- Muộn Oa (nồi buồn rầu)

3- Toái Quả (nghiền xương)

4- Lạo Khổng (các lổ ra nước)

5- Tiễn Chu (kéo cắt thành miếng nhỏ)

6- Thường Thanh (chuồng nhốt)

7- Đoạn Chi (chặt tay chân)

8- Tiễn Tạng (xẻ các tạng phủ)

9- Chích Tuỷ (đâm lấy tủy)

10- Bà Trường (kéo ruột)

11- Phần Tiều (coi lò)

12- Khai Sanh (bắt nhìn thẳng)

13- Quả Hung (đục thủng ngực)

14- Phá Đỉnh Khiếu Xỉ (đục đỉnh đầu, bẻ răng)

15- Trảo Cát (cắt rút móng)

16- Cương Xoa (cây chĩa bằng gang)

Những người khi còn sống trên thế gian không hiếu thảo với cha mẹ, lúc cha mẹ còn sống không nuôi dưỡng, lúc cha mẹ chết không lo tống táng. Thường gây ra những lo âu phiền muộn đau khổ cho cha mẹ ông bà, lâu ngày mà chẳng chịu hối cải. Táo Quân dâng sớ tâu lên thiên đình, giảm trừ bớt y lộc tuổi thọ của người đó. Những người nghe lời xúi biểu của tà đạo, làm những điều ác đức xằng bậy, khi chết thì đứa con bất hiếu tới điện nào cũng bị hành phạt hoặc bị xay, cưa, đốt, giã, bị phanh rã tim gan, hoặc bị xe cán. Chứa xâu lường của, trù ếm, chửi rủa, đồ dơ đổ xuống rạch sông, ô uế trước chỗ thờ tự, phơi áo quần dơ không nể Tam quan v.v… bị xô xuống ao huyết phẩn (Huyết Ô Trì).. rồi đưa sang ngục thứ tám. Ngưu đầu mã diện và ngục tốt lại đưa vào các tiểu ngục ở đây để trừng phạt tiếp, chịu đựng không biết bao nhiêu điều thống khổ, tiếng kêu khóc vang dậy gấp nhiều lần nên gọi là “đại nhiệt não”. Thọ hình xong mới chuyển qua ngục thứ mười cho đi đầu thai làm súc vật.

Trường hợp người nào biết ăn năn cải hối, tin tưởng vào đạo giáo sách thánh hiền …vào ngày mùng một tháng tư biết sám hối, thề không tái phạm, được Ngài Đô Thị Vương phù hộ giúp đỡ. Lại đến trước bàn thờ Táo Quân để cầu xin sám hối, cũng thề không tái phạm, nguyện làm việc lành …Táo Quân sẽ xác nhận bằng cách, người đó khi chết, trước khi bị quỷ sứ dẫn đi, Táo Quân sẽ viết vào trán một trong ba chữ “Tuân”, “Thuận” hay “Cải”. Như vậy, khi hồn người chết đến các điện địa ngục từ điện thứ nhất đến thứ bảy, các vua Diêm La (ty chưởng) giảm hình phạt một nửa hoặc hết. Trường hợp những người phát tâm mạnh mẽ, ra sức khuyến thiện, giúp được nhiều người hối cải làm lành, làm được nhiều công đức thì qua điện thứ chín tra xét không phạm thêm tội nào nữa, chuyển sang điện thứ mười cho đi đầu thai vào nơi phước địa.

Những người có tôn giáo nên công đức ấn tống kinh sách sẽ được giảm khinh tội lỗi, mọi người cần nên lưu ý thực hành.
- Điện thứ chín : Bình Đẳng Vương Lục, vía ngày mồng tám tháng tư, ty chưởng Phong Đô Thành Thiết Võng A Tỳ Địa Ngục, chia thành mười sáu ngục nhỏ. Phàm người tại dương thế giết người phóng hoả, bị chính quyền xử tử thì giải đến điện này, bắt cột tay chân ôm vào cột rỗng ruột (bào lạc), quạt lửa thiêu đốt cho cháy tận tim gan rồi đưa vào A Tỳ Địa Ngục chịu khổ, cho đến khi những người bị hại đều được đầu thai thì mới được thả ra, giải giao đến điện thứ mười để phát sinh vào lục đạo luân hồi.

Ngục nầy nằm dưới tầng đá ngầm đáy biển ở về hướng Tây Nam. Tên “Đại Địa Ngục A – Tỳ” có lưới sắt bao quanh. Có 16 tiểu địa ngục :
http://thienviet.files.wordpress.com/2009/11/1-dv-cuu-dien.jpg?w=222&h=249
1- Xao Cốt Chước Thân (đập xương gõ vào thân)

2- Trừu Cân Lôi Cốt (kéo gân giả xương)

3- Nha Thực Tâm Can (quạ ăn tim, gan)

4- Cẩu Thực Trường Phế (chó ăn ruột, phổi)

5- Thân Tiễn Nhiệt Du (dìm thân chảo dầu sôi)

6- Não Cô Bạt Thiệt Bạt Xỉ (đai siết quanh đầu, kéo lưỡi, kéo răng)

7- Thủ Não Vị Điền (lấy óc trét vào mình con nhím)

8- Chưng Đầu Quát Não (đốt đầu moi não)

9- Dương Súc Thành Diêm (dê chà xát thành bột)

10- ‧Mộc Giáp Đỉnh Sai (kẹp gỗ siết đầu)

11- Ma Tâm (mài trái tim)

12- Phí Thang Lâm Thân (đổ nước sôi vào thân)

13- Huỳnh Phong (ong vàng chít đốt)

14- Hạt Câu (mọt đục thân thể)

15- Nghị Chú Ngao Đam (rang nướng giòn)

16- Tử Xích Độc Xà Toản Khổng (rắn độc tím, đỏ chui vào các lổ trong người)

Người khi còn sống làm những việc cực hung cực ác, tội thập ác, phải chịu sự trừng phạt theo phép nước như xử chết v.v… đã đành, khi chết lại còn phải trải qua sự hình phạt của nhiều địa ngục rồi cuối cùng là đến địa ngục A – Tỳ này. Những tội nặng đó là : Phóng hỏa đốt nhà cửa người, nuôi những loại trùng rắn độc để bào chế thuốc độc hại người, cho thuốc phá thai, dùng tà pháp thu hút dương khí người nam, âm khí người nữ… để luyện tà thuật. Viết những văn chương thi phú khêu gợi dục tình (dâm thư, sách khiêu dâm), bào chế các loại thuốc, thức uống làm cho người mê ghiền, sa đọa, khích dâm…

Hình phạt tội nhân ở các tiểu địa ngục theo vài thí dụ : bớt xén tiền cất chùa, miếu tiền in kinh, sửa trắng thay đen, phản thầy bất trung bị quăng lên núi đao. Ăn thịt trâu chó, sát mạng vật vô cớ, bị quạ mổ. Phân rẽ vợ chồng, thân tộc của người, viết sách văn thơ khiêu dâm bị chó móc ruột ăn tim. Hãm hiếp hoặc dụ dỗ trẻ thơ bị xay ra bột…Tội bất hiếu cột vào trụ đồng nung đỏ, tay chân mình mẫy đều cháy thành than v.v…

A-Tỳ địa ngục là gì ? Chữ A có nghĩa là không; chữ Tỳ có nghĩa là Cứu hay xen kẻ. Cũng có nghĩa là Vô Gián. Nghĩa là không có thời gian. Ở đây có 5 nghĩa chính :

Thứ nhất là xả thân sanh báo không có thời gian, nghĩa là sinh rồi chết, chết rồi sinh không biết bao nhiêu lần ở trong địa ngục.

Thứ hai là thọ khổ mãi mãi không có niềm vui cũng không có thời gian nhất định.

Thứ ba là thời gian không hạn định, vì ở trong vô lượng kiếp số.

Thứ tư là mệnh sống (tuổi tác) không gián đoạn

Thứ năm là thân thể không gián đoạn (không mất đi)

Địa ngục nầy ngang dọc 8 vạn, vô số người vào đây cũng đều chứa được đầy ắp trong đó. Mỗi địa ngục còn có 4 địa ngục lớn nhỏ chung quanh vây bọc. Khi hồn ma ra khỏi một trong 8 địa ngục Vô Gián này rồi, thấy những địa ngục bên cạnh như nước lạnh mát mẻ, khởi tâm thích mới chạy vào đó; không ngờ đó là địa ngục thiêu đốt, địa ngục rang nướng, cưa xẻ… tội nhân cứ chết đi sống lại, rồi bị hành hình thọ quả. Nhiều khi muốn chết mà cũng không thể chết được. Vì thụ hình chưa xong.

Những kẻ phạm tội như dưới đây vào Vô gián Địa Ngục : Kẻ bất hiếu với cha mẹ, cho đến giết hại cha mẹ. Kẻ đâm chém, chẳng kính mà còn phỉ báng tôn giáo, phá hoại sự hòa hợp của các vị tu hành (gọi là tội ngũ nghịch). Kế đến, nhẹ hơn một chút là những kẻ xâm lấn tổn hại chùa chiền, làm ố uế tăng ni, hay ở trong nhà chùa mà dâm dục hoặc giết, hại người vật. Kẻ giả bộ thầy tu, chẳng có tâm tu, dùng phá đồ vật của cải nhà chùa, lường gạt người tại gia, làm trái giới luật, tạo ra rất nhiều tội ác. Kẻ ăn trộm ăn cắp của cải, đồ đạc, lúa gạo, thức ăn uống, quần áo của nhà chùa, người ta không cho mà cũng lấy v.v… không vào ngục Vô Gián nhưng phải chịu sự hình phạt ở hai ngục : nóng và lạnh, sau khi thân bị lửa thiêu còn bị đoạ thân qua nơi cực lạnh ,gió lạnh thổi như dao cắt toàn thân chịu thống khổ không thể tả.

Muốn giảm phần nào hình phạt sau nầy, những người trót lỡ phạm tội nặng (trừ tội ngũ nghịch đã kể trên) phải hết sức thành tâm ăn năn hối cải, sám hối, thu hồi và hủy bỏ tất cả những sản phẩm, phương tiện sai trái đã làm, ấn tống thật nhiều kinh điển khuyến thiện, giúp người cãi dữ làm lành, cứu mạng nhiều người, bố thí cơm ăn, áo mặc, thuốc men trị bệnh cho nhiều người nghèo đói khổ sở v.v…rồi vào ngày mùng tám tháng tư, vái nguyện với Ngài Bình Đẳng Vương ở Điện thứ chín xin sám hối tội lỗi đã tạo nên, nhiều năm làm như vậy, sẽ được giảm bớt hình phạt ở các tiểu địa ngục và miễn qua địa ngục lạnh.

Những người không rơi vào ngục Vô Gián thì sau khi chịu hình phạt lâu dài ở ngục thứ chín này, chuyển qua ngục thứ mười cho đi đầu thai làm kiếp thú, mãn trăm kiếp thú rồi mới được làm người. Nhưng làm người cô độc, bị bỏ rơi, nghèo khổ, đói khát triền miên, sống tạm bợ lây lất cho đến mãn kiếp (nghĩa là chỉ đở hơn địa ngục một chút thôi, gọi là dư báo). Nhiều kiếp như thế, nếu biết ăn năn sám hối tu hành thì mới được chuyển dần đến chỗ có phước đức.
- Điện thứ mười : Chuyển Luân Vương Tiết, vía ngày mười bảy tháng tư, chuyên quản các quỷ hồn từ các điện giải đến, phân loại thiện ác, hạch định đẳng cấp, phân phối đến tứ đại bộ châu để đầu thai. Phán xét chi tiết tên tuổi, nam nữ thọ tử trong bao nhiêu năm, số phú quý bần tiện, mỗi tháng đều báo cáo thông qua điện thứ nhất. Hồn nào tác nghiệt cực ác thì cho hoá thành quái thai, ước định thọ mệnh ngắn dài. Sau khi hết tội thì cho phục sinh làm người, đầu thai vào đất man di. Được đưa đi đầu thai vào nhân thế, trước tiên đưa đến giao cho thần Mạnh Bà dưới Vong Đài để uống canh khiến cho quên mọi việc trong tiền kiếp.

Điện thứ mười ở dưới tầng đá ngầm của cõi U Minh, về phía chính Đông đối với thế giới ngũ trọc này.
http://thienviet.files.wordpress.com/2009/11/1-dv-thap-dien-2.jpg?w=222&h=411
Có tất cả là sáu loại cầu Nại Hà :- cầu làm bằng vàng, bạc, ngọc, đá, gạch, cây. Điện thứ mười là nơi nhận những quỷ hồn của các điện khác chuyển đến. Sau khi thẩm định phước phần của mỗi hồn ma, sẽ cho đi đầu thai vào các nơi tương xứng, theo tình trạng : nam hay nữ, giàu hay nghèo, sang hay hèn, khôn hay ngu, thọ hay yểu v.v…Mỗi tháng, các điện sẽ chuyển giao một lần các quỷ hồn đến đây. Việc thọ sanh tức đi đầu thai này rất chi tiết, tỉ mỉ, phức tạp, như : đường nào trong bốn đường thai, noãn, thấp, hóa; như loài vật thì có loài không chân, hai chân, bốn chân hoặc nhiều chân. Có loài thì tự chết, có loài thì bị giết chết…Việc đúc kết rất cẩn thận vì tầm quan trọng lớn lao của nó. Kết quả sẽ ghi kỹ lưỡng cho mỗi quỷ hồn để đưa đến Phong Đô đầu thai.

Thí dụ : Người không đọc sách kinh thánh hiền, rủ nhau ăn thịt trâu, chó, phạt làm ăn mày. Không kính người lớn, chẳng biết vâng theo lẽ phải, thầy dạy học trò không tốt bị người vô cớ nói xấu, khinh khi. Người hay nói ra nói vô, xúi người kiện cáo, trước đã bị hình phạt xô xuống cầu Nại Hà cho rắn cua ăn thịt, nay đầu thai thành người bị vu cáo lãnh án tù đày… Những nhân sĩ khi sống mà biết làm lành, tụng niệm, trì chú v.v… khi khi chết được miễn giảm rất nhiều hình phạt ở các ngục.
Những quỷ hồn sau khi thọ hình xong ở các Điện, Điện thứ mười tổng kết xong, lập danh sách chi tiết rồi chuyển họ đến “Dậu khu vong đài” tức nơi cho ăn cháo lú để quên quá khứ và địa ngục, nơi đây do Mạnh Bà Tôn Thần cai quản . Kế đó mới cho đi đầu thai tùy theo phước nghiệp của mỗi người.

Trường hợp có những hồn còn nhớ không thể quên được quá khứ thì cho đi đầu thai tạm thời, chỉ sống một thời gian ngắn, hoặc một hai ngày, hoặc vài tháng vài năm… phải chết lần nữa, trở lại “vong đài” uống thuốc mê cho thật quên hết rồi mới đi đầu thai chính thức.

Cũng có những trường hợp những người mang mãi mối thù hận quá sâu sắc, không chịu đi đầu thai, chấp nhận kiếp ngạ quỷ để theo đòi báo ứng cho xong, mới chịu tái sinh. Những trường hợp như vậy cũng có rất nhiều vì khi tại thế, đã gây tạo cho nhau quá nhiều hệ lụy, nào là phụ tình, nào là vong ân bạc nghĩa, nào là bị lường gạt đến nổi tán gia bại sản, nào là thù hận ganh ghét chức vụ mà hại nhau, nào là bị áp bức quá đáng… họ đã phát thề “nhớ mãi không quên” nên phải đi vào con đường quanh co đau khổ này. Cho nên “oán thù nên cởi không nên buộc, chẳng những có lợi ngay trong đời này, mà còn đở khổ cho lúc tái sinh vào đời sau”. Mọi người ráng ghi nhớ !

Khi còn sống, phải nên tự mình làm lành rồi nên khuyên bảo thân nhân, bè bạn, người xung quanh chung sức làm lành. Giúp đỡ, tương trợ nhau; bố thí cơm áo gạo tiền thuốc men cho người nghèo khổ. Sao chép, ấn tống sách khuyến thiện giúp người giác ngộ lánh dữ làm lành. Bản thân phải lo tu học cho tốt, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật… làm việc thiện không hề lười. Vào ngày mười bảy tháng tư, vái nguyện Ngài Thập điện Chuyển Luân Vương gia trì thêm phước phần ở kiếp sau.
- Thập điện chuyển kiếp sở : Tức nơi cho người đi đầu thai cũng nằm ở Điện thứ mười.
http://thienviet.files.wordpress.com/2009/11/1-dv-thap-dien-1.jpg?w=172&h=195
Sở chuyển kiếp này trên dưới xung quanh đều có hàng rào bằng sắt, bên trong chia ra làm 81 chỗ. Mỗi chỗ đều có đình đài khang trang, có quan lại ngồi bàn làm việc. Bên ngoài hàng rào, có những con đường nhỏ “ruột dê” (quanh co), có mười vạn tám ngàn (một trăm lẻ tám ngàn) lối đi, uốn khúc quanh co dẫn đến “tứ đại bộ châu” .

Bên trong sở, tối om như thùng sơn, chỉ thấy có một con đường để cho người đi đầu thai đi ra ngõ đó thôi. Bên ngoài nhìn vào giống như thủy tinh, chằng chịt nhiều đường ngang nẻo dọc, có các quan lại làm việc rất bận rộn, nhưng không bao giờ có sự nhầm lẫn. Có những trường hợp xét thêm để cho thăng hay giáng. Như người khi còn sống có lòng hiếu thảo với cha mẹ, hoặc những người không sát sinh mà còn phóng sinh…làm được nhiều điều thiện, sau năm lần thẩm tra, được các “thiện quan” tâu xin cho tăng thêm hưởng phước. Trái lại, những người sau khi thẩm tra lại, phát hiện ra còn sót tội, hoặc hình phạt chưa đủ, thì sẽ tâu xin giáng bớt phước, như những người bất hiếu, sát sinh nhiều quá…

Những người tội nặng, sẽ sinh ra làm thân súc vật, bị thay đầu đổi mặt, trở thành một trong bốn loài cầm (chim), thú (bốn chân), ngư (cá), trùng (côn trùng), được cho đi vào những đường nhỏ quanh co. Phàm đã sinh ra làm thân súc vật, thì phải trải qua rất nhiều kiếp, thai sinh thì có các thú, noãn sinh thì có sấu, rùa, rắn, chim …, thấp sinh thì có các loài trùng bọ…Qua nhiều kiếp như thế, mới được lên làm người. Còn những quỷ hồn chấp nhận làm ngạ quỷ, vì không tin vào luân hồi nhân quả, mang nặng chuốc sâu những thù hận oán hờn, sống vất va vất vưởng, không có khái niệm về thời gian. Nếu không có những vị Bồ-Tát từ bi lập trai đàn chẩn tế và cầu siêu cho, thì vẫn mãi mãi đói khát và không có cơ hội để đầu thai kiếp khác. Ngoài ra, nếu lỡ bị đọa vào A – Tỳ địa ngục thì mãi mãi không được trở lại làm người.
- Đệ Thập Điện Mạnh Bà Thần :tức Thần Mạnh Bà cũng ở Điện thứ mười.
http://thienviet.files.wordpress.com/2009/11/1-dv-thap-dien-3.jpg?w=222&h=208
Vị thần tên Mạnh Bà sinh vào đời Tiền Hán, lúc nhỏ học Nho, sau chuyển qua tu Phật. Có đặc điểm là “quá khứ thì không nhớ đến, tương lai thì không nghĩ tới” , suốt đời chỉ biết khuyên người ăn chay, làm lành lánh dữ. Đến năm 81 tuổi mà “hạc phát đồng nhan” (tóc già như chim hạc mà mặt vẫn như người trẻ), vẫn còn là “xử nữ” (gái trinh). Người đời chỉ biết bà họ Mạnh, nên gọi bà là “bà vú Mạnh Bà”. Bà vào núi tu Tiên, tồn tại mãi đến đời Hậu Hán.

Trước đây, vì con người sinh ra thì vẫn còn nhớ đến kiếp trước, nên nhớ và tìm đến những quyến thuộc xưa, trí nhớ vẫn tốt nên kể lại chuyện đầu thai, làm tiết lộ thiên cơ (máy trời). Do đó, Thượng Đế mới sắc phong cho họ Mạnh làm người cai quản “Dậu khu vong đài” (đài làm quên) có các quỷ sứ giúp việc. Khi Điện thứ mười đã có quyết định là hồn sinh vào chỗ nào, địa vị ra sao… thì trước khi đi đầu thai phải đến chỗ “Đài khu vong” nầy. Ở đây, dùng các dược vật trên thế gian, bào chế thành một loại “như rượu mà không phải rượu”, chia ra làm năm vị loại : ngọt, đắng, cay, chua, mặn.

Các hồn ma được chuyển thế, phải uống loại nước nầy, quên đi tất cả người và sự việc, cảnh giới của đời trước.Theo thứ tự trên mà quên đi nhiều hay ít, lâu hay mau, sâu hay cạn… tùy theo công phu tu hành và phước đức của kiếp trước. Vì thế, người sinh ra, có kẻ khôn người ngu, kẻ học một biết mười, kẻ học hoài chẳng nhớ. Cũng có những người “không học mà biết” là do uống ít “thuốc quên” này vậy.

Đài khu vong ở Điện thứ mười nằm phía trước điện và bên ngoài của sáu chiếc cầu Nại hà. Đài to lớn khắp cả vùng đất. Số phòng có đến một trăm lẻ tám gian, hướng đông có con đường đâm thẳng vào, bề ngang hẹp chừng một thước bốn tấc (để hồn chỉ đi hàng một). Các hồn nam nữ được đưa vào từng phòng, mỗi phòng đều có bày sẵn thức uống nói trên, do nghiệp lực mà hồn cảm thấy khát nước nhiều ít mà uống nhiều hay ít. Còn hồn nào ương ngạnh không chịu uống, thì dưới chân xuất hiện một cái vòng khóa chân lại, trên cổ có một ống bằng đồng chận đè vảo cổ, phải hả miệng ra. Chịu không nổi đau đớn nên phải uống thật nhiều mới tha. Sau khi uống xong, có một quỷ sứ xuất hiện, dắt vào con đường dẫn đến chiếc cầu, bên dưới là một khe nước đỏ như máu đang chảy xiết. Đứng trên cầu, nhìn thấy phía đối diện có một hòn đá đỏ lớn, có bốn hàng chữ, mỗi chữ lớn bằng cái đấu (lít), viết như sau :-

“Vi nhân dung dị, tố nhân nan,

Tái yếu vi nhân, khủng cánh nan.

Dục sanh phước địa, vô nạn xứ,

Khẩu dữ tâm đồng, khước bất nan”

Dịch nghĩa :

“Là người thì dễ, làm người khó,

Muốn lại làm người, càng khó hơn.

Muốn sinh đất phước, không tai nạn

Thì miệng giống tâm, chẳng khó gì”

Lúc hồn đang đọc mấy hàng chữ này thì bên phía cầu bên kia, xuất hiện hai con quỷ lớn từ dưới rẻ nước bay lên. Một con thì đầu đội mão “ô sa”, mình mặc áo gấm, tay cầm giấy bút, vai mang đao bén, lưng có đeo hình cụ, trợn tròng cặp mắt, cười to ha hả…Con quỷ nầy tên là “Hoạt Vô Thường” (sinh không định trước). Một tên nữa thì mặt mày đầy máu, mình mặc áo trắng, tay cầm bàn toán (bàn tính), vai vác bao gạo, trên ngực có dán tờ giấy, hai cặp chân mày nhăn lại, than dài thở vắn. Quỷ nầy tên là “Tử Hữu Phận” (chết có phần sẵn).

Hai con quỷ nầy nắm chân hồn ma lôi kéo xuống dòng nước đỏ, tùy theo phước nghiệp mà đè xuống cạn sâu. Cạn thì được hưởng phước, sâu thì phải chịu đọa đày. Hồn lúc nầy ngơ ngơ ngác ngác, chẳng còn biết gì nữa, cứ lo ngóc đầu lên, thì chốc lát đã chui ra khỏi “tử hà xa” (bào thai, tử cung) của bà mẹ, khóc lên ba tiếng “tu-oa”. Kế rồi lớn lên, ham ăn hốt uống, mê mãi theo đời, mê muội quên hết ơn Trời, Phật, Thánh, Thần, chẳng nhớ làm thiện mà cứ theo đường ác, đến mãn kiếp lại trở về với hồn ma bóng quỷ như lần trước. Thật là tội nghiệp thay cho thân phận người không biết tu hành để giải thoát !

Các việc kể trên là do một vị thư lại, làm việc ở “Khu vong đài” theo lệnh Ngọc Đế ghi chép lại trong Ngọc Lịch để phổ biến khắp cả cho thế nhân biết mà lo tu hành, cầu đạo giải thoát.
http://thienviet.files.wordpress.com/2009/11/2-dv-uong-tu-thanh.jpg?w=222&h=394
Uổng Tử Thành :

Nhiều người sống có nghe nói đến Uổng Tử Thành, và chỉ nghe một chiều về nó. Còn Đại Đế Phong Đô nói :

- “Uổng Tử Thành nằm về bên phải của Điện thứ mười. Thế gian hay lầm nghĩ rằng, những người bị tai nạn chết bất ngờ (bất đắc kỳ tử) đều phải vào trong thành nầy. Nếu điều đó là thật, thì những người chết oan chết ức đều là tốt hết cả sao ? Cho đến vẫn còn thấy rất nhiều oan hồn chưa tiêu hết phẩn hận, những kẻ tự tử, những kẻ bị hại… vẫn còn đang chịu sự hình phạt trong các điạ ngục, chưa biết ngày nào được đi đầu thai.

Vào trog Thành Uổng Tử nầy, chỉ có những người “Trung hiếu tiết nghĩa, xả thân vì nước (tận trung báo quốc), hoặc tử tiết thành thần. Vì chết bất ngờ nên chưa thẩm định kịp, phải tạm thời ở đây, chờ ngày để đầu thai nơi phước địa hoặc được phong thần. Như vậy, đây là nơi dành riêng cho những người tốt ở tạm chờ xét. Đó mới đúng là nghĩa của Uổng Tử vậy.

- Huyết Ô Trì : Huyết Ô Trì, tức là cái ao bị vẫn đục do máu gây nên.
Ao nầy nằm phía sau, bên trái của Điện thứ mười. Người thế gian hiểu sai về ý nghĩa của nơi đây là do một vị Đạo Cô đã giảng sai lúc xưa.
http://thienviet.files.wordpress.com/2009/11/2-dv-xe-thit.jpg?w=172&h=197
Vị ấy nói những người đàn bà trên thế gian, khi sinh nở máu huyết làm ô uế đất cát nên phải mang tội, lúc chết bị xuống đây, điều đó là không đúng. Chỉ là trường hợp những người nữ khi sinh đẻ bị trục trặc lâm nạn mà chết, Diêm Vương không xét tội người chết đang ô uế, nên mới cho đến đây, chờ cho đủ mười ngày người ấy tỉnh táo, tắm rửa sạch sẻ thay đổi quần áo rồi mới cho lên điện để xét xử. Còn về việc làm ra sự ô uế, nếu có, thì người sản phụ chỉ chịu bảy phần, người gia trưởng của nhà đó phải chịu ba phần trách nhiệm, chứ không thể đổ hết tội lỗi cho sản phụ.

Vào trong ao nầy, đúng nghĩa là những người bất luận là nam hay nữ, khi sống đã phạm tội giao hợp với nhau mà không kiêng chỗ thờ phượng trời đất thánh thần. Cũng không chịu kiêng cử vào những ngày vía, giờ kiêng. Thí dụ như ngày 14, 15 trong tháng năm; ngày mùng 3 và 13 trong tháng tám; ngày mùng 10 tháng mười. Năm ngày ấy gọi là “Chưởng tử giới nhật” (ngày kiêng của việc tạo ra con). Phạm vào những ngày này, có thể bị thần trừng phạt mắc ác bệnh mà chết. Sau khi đã thọ xong hình phạt ở các ngục vì tội khác rồi, mới đưa đến đây để bắt họ trầm mình dưới Huyết Ô Trì này, chẳng cho lên bờ.
http://thienviet.files.wordpress.com/2009/11/2-dv-vo-thuong-2.jpg?w=169&h=246
Lại có những kẻ hoặc nam hoặc nữ có tánh hiếu sát bừa bãi, lại bất cẩn để cho máu vương vãi, dính vào bếp táo, nơi điện thờ thần thánh tiên Phật, hoặc sách vở thánh hiền, hoặc chén dĩa ở bàn thờ… thì đều phạm tội. Những người này phải chịu sự hình phạt ở các điện về tội khác xong rồi mới đến đây để chịu phạt trầm mình dưới ao không cho ngóc đầu lên.

Muốn hóa giải, người thân ở dương thế phải ăn chay làm lành, thề nguyện không sát giới và làm hạnh phóng sinh. Làm đủ phước rồi còn tụng thêm “Huyết Ô Kinh Sám” (Kinh sám hối huyết ô) thì phạm nhân mới được giải tội để đi đầu thai.

Lại có những kẻ nam nữ ở thế gian, khi thấy có người bị nạn mà có thể cứu lại không chịu cứu, hoặc thọ ơn người mà đã không chịu đền đáp lại còn tính kế mưu hại người ơn, cũng phải chịu tội ở ao nầy. Trường hợp những người nói trên sau đó phát tâm tu hành tích lũy công đức rất lớn, thì khi chết có thể được miễn hình phạt huyết ô, nhưng vẫn phải chịu quả báo thành ra các loài quỷ như :- ly, mỵ, vọng, lượng, sơn yêu, mộc khách, thủy quái, cương thi (thây ma cứng biết đi – quỷ nhập tràng), hồn vất vưởng đây kia, hoặc nhẹ thì cũng sa hồn vào xác thân loài chồn, cáo, gấu, beo, cá sấu, rắn… hàng trăm năm, nếu biết ăn năn tu tỉnh mới được đầu thai, còn nếu không chuyển hóa được thì vẫn mãi mãi trong tình trạng như thế.
- Ngưa Đầu Mã Diện :

Một điểm nữa là, ở thế gian cũng hiểu sai về việc tin có “Thần giữ của”. Thực ra đây chẳng phải là thần thánh gì, mà chỉ là hồn ma của người lúc sống có chôn cất số của cải tài sản nào đó, khi chết vẫn quyến luyến bám theo tài sản để giử của. Nếu có ai đến đào lấy, họ sẽ hiện thành ma quỷ hù nhát người đào, khiến cho người ấy có thể vì quá sợ hãi, sinh bệnh mà chết. Những loại âm hồn kiểu nầy, chẳng kể là dân giả hay nho sĩ quan lại gì cả, nếu có tánh tiếc nuối của cải tài sản đều trở thành “ma giữ của”.
http://thienviet.files.wordpress.com/2009/11/2-dv-dau-trau.jpg?w=222&h=331
Muốn hóa giải nghiệp nầy, chỉ có cách tốt nhất là mời thỉnh những vị đạo cao đức trọng, những vị chân tu có đạo lực, đến tổ chức trai đàn cầu siêu, thuyết pháp cho họ nghe hiểu mà giác ngộ lẽ vô thường của thế gian. Chính cái thân của mình còn không giữ được, huống nữa là tài sản của cải là những thứ từ ngoài vào, làm sao có thể giữ ch được. Nhờ vậy, họ mới tỉnh ngộ mà phát tâm tu hành, chuyển hóa đầu thai kiếp khác.

Nếu không có được những vị đạo đức này khuyến hóa, thì người thân có thể tổ chức những buổi cầu siêu, những dịp chẩn tế tập thể, cứu giúp được nhiều người. Sau đó, thành tâm hồi hướng tất cả công đức làm ra “cho tất cả sanh linh được sớm siêu sinh tịnh độ”. Được vậy mới khả dĩ hỗ trợ người thân mình thoát khỏi nạn “giữ của” như vậy.

Trường hợp những người vì mạng lệnh nhà vua mà phải lên đường chinh chiến, bất đắc dĩ phải chấp hành, nhưng trong lòng không muốn. Trong lúc làm lính bất đắc dĩ đó, vẫn luôn thương yêu giúp đỡ mọi người, tránh bắn giết bừa bãi dân chúng vô tội …nếu chẳng may bị chết, thì được miễn những hình phạt của các ngục. Đến điện thứ nhất xem xét nghiệp lực rồi chuyển thẳng đế điện thứ mười cho đi đầu thai vào nơi phước địa. Còn nếu, lỡ vào quân ngũ mà lại sinh tâm hiếu sát, bắn giết bừa bãi… thì khi chết sẽ gia thêm hình phạt và thời gian gấp đôi !
- Hắc Bạch Vô Thường : Câu “sinh không biết kỳ, tử lại có hạn” nói lên quan điểm nhận thức của người đời đối với việc sống chết. Còn đối với hai vị “Hắc Bạch Vô Thường” thì ai ai cũng sợ hãi, cho là hai con quỷ hại người (còn gọi là Tử Thần, Thần Chết). Ấn tượng trong thế gian, Hắc vô thường mặc áo đen, Bạch vô thường lmặc áo trắng. Một hôm nào lỡ gặp hai vị nầy thì có nghĩa là số mạng không còn, phải lo gấp “hậu sự” !
http://thienviet.files.wordpress.com/2009/11/2-dv-vo-thuong-1.jpg?w=172&h=117
Nhưng có sách vở nói rằng, đừng nên sợ hãi khi gặp Hắc Bạch Vô Thường, lúc đó chỉ cần bình tỉnh, thành tâm cầu bái và xin hai vị cho mình “bất cứ món đồ gì”, nhất định về sau sẽ “đại phú quí” ! Cho nên, trên bàn thờ của một số đoàn hát kịch ở một vài địa phương có thờ hai vị Hắc Bạch Vô Thường chung với Thần Tài, mà chiếc mão trên đầu hai vị có ghi câu “Nhất kiến sinh tài” (một lần thấy ta ắt có tiền).
NÓI CHUNG HỌC NỮA HỌC MÃI, BIẾT NỮA BIẾT MÃI CŨNG CHỈ CẦN HIỂU ĐƯỢC BẢN ĐỒ 10 PHÁP GIỚI LÀ TƯỜNG TỎ VẠN VẠN QUY LUẬT VÀ CÁC CÕI ĐƯỢC ĐĂNG TẢI ĐẦU TIÊN CỦA CHỦ ĐỀ

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Thứ 4 04/01/12 19:33 

KINH NHÂN QUẢ BA ÐỜIViệt Dịch: HT Thích Thiền Tâm


Một hôm, Tôn giả A Nan Đà, ở trên hội Linh Sơn cùng với một ngàn hai trăm năm mươi đại Tỳ Kheo câu hội.

Khi ấy A Nan Đà Tôn giả, chắp tay đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng, rồi quỳ xuống thưa thỉnh đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn rằng:

- Bạch Thế Tôn! Đến thời mạt pháp, tất cả chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, nhiều kẻ sinh niệm chẳng lành, không kính Tam Bảo, không trọng cha mẹ, không có tam cang. Năm giềng rối loạn, nghèo khó, thấp hèn, sáu căn chẳng đủ, trọn ngày sát sinh hại mạng cho đến nghèo giàu sang hèn không đồng nhau. Do nhân duyên qủa báo gì khiến nên như thế?

Cúi xin đức Thế Tôn từ bi, vì chúng con giải thích mọi sự việc.

Phật bảo A Nan cùng các đại đệ tử: ! Lành thay ! Lành thay ! Các ông hãy lắng nghe! Ta sẽ vì các ông mà giải thích rành rẽ”.

Tất cả nam nữ ở thế gian giàu sang hay nghèo hèn, chịu khổ vô cùng hoặc hưởng phước vô lượng đều do nhân duyên từ đời trước mà cảm qủa báo.

Cho nên tất cả chúng sinh, trước phải hiếu kính cha mẹ, kế đó phải tin trọng ngôi Tam Bảo, thứ ba nên bỏ giới sát mà phóng sinh, và thứ tư cần ăn chay bố thí mới có thể gieo giống ruộng phước về sau.

Phật liền nói bài kệ nhân qủa rằng:

Giàu sang đều bởi mạng

Đời trước có tu nhân

Ai thọ trì kinh nầy,

Đời đời hưởng phước lộc.

Thiện nam, tín nữ nghe ta nói:

Suy nhớ kinh Nhân Qủa ba đời

Nhân qủa ba đời việc chẳng nhỏ,

Phật nói lời Phật chớ chê khinh.

1. Đời nay làm quan do nhân gì?
Kiếp trước vàng ròng thếp tượng Phật
Đời nay hưởng phước bởi nhân xưa
Đai vàng, áo tía, cầu nơi Phật.
Vàng trang nghiêm Phật, trang nghiêm mình.
Làm đẹp Như Lai, đẹp từ thân.
Đừng bảo làm quan là chuyện dễ,
Không tu phước ấy đến từ đâu?

2. Cưỡi ngựa, ngồi kiệu do nhân gì?
Kiếp trước làm cầu, bồi đắp lộ.

3. Do nhân duyên gì mặc gấm vóc?
Đời trước thí áo giúp Tăng Ni.

4. Có ăn, có mặc do nhân gì?
Xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống.

5. Ăn mặc thiếu thốn bởi nhân chi?
Kiếp trước một nửa không xả thí.

6. Lầu cao nhà lớn do nhân gì?
Xưa lên chùa am cúng thí gạo.

7. Phước lộc đầy đủ cho nhân gì?
Xưa lập chùa am cất nhà mát (1)

8. Tướng mạo xinh đẹp do nhân gì?
Đời trước hoa tươi cúng dường Phật.

9. Thông minh trí tuệ do nhân gì?
Kiếp trước ăn chay, thường niệm Phật.

10. Người thấy vui mừng do nhân gì?
Xưa kết duyên lành cùng đại chúng.

11. Chồng vợ bền lâu do nhân gì?
Đời trước tràng phan nghiêm cúng Phật.

12. Cha mẹ song toàn do nhân gì?
Đời trước kính trọng người cô độc.

13. Không cha mất mẹ do nhân gì?
Kiếp trước là người đánh bẫy chim.

14. Con cháu đông nhiều do nhân gì?
Đời trước mở lồng thả chim thú.

15. Nuôi con không được do nhân gì?
Xưa sinh con gái dìm cho chết? (2)

16. Đời nay không con do nhân gì?
Kiếp trước bẻ gãy hại trăm hoa.

17. Đời nay sống lâu do nhân gì?
Kiếp trước mua vật phóng sinh nhiều.

18. Đời nay mạng yểu do nhân gì?
Kiếp trước xẻ thịt giết chúng sinh.

19. Đời nay không vợ do nhân gì?
Kiếp trước tham mưu gian vợ người.

20. Đời nay ở góa do nhân gì?
Kiếp trước buông lung khinh rẻ chồng.

21. Làm thân tôi đòi do nhân gì?
Kiếp trước quên ơn cùng phụ nghĩa.

22. Đời nay mắt sáng do nhân gì?
Kiếp trước cúng dầu đốt đèn Phật.

23. Đời nay đui mù do nhân gì?
Kiếp trước chỉ đường chẳng phân minh.

24. Môi miệng sứt thiếu do nhân gì?
Kiếp trước thổi tắt đèn cúng Phật.

25. Đời nay câm điếc do nhân gì?
Xưa từng ác khẩu mắng cha mẹ.

26. Đời nay lưng gù cho nhân gì?
Kiếp trước chê cười người lễ Phật.

27. Tay bị cong quẹo do nhân gì?
Đời trước đều là người tạo nghiệp.

28. Chân bị co rút do nhân gì?
Kiếp trước ngăn đường đánh cướp người.

29. Làm thân trâu ngựa do nhân gì?
Xưa thiếu nợ người không chịu trả.

30. Đọa làm heo chó do nhân gì?
Kiếp trước lừa gạt phỉnh hại người.

31. Đời nay nhiều bệnh do nhân gì?
Xưa đem rượu thịt bày cúng Phật.

32. Đời nay không bệnh do nhân gì?
Xưa thí thuốc men cứu bệnh nhân.

33. Hằng bị lao tù do nhân gì?
Kiếp trước làm ác chẳng nhượng người.

34. Đời nay chết đói do nhân gì?
Kiếp trước thường lấp hang rắn chuột

35. Bị thuốc độc chết do nhân gì?
Kiếp trước đăng lưới giết hại cá.

36. Nổi trôi cơ khổ do nhân gì?
Ác tâm lấn hiếp mưu hại người.

37. Đời nay lùn bé do nhân gì?
Kiếp trước xem kinh để dưới đất. (3)

38. Nay thường thổ huyết do nhân gì?
Xưa ăn thịt rồi đi tụng kinh. (4)

39. Đời nay ngu điếc do nhân gì?
Kiếp trước tụng kinh chẳng lắng nghe.

40. Ghẻ lác phong điên do nhân gì?
Xông hơi thịt cá trước bàn Phật.

41. Thân có mùi hôi do nhân gì?
Xưa bán hương thơm trọn dối gian.

42. Đời nay chết treo do nhân gì?
Kiếp trước đem dây săn bẫy thú.

43. Quan, qủa, cô độc do nhân gì?
Xưa thường ganh ghét hiềm mắng người.

44. Sét đánh lửa thiêu do nhân gì?
Cân non, già, thiếu lòng gian xảo.

45. Rắn cắn cọp ăn do nhân gì?
Kiếp trước gây oan tạo đối đầu.
Muôn việc mình làm lại mình chịu
Thọ khổ địa ngục oán trách ai?
Đừng nói nhân qủa người không thấy.
Xa trả con cháu, gần trả mình.

46. Chỉ nhìn trước mắt người hưởng phước.
Sẽ tin bố thí với trì trai.
Kiếp trước tu nhân nay hưởng qủa.
Đời nầy tu tích để về sau.
Nếu ai hủy báng kinh Nhân Qủa
Kiếp sau đọa lạc mất thân người.
Kẻ nào thọ trì kinh Nhân Qủa.
Chư Phật, Bồ Tát đều chứng minh.
Kẻ nào biên chép kinh Nhân Qủa,
Truyền đời tu học đạo nhà hưng.
Ai mà mang đội kinh Nhân Qủa,
Tai hung hoạnh họa chẳng vào thân.
Nếu người giản nói kinh nhân qủa
Đời đời kiếp kiếp được thông minh
Kẻ nào đề xướng kinh Nhân Qủa
Đời sau người thấy sinh cung kính.
Người nào ấn tống kinh Nhân Qủa.
Kiếp sau sẽ được thân Đế Vương.
Theo Kinh Nhân Qủa hỏi đời trước.
Chính sự thọ hưởng của đời nay.
Theo Kinh Nhân Qủa hỏi đời sau.
Chính sự gây nhân của kiếp này,
Nếu như nhân qủa không cảm ứng,
Do đâu Mục Liên cứu được mẹ?
Người nào tin sâu kinh Nhân Qủa.
Đồng sinh Tây phương cõi Cực Lạc.
Nhân qủa ba đời nói không hết.
Thiên long chẳng bỏ ý người lành.
Nên ngôi Tam Bảo ruộng phước lớn,
Nhân tu tuy một, hưởng muôn ngàn.
Gởi kho bền chắc không hư mất, (5)
Nhiều đời thọ dụng phước vô cùng.
Muốn biết nhân đời trước,
Xem sự hưởng đời nay,
Muốn biết qủa đời sau,
Xem việc làm kiếp này.

( 1) Nhà dưỡng Lão, cô nhi
(2) Thuở xưa từ Ấn Độ, cho đến Trung Hoa, những nhà nghèo sinh con nhiều nuôi không tham nên dìm cho chết bớt con gái lúc mới sinh ra.
(3) Ngồi dưới đất xem kinh, nên để kinh trên một cái bệ, khinh mạn cũng là nhân của tướng lùn bé. Lễ Phật, khiêm hạ là nhân của tướng cao hơn.
(4) Ăn mặn rồi muốn tụng kinh, phải súc miệng rửa tay, rửa miệng sạch, và tụng chú như sau. Tất được thanh tịnh không tội lỗi: Tịnh tam nghiệp chân ngôn: Um Soa Pha Va Suýt Đà, sạt và đạt ma, soa phạ va suýt đa hàm (7 biến) Aum! Syabhava sudaha, sarva drama svabhava suddhà hàma.
(5) Gởi kho đây không phải đốt giấy tiền vàng bạc gởi vào kho, mà ý nói tiền của thế gian không bền, khi chết rồi phải bỏ lại tất cả. Chỉ có tu phước làm lành ăn chay, tụng kinh, tham thiền, niệm Phật, là kho

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Thứ 4 04/01/12 14:37 

http://www.diendanhoasen.com/vantindat/images/10%20phap%20gioi.jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(1).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(2).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(3).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(4).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(5).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(6).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(7).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(8).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(9).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(10).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(11).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(12).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(13).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(14).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(15).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(16).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(17).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(18).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(19).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(20).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(21).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(22).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(23).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(24).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(25).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(26).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(27).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(28).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(29).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(30).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(31).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(32).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(33).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(34).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(35).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(36).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(37).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(38).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(39).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(40).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(41).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(42).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(43).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(44).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(45).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(46).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(47).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(48).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(49).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(50).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(51).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(52).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(53).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(54).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(55).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(56).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(57).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(58).jpg

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Thứ 6 06/01/12 0:43 

Hỏi: Kính thưa thầy, vào giờ con niệm Phật công cứ, trong tư tưởng con thường hay mong muốn thấy hình tượng Phật Di Đà và hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Xin hỏi: sự mong muốn đó có lỗi gì không?
Đáp: Xin thưa ngay trong lúc liên hữu đang niệm Phật mà vọng cầu như thế thì thật là có lỗi. Lỗi nầy liên hữu cần nên tránh. Liên hữu nên nhớ, Phật Tổ dạy chúng ta niệm Phật với thâm ý là để cho chúng ta diệt trừ phiền não, cho tâm ta được an định. Niệm Phật mà tâm không an định, đó là chúng ta đã niệm Phật sai rồi. Lẽ ra khi niệm Phật công cứ hay không công cứ cũng phải như thế. Ngược lại, đằng nầy liên hữu không niệm như thế mà còn niệm Phật với tâm vọng động mong cầu cho được thấy hình tượng Phật và Bồ tát, thì quả đó là một sai lầm rất lớn. Vì sao? Vì có mong cầu là có vọng tưởng. Niệm Phật mà còn có vọng tưởng như thế, thì làm sao tương ưng với pháp môn niệm Phật. Và như thế, thì đã trái với yếu lý niệm Phật mà Phật Tổ đã chỉ dạy rồi.
Tôi xin nhắc lại để cho liên hữu chú ý là: “niệm Phật mục đích chính là để dứt trừ phiền não”. Phiền não có giảm thiểu, thì tâm ta mới được an lạc. Tâm có an lạc, thì mới có được lợi ích hiện đời và tương lai mới có hy vọng vãng sanh. Bởi tâm có an lạc thì mới tương ưng với cảnh giới Cực lạc mà chúng ta đang quy hướng.
Nhưng ở đây thì trái lại, liên hữu niệm Phật mà còn có khởi vọng tâm mong cầu để thấy Phật và Bồ tát, thì đó là điều trái với sự niệm Phật. Khi niệm Phật, hành giả chỉ nhiếp tâm vào câu hiệu Phật không nên vọng nghĩ điều gì. Chư Tổ thường dạy là : “tâm và tiếng phải hiệp khắn nhau và phải niệm cho rành rõ”.
Niệm Phật tuy có nhiều cách, nhưng cách tốt nhứt vẫn là trì danh niệm Phật. Nhưng dù niệm Phật cách nào đi chăng nữa, điều tối kỵ là có vọng tâm mong cầu. Bất cứ mong cầu điều gì cũng là bệnh cả. Đó là bệnh vọng tưởng phiền não. Tối kỵ nhứt là vọng cầu thấy hình tượng Phật bên ngoài. Có vọng cầu dù là vọng cầu thấy Phật, đó cũng là phiền não vọng tưởng mà thôi. Đã có phiền não thì đã trái với Sự và Lý niệm Phật rồi. Liên hữu nên nhớ, tất cả đều từ tâm mà ra.
Nếu khi liên hữu mong muốn thấy Phật, thì chính cái mong muốn đó là vọng tưởng. Còn có vọng tưởng là còn sanh diệt, tức nhiên còn có vui buồn vừa ý hoặc không vừa ý. Vừa ý thì vui, không vừa ý thì buồn. Đó là ma vui ma buồn dẫn dắt liên hữu. Như vậy là niệm trên sự buồn vui chớ đâu phải niệm Phật. Điều nầy rất quan trọng mà tất cả liên hữu chúng ta cần phải lưu ý.
Có người khi họ niệm Phật, thay vì tập trung tâm ý vào câu Phật hiệu, cho tâm được thuần nhứt an định, họ lại mơ ước thấy Phật tượng bên ngoài. Khi thấy Phật tượng bên ngoài hiện ra, thì họ rất vui mừng, cho đó là kết quả của sự niệm Phật. Từ đó, mỗi khi niệm Phật, họ đều khởi ý mong cầu cho thấy Phật như thế. Liên hữu nên nhớ, tất cả cảnh đều từ tâm. Dù cảnh tốt hay cảnh xấu cũng đều từ tâm vọng mà ra. Phật Tổ dạy ta niệm Phật là để cho tâm ta được an định. Có an định mới có trí huệ. Có định huệ thời không có phiền não. Không phiền não, thì mới được nhứt tâm. Đó là chủ yếu mà trong Kinh tiểu bổn Di Đà, đức Phật Thích ca đã dạy chúng ta như thế. Niệm Phật để được đi dần đến chỗ « Nhứt tâm bất loạn », niệm Phật như thế mới hợp với ý Phật Tổ dạy.
Còn có tâm vọng cầu là còn chạy theo cảnh duyên bên ngoài. Còn theo cảnh duyên bên ngoài đó là cửa ngỏ dễ bị ma dẫn dắt. Giả như có thấy Phật thiệt ứng thân đi nữa, cũng chưa phải là thấy Phật, đừng nói chi thấy Phật qua hình tượng.
Trong Kinh Kim Cang Bát Nhã Phật đã từng dạy:
Nhược dĩ sắc kiến ngã
Dĩ âm thanh cầu ngã
Thị nhơn hành tà đạo
Bất năng kiến Như Lai.
Nghĩa là:
Nếu ai cho rằng thấy sắc tướng của Phật mà cho là thấy Phật hay nghe âm thanh của Phật thuyết giảng mà khởi tâm tìm cầu Phật. Phật nói: « kẻ đó đang thật hành đạo tà, không bao giờ thấy được Như Lai ». Tại sao thế? Cũng trong Kinh nầy, ở một đoạn khác Phật nói: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai”. Nghĩa là: phàm cái gì có hình tướng đều là hư dối, nếu thấy các tướng, chẳng phải tướng thật, chính đó mới thấy được Như Lai. Như lai là bất sanh bất diệt, còn các tướng đều sanh diệt hư dối không thật. Đã là hư dối, thì tại sao ta lại mong cầu? Phật tử nên nhớ, Phật dạy, ngoài tâm mà cầu Phật đó là ngoại đạo.
Như vậy, người muốn thấy Phật phải thấy bằng cách nào? “Phải thấy không chỗ để thấy, tức là phải ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”. Còn có tâm dính mắc vào bất cứ cảnh nào, cũng đều là tà ngoại cả, chớ không phải thấy Phật thiệt. Phật thiệt phải chính ở nơi bản tâm mình. Khi nào tâm mình lặng hết vọng tưởng, thì ngay đó Phật thiệt của mình mới hiện ra, khỏi cần tìm kiếm ở đâu xa. Còn có khởi tâm tìm kiếm là đã sai rồi. Nói rõ hơn là đã mất ông Phật thiệt của mình rồi. Vì ông Phật ứng thân giáng sanh ở Ấn Độ sống được 80 năm rồi nhập diệt, ông Phật đó cũng là ông Phật giả mà thôi. Vì ông Phật đó có sanh có diệt.
Bây giờ, người ta đi qua Ấn Độ đâu có ai còn thấy ông Phật Thích Ca đó nữa. Ông Phật có sắc thân với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp mà còn không có thiệt, hà tất gì ông Phật do người ta tạo ra bằng cốt sắt xi măng hay bằng gỗ giấy mà có thiệt hay sao?
Tu hành mà dụng tâm sai, thì đó là đầu mối của ma vương dẫn dắt. Nếu hành giả không khéo thì sẽ nguy hiểm vô cùng. Chúng ta nên nhớ rằng, bọn ma nó có ngũ thần thông, nó muốn hiện ra thứ gì cũng được. Tùy theo ý muốn của mình, ham thích thứ gì thì nó sẽ hiện ra thứ ấy.
Thuở xưa, chính Tổ Ưu Ba Cúc Đa là vị Tổ sư thứ tư bên Ấn Độ còn phải bị lầm lẫn khi nó hiện ra hình ảnh đức Phật và các vị Thánh chúng. Là Tổ mà còn lầm ma tưởng là Phật, như thế, còn đối với phàm phu chay như chúng ta thì sao? Bản thân mình đã là ma rồi mà không chịu lo tìm cách để tiêu trừ, mà lại còn vọng cầu thấy nầy thấy nọ, đó là ma lại chồng chất thêm ma nữa.
Tệ hại hơn nữa, có người lại còn đi khoe khoang với mọi người cho rằng mình niệm Phật đã thấy Phật. Hỏi thấy Phật như thế nào? thì họ trả lời là thấy qua Phật tượng giấy. Nếu thấy Phật tượng giấy thì có gì khó khăn đâu. Chúng ta cứ mở to đôi mắt ra là nhìn thấy rồi. Đâu cần đợi đến khi niệm Phật mới thấy hình tượng đó. Như vậy, rõ ràng là họ thấy bằng vọng tưởng của họ. Vậy mà cũng đi khoe với mọi người. Người không hiểu biết, nghe nói tưởng là người đó tu hành công phu khá, vì nhờ tu khá nên mới thấy Phật.
Ngược lại, đối với những người có chút ít kinh nghiệm trong sự tu hành hay họ học hỏi nghiên cứu kỹ kinh điển Phật dạy, nghe nói thế, thì họ lại đâm ra lo sợ và thật đáng thương xót cho người đó. Vì họ biết người đó đã sai lầm rồi. Nhưng vì người đó đã mang nặng mặc cảm định kiến, thì dù cho họ có thật tâm khuyên bảo, nhưng đâu dễ gì mà người đó chịu bỏ.
Thuở xưa, sơ tổ Liên Tông là Huệ Viễn đại sư khi nhập định, ở trong định, Ngài thấy Thánh cảnh Tây phương hiện ra 3 lần. Nhưng Ngài tuyệt nhiên không dám hở môi. Vì sợ người ta hiểu lầm chạy theo cái giả tướng mà mong cầu, thì đó là tai hại vô cùng. Cho nên Tổ yên lặng không bao giờ tiết lộ cho ai biết. Mãi cho đến khi sắp viên tịch, bấy giờ, Tổ mới nói cho các vị đệ tử biết.
Chúng ta nên nhớ, Ngài thấy Thánh cảnh trong lúc nhập định, bởi do nhập định tâm của Ngài thanh tịnh, an định nên nó mới tương ưng với cảnh Cực lạc. Do đó, nên cảnh cực lạc mới hiện ra, chớ không phải do Ngài vọng tâm mong cầu mà thấy. Đó là điều mà ta nên cẩn thận lưu ý.
Ngược lại, chúng ta chưa được như thế, mà khởi tâm mong cầu thì dễ bị ma nó dẫn dắt. Và cái thấy của ta là do vọng tưởng nó lòa hiện ra thôi, chớ không phải là thiệt. Nếu không khéo buông bỏ cứ mãi đắm mê chạy theo cái giả cảnh đó, thì có ngày chúng ta sẽ bị bệnh loạn trí. Đến khi bị ma nó dẫn dắt đi vào con đường mê loạn rồi, thì chừng đó chúng ta có hối hận ăn năn thì cũng đã muộn màng lắm rồi! Chi bằng chúng ta nên tránh nhân thì không có quả. Một khi đã vướng bệnh nặng rồi, thì hết phương cứu chữa. Đó là điều rất tai hại nguy hiểm mà chúng tôi xin thành thật khuyên hành giả nên dè dặt cẩn trọng.
Tóm lại, liên hữu niệm Phật cứ nắm chắc sáu chữ Di Đà mà chuyên niệm, đừng khởi tâm vọng cầu muốn thấy thứ gì cả. Khi nào tâm của liên hữu được an định thanh tịnh rồi, thì chừng đó lo gì liên hữu không thấy Phật. Bởi vì khi đó tâm của liên hữu cùng tâm Phật tương ưng với nhau, nghĩa là nó có cùng một tần số, thì chắc chắn sẽ cảm ứng gặp nhau thôi. Kính mong liên hữu nên chú tâm cẩn trọng vấn đề nầy. Kính chúc liên hữu thành công trong việc niệm Phật cầu vãng sanh.

 Thông báo chung   Tới chủ đề

Đã gửi:  

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Thứ 5 12/01/12 8:52 

Diệu dụng thứ nhất :
Bác - Mông : là không mờ ám , tất phải sáng sủa nhà cửa .
1 - Chùi tất cả bóng đèn lớn nhỏ trong nhà trước khi đưa ông táo về trời ( để ông Táo trình báo nhà sáng sủa - không u tối mờ ám )
2 - Sơn sáng sủa mọi cánh cửa … không khí và ánh sáng xuyên qua cửa và cửa sổ đẹp sạch .
3 - Mọi vật dụng trong nhà phải lau chùi sạch và phải giặt giũ sạch khăn , mền , mùng .

Diệu dụng thứ hai :
Chưng thêm các loại cây cảnh sống mạnh ở sa mạc ( Bác là sa mạc )
Chà là phải có … vì đó là trái cây quý ở sa mạc .

Diệu dụng thứ ba :
• Vách bàn thờ kể là Cấn dọc theo sát vách bàm thờ ta để hai cây đèn cháy suốt bằng điện ( nhị Khôn và hào nhị ) nếu bàn thờ to rộng , ta có thể để 08 cây đèn cháy bằng điện ( Khôn =08 )
• Khi cúng kiến ta dốt sáu cây nhang nhỏ ( Khảm ) . Vậy lúc cúng ta tạo ra được tượng địa thủy sư thế là có trời đất phò hộ
Diệu dụng thứ tư :
Bác là mồ mả - Ta phải đi thăm viếng mộ cả hai bên họ nội ngoại nếu quá bận rộn , ta phải nhớ đi thanh minh tiết tháng ba
• Năm nay , mồ mả động … không bỏ qua thăm viếng được .
• Nếu mồ mả ở Việt Nam … ta chỉ cần dùng La bàn , địa đồ phuơng hướng tìm cho ra chánh bắc của ngôi mộ hoặc hướng tây nam của ngôi mộ . Từ bàn thờ nhà mình , hay từ cửa chánh nhà mình ( coi như tượng Cấn đông bắc chỗ mình đứng cúng kiến … nhìn mặt về hướng chánh bắc của ngôi mộ tạm như vậy mà thôi ) .
Vì thật ra ta phải biết chính xác chiều hướng từ đầu tới chân của ngôi mộ mà liệu định chọn phương hướng cho dịch tượng theo ý ứng dụng của ta
Diệu dụng thứ năm :
Các loại thịt nên mua làm sẳn ngoài chợ - năm nay tượng Bác không nên sát sanh súc vật - nếu ai ăn chay thì tốt .
Chó là vật rình chận trộm đạo ( Mông ) ngăn cản không cho trộm đạo … Vậy … cấm kỵ ăn thịt chó từ 23 tết đến mùng 7 tết
Mua và nuôi chó kiểng - tốt

Diệu dụng thứ sáu [/ b]:
Mua hai bao cát mịn đẹp … ( bao nhỏ , mỗi bao khoảng nửa kg ) ( Bác : bao cát ) để bên hông nhà ( Mông ) … nhà hẹp không có hông bên thì để sau nhà ( Mông ) gọi là trừ ma tà xui xẻo .

[b] Diệu dụng thứ bảy :
Bác thì không nên mua hoa thuộc loại sớm nở tối tàn … nên mua hoa sống dai trên nửa tháng ( Bác : 7 + 8 = tương đương 15 ngày )

Diệu dụng thứ tám :
Bác - Mông có Khôn hóa Khảm là Sư cùng động tự tư liên hệ - cho nên các bạn có quyền Nạo cơm dừa để cúng ( tượng Bác thuộc thổ bời rời , vậy là cơm dừa - chú không phải nước dừa đó nha , trong cơm dừa đã có nước - Khảm - rôi )
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang [ Đã tìm thấy 6 kết quả ]


Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ


Chuyển đến:  
cron

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Diễn đàn được phát triển bởi Nguyễn Việt Anh