Hôm nay, Chủ nhật 09/05/21 23:47

Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ


Đã tìm thấy 127 kết quả

Người gửi Nội dung

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

 Tiêu đề bài viết: TÔN ẢNH TAM THÁNH
Đã gửi: Thứ 3 15/11/11 21:53 

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/TAMTHANH/TAMTHANHDEMO-1.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/TAMTHANH/PhatTamThedung_Mattau.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/TAMTHANH/PhatTamThengang70x110fullsize.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/TAMTHANH/tamthephat.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/TAMTHANH/TAMTHANH.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/TAMTHANH/TAMTHANHTINH.jpg \\


http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/TAMTHANH/20110723115328807.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/TAMTHANH/2008616310571051.jpg
\
http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/TAMTHANH/2008118153155778_2.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/TAMTHANH/2008112165529153_2.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/TAMTHANH/200891916012645_2.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/TAMTHANH/200881515376526_2.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/TAMTHANH/20091613564925_2.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/TAMTHANH/20083241031108_2.jpg
\
http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/TAMTHANH/11Q1201625-1.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/TAMTHANH/2008410798466441.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/TAMTHANH/2008313134511645_2.jpg
\
http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/TAMTHANH/200921917374134-1.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/TAMTHANH/sansheng.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/TAMTHANH/20086164918170443.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/TAMTHANH/2008314626473302.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/TAMTHANH/200911392849729_2-1.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/TAMTHANH/200861193628461_2.jpg

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

 Tiêu đề bài viết: MỘT SỐ THỦ ẤN
Đã gửi: Thứ 5 24/11/11 22:49 


Ấn Chuẩn Đề Phật Mẫu Thủ Ấn
10sAxLEUMmI
Lục Độ Mẫu Thủ Ấn
sordG_H6Oo0
Uế tích Kimcang thủ ấn
iOQBKD0Qw7E
Liên Hoa Sanh Đại Sĩ Thủ Ấn
aeKu53WJoQg
Dược Sư Phật Thủ Ấn
Ra9zq4_d3mY
Dược Sư Phật Thủ Ấn
Ra9zq4_d3mY
Hoàng Tài Thần Thủ Ấn
lrvHDdWqeAo
Hồng Tài Thần Thủ Ấn
p4WztxZEZUA
Hợp Chưởng Thủ Ấn
RwCKj7-8964
Hư Không Tạng Bồ Tát Thủ Ấn
i908dw9lur0
Kim Cương Hợp Chưởng Thủ Ấn
O6UVszQTN0Q
Kim Cương Tâm Bồ Tát Thủ Ấn
kwMJnagX8hE
Liên Hoa Thủ Ấn
-CCniH81Msg
Liên Hoa Đồng Tử Thủ Ấn
DWwkgT8SFRw
Liên Hoa Sanh Đại Sĩ Thủ Ấn
aeKu53WJoQg
Long Vương Thủ Ấn
1XC5dUh2N40
Mã Đầu Minh Vương Thủ Ấn
ezG1aZNvx8Y

ADi Đà Phật Pháp Giới Định Ấn
XbQwUEucbE8
Địa Tạng Vương Bồ Tát Ấn
IpKvbFMhXHI
Địa Tạng Vương Bồ Tát Thủ Ấn
qGYTAoOlstc
Ái Nhiễm Minh Vương Thủ Ấn
QhqUHqYr5W0
Bất Động Minh Vương Thủ Ấn
9MITWccRaYY
Bình Đẳng Thủ Ấn
ed_oyaBz_DA
Cô Lỗ Cô Liệt Phật Mẫu Thủ Ấn
uZb8fU3tzKQ
Cúng Dường Thủ Ấn
lTQfZY5TAZk
Đại Bạch Tán Cái Phật Thủ Ấn
bIqNO8ZKuVE
Đại Hải Siêu Độ Thủ Ấn
2ZHTf_RhOJ4
Đại Nhật Như Lai Trì Quyền Ấn
Lu0B82OopeE
Đại Uy Đức Kim Cương Thủ Ấn
ClPgdRAG9tM
Dao Trì Kim Mẫu Thủ Ấn
GqA-Id9BG5g
Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát Ẩn Hình Thủ Ấn
weoHY0Duii4
Phật Kham Thủ Ấn
fr-3A1OdMms
Phúc Đức Chánh Thần Thủ Ấn
yxTP0OnMjTM
Tài Thần Thủ Ấn
FCW_fziM1Rg
Thích Ca Mâu Ni Phật Tam San Ấn
FT0wWyeIdIg
Thời Luân KIm Cương Thủ Ấn
mnNfIR-4Z5w
Tôn Thắng Phật Mẫu Thủ Ấn
dBpjrag9dK8

Đại Bạch Tán Cái Phật Thủ Ấn
bIqNO8ZKuVE

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Thứ 6 23/09/11 13:19 

Cảm ơn Bác Tuanphan55 đã thông tin lại 1 bài rất hay, giúp cho những người muốn tìm hiểu về thế giới siêu hình có cái nhìn khoa học hơn.

Em rất Ấn tượng khi gặp Lâm Thành - Ngọc Lan họ để lại cho em nhiều điều phải suy ngẫm, là 1 cặp đôi có uy tín trong Hội Tâm Linh Mỹ, họ có rất nhiều những trải nghiệm với siêu hình mà chúng ta đáng để học tập. Sự tỉnh tín luôn là điều cần thiết đối với người tu tập và mong muốn tìm hiểu về siêu hình.

 Thông báo chung   Tới chủ đề

Đã gửi:  

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Thứ 4 29/02/12 11:46 

Bạn không được cấp phép để xem chuyên mục này.

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Thứ 4 29/02/12 11:44 

Bạn không được cấp phép để xem chuyên mục này.

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Thứ 6 09/03/12 8:49 

Yêu thích tư tưởng của tâm linh thiền định tiếp tục chiến đấu để câu hỏi về cuộc sống của tôi như thế nào là phụ thuộc và tương quan với thế giới tinh tế nhất. Nó tiếp tục có vấn đề mỗi khi tinh thần của tôi tự hỏi nơi trên thế giới đến, tại sao tôi ở đây một lần nữa, hoặc những gì xảy ra khi tôi chết. Tư tưởng yêu thích của thiền định tinh thần tiếp tục các giá trị như lòng, kiên nhẫn, khiêm tốn, vẻ đẹp, tình yêu, hoặc sáng tạo mà cảm thấy vượt ra ngoài thế giới hữu hình của chúng tôi.

Tư tưởng yêu thích của tôi trên tinh thần thiền tự vẫn tiếp tục nhắc nhở tôi sống đơn giản và không lạm dụng, đó là một trận chiến liên tục đối với nhiều người trong thế giới đông đúc. Thiền định tinh thần yêu thích của tôi về tự vẫn tiếp tục tự hỏi tại sao tôi gắn liền với nhiều điều trong thế giới, biết rằng đó là ảo tưởng và tạm thời, và vì tất cả các đau khổ của tôi trong tâm trí. suy nghĩ của tôi về thiền định trên tinh thần tự tiếp tục nhắc nhở tôi về ích kỷ của tôi như là sóng bốc đồng. Tư tưởng yêu thích của tôi trên tinh thần thiền tự tiếp tục để cung cấp cho thư giãn cho sự ích kỷ của tôi.

Suy nghĩ của tôi về thiền định trên tinh thần tự tiếp tục giải thể trong cuộc sống cá nhân của tôi trong nhận thức của đời đời hay ý thức tinh khiết. Suy nghĩ của tôi là tinh thần mật của thiền định mà mang lại cho tôi bên trong hòa bình và thanh thản.

Suy nghĩ của tôi trong thiền định tinh thần tiếp tục cung cấp cho tôi những kinh nghiệm của một mình cũng xinh đẹp. Ở đây, tôi không phụ thuộc vào người khác và tôi không có người khác phụ thuộc vào tôi. Ở đây tôi làm cho mối quan hệ với các thanh bình và thống nhất nội tâm của Thiêng Liêng. Dưới đây là những suy nghĩ của tôi về thiền định tinh thần chấp nhận đau khổ và đau khổ mà không đau. Tôi cảm thấy kinh nghiệm của tôi như một người quan sát của bản thân mình. . Trong thiền định tinh thần, suy nghĩ của tôi tiếp tục nhận được một hình ảnh phản chiếu của tâm trí của tôi.

Ngồi trong yên lặng trong thiền định tinh thần cho phép tôi để lắng nghe và hiểu được sự ích kỷ của riêng tôi. Điều này thiền định tinh thần của sự im lặng tiếp tục chăm sóc suy nghĩ của tôi. Lo lắng và đau đớn của tôi trở nên lành khi tôi lắng nghe ý thức của tôi, tinh thần thiền giúp tôi tập trung vào lương tâm của tôi và biết nó là gì. Trong thiền định tinh thần, tôi nhận ra rằng tất cả chúng ta đã luôn luôn tìm ra đúng cách.

Thiền định tinh thần của tôi hiện nay là cách để một cuộc sống thanh bình. Thiền sư có tinh thần của những suy nghĩ của tôi rằng tôi là một nô lệ trước đây. Rất khó để thấy bình tĩnh trong tâm cho đến khi bạn kinh nghiệm tự ý thức trong thiền định tinh thần. Thư giãn trong cơ thể và tâm trí là sự thật trong thiền định tinh thần. Thiền định tinh thần của tôi mang lại cho tôi suy nghĩ rằng thiền định là cửa ngõ thông qua đó bản thân tôi đến với thế giới của tự do tư tưởng.

Tư tưởng yêu thích của tôi trên tinh thần thiền tự là tất cả các kỹ thuật và phương pháp phát triển nội bộ có một mục tiêu chung. Tất cả đều nhằm mục đích tự do tư tưởng và sự giác ngộ tâm linh. Bằng cách liên tục thiền định, tôi vượt lên trên đối tượng của tham và sự thù địch trong tâm trí của tôi và đánh thức tâm linh thực sự. Tâm linh và vật chất cùng tồn tại. Đây là những suy nghĩ trong tâm trí người đó quyết định rút / ghét nhất, và đến mức độ nào.

Tinh thần thiền định đã cho tôi thực hiện tự của một tinh thần tự do và sự im lặng luôn ở trong thiền định. Không có thiền định với những suy nghĩ, và không có suy nghĩ ích kỷ.

Thiền định về một sự kiện sẽ xảy ra, và bạn muốn nhìn thấy nó lần lượt ra có quyền lực để hình dạng theo suy nghĩ của bạn. Khi bạn có một vấn đề, suy niệm về nó với một niềm tin. Câu trả lời sẽ đến trong thiền định hoặc mới hơn và đó là câu trả lời đúng là đúng cho bạn và tất cả xung quanh bạn. Hãy thiền định hàng ngày của một thực hành tâm linh, và nó sẽ sớm trở thành một thói quen dễ chịu. Dù thiền định kỹ thuật và đức tin bạn làm theo, hiện nó tốt, và với một tâm trí sắc nét, với lòng sùng mộ và tình thương, bạn sẽ đạt được tự thực hiện của chính mình .

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Thứ 3 20/03/12 9:53 

Con người đau khổ là do bản thân mình

- Trong cuộc sống con người tưởng có vật chất là hạnh phúc, nhưng nhiều người tiền không thiếu nhưng luôn sống lo âu, sầu khổ… Trao đổi với Kienthuc.net.vn, Hòa thượng Lama Thamthog Tulku Rinpoche, tu viện trưởng Tu viện Namgyal cho rằng khổ đau là do tâm mỗi người.

http://bee.net.vn/dataimages/201203/original/images875642_Dau_kho_16320121.JPG
(Trong cuộc sống đời thường mọi người đừng bao giờ làm hại đến bất cứ ai (ảnh chụp quý sư thầy, sư cô thăm trẻ mồ côi)

Hãy tự tập niềm vui cho mỗi ngày

Thưa Hòa thượng từ đâu mà con người hay đau khổ?

Tất cả khổ đau là do mình tự tạo ra và gánh lấy. Tất cả những nhận thức của mỗi người trong cuộc sống hay công việc đều có sự chi phối của khổ đau hay hạnh phúc. Nó tác động đến đời sống của con người chúng ta

Các bạn phải hiểu các pháp (sự việc - PV) đều có duyên khởi (khởi đầu - PV) để từ đó có những hệ quả khổ hay vui xuất hiện.

Nhiều người cho rằng khổ đau là do người khác gây cho mình, theo Hòa thượng như thế đúng không ạ?

Việc một người nào đó gây ra một vấn đề gì cho bản thân bạn, đó chỉ là tác động ngoại cảnh. Từ những cái này sẽ tạo ra những cảm nghĩ về sự đau khổ, khó chịu, tức tối ngay trong tâm của bản thân để rồi bạn có thể nghĩ sai quấy, không tốt, từ đó mới cảm thấy khổ đau.

Nếu như trong lòng bạn suy nghĩ nhẹ nhàng, dùng sự từ bi để hóa giải thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn mà không thấy đau khổ, nặng nề.

Như vậy muốn vui vẻ, hạnh phúc thì cần kiểm soát được suy nghĩ, cảm nhận của bản thân. Hãy làm tất cả lợi ích vì mọi người, đừng nên nghĩ đến việc làm tổn hại đến ai khác điều đó sẽ khiến bạn thoải mái nhất.

Thưa hòa thượng cần làm sao kiểm soát được suy nghĩ để có được hạnh phúc?

Các bạn hãy làm điều này từ sáng sớm đến chiều tối. Từ lời nói tới suy nghĩ, phải luôn xem cái nào đem đến hạnh phúc, cái nào đưa tới khổ đau để từ đó kiểm soát.

Khi các bạn thấy khởi lên những suy nghĩ đem lại sự khổ đau thì hãy dập tắt ngay, suy nghĩ đến những cái nhẹ nhàng hơn. Kiềm chế cái nóng giận (sự sân hận theo Phật giáo) hay sự tham lam, si mê… để hướng đến những cái gì đem lại niềm vui.

Làm được như thế sẽ ngày càng giảm sự khổ đau. Đặc biệt là các bạn cần hành trì trong mỗi ngày. Hãy tự quán sát, nói những lời ôn hòa, thương yêu, tránh nói sân hận, không tốt. Từ đó có cách để đối trị.

http://bee.net.vn/dataimages/201203/original/images875645_Dau_kho_16320123.jpg
(Trong cuộc sống đời thường mọi người đừng bao giờ làm hại đến bất cứ ai (ảnh chụp quý sư thầy, sư cô thăm trẻ mồ côi))

Vật chất không đem lại hạnh phúc trọn vẹn

Hiện nay công nghệ phát triển, con người có đủ mọi vật chất, tiền bạc phục vụ cho bản thân nhưng vẫn cảm thấy đau khổ, thưa Hòa thượng?

Mọi người đều cho rằng việc phát triển về vật chất sẽ cảm thấy hạnh phúc. Chính vì thế họ thường nỗ lực để kiếm tiền, vật chất để mong cầu cuộc sống yên lành.

Tuy nhiên không phải cái vật chất nào mà con người mong cầu cũng đạt được, mà nếu có cũng thường xuyên lo lắng, âu sầu vì lúc đó lại mong muốn những cái hiện đại hơn nữa, lúc đó có cảm thấy hạnh phúc được chăng.

Không chỉ thế không ít người có rất nhiều tiền nhưng thường xuyên mất ngủ, bất an vì tìm cách để bảo vệ tránh người khác lấy mất... phải dùng đến thuốc an thần để có những giấc ngũ trong đêm. Như thế có cảm thấy hạnh phúc không?

Theo hòa thượng phải làm sao mới có hạnh phúc thật sự?

Thiếu vật chất cũng không được, mà quá cầu mong cũng không nên, nó không thể đem lại hạnh phúc toàn vẹn cho con người.

Muốn hạnh phúc mọi người ngoài tìm vật chất ra cũng cần làm sao để có được tâm hạnh phúc an bình. Tâm này là sự nhẹ nhàng, thanh thản không có sự lo âu, vướng bận của khổ đau, chỉ có như thế mới đưa đến cho thân quyến hòa hợp, có được hạnh phúc toàn vẹn.

Đừng bao giờ hại đến người khác

Tại sao nhiều gia đình khi mới lấy nhau thì sống rất hạnh phúc, nhưng thời gian sau lại đau khổ và có khi phải chia tay?

Tất cả đều do sự sân hận, tật đố, kiêu ngạo tác động. Lúc mới sống thì yêu thương nhưng sống lâu có những điều không vui lặp đi lặp lại nhiều lần khiến hai bên cảm thấy bực bội, cộng với tác động của đời sống vật chất làm cho họ cảm thấy khổ đau, khó chịu.


Chúng ta cần phải thấy rõ điều này để rồi các bạn khi mỗi sáng sớm thức dậy hãy tự thầm hứa với lòng mình, sống sao cho tốt hơn, không làm phiền ai, không sân hận... Hãy quan tâm đến người mình yêu thương nhiều hơn, bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt...

Cứ làm như thế một thời gian sẽ khiến cho bạn giảm bớt các tham, sân, si. Từ đó biết yêu thương, chia sẻ những mệt nhọc với người bạn đời của mình hơn. Cuộc sống gia đình cũng nhờ đó mà sẽ hạnh phúc.

Những người chỉ biết bản thân, không nghĩ cho người khác, theo Hòa thượng có hạnh phúc không?

Bản thân nhiều người luôn tự cho mình là cao nhất, chỉ thương chính bản thân vì thế cuộc sống cứ bức bối nên hay bị bệnh tim, máu cao và nhiều loại bệnh khác

Còn nếu mình luôn thương người thì không bao giờ như vậy, lúc nào cũng vui vẽ, thương mọi người thì ít bệnh tật. Hạnh phúc khổ đau thường liên hệ đến cơ thể của mình.

Ngoài ra những người nào thường quan tâm, cống hiến cho người khác thì luôn được nhiều người giúp, bạn bè thương, muốn làm gì cũng được

Còn đối với những kẻ ích kỷ thì ngay chính trong gia đình cũng không hạnh phúc. Lúc nào họ cũng cảm thấy cô đơn. Chính vì thế trong cuộc sống đời thường các bạn đừng bao giờ làm hại đến bất cứ ai.

Xin cảm ơn Hòa thượng!

Hoài Lương (thực hiện)

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

 Tiêu đề bài viết: Video Hầu Thánh
Đã gửi: Thứ 6 23/03/12 11:36 

Hôm vừa rồi nhận được lời mời đến dự buổi Trình đồng mở Phủ! mình có quay lại được 1 số clips, hôm nay mình đưa lên đây để chỉa sẻ cùng các bạn! Nhưng giá nào của ngài nào thì mình không được rõ lắm, sau đây là thứ tự các giá Hầu Thánh tiêu biểu mà mình đã ghi lại được

KccfDfMpDFs


eSW4IWX4nok


MHkUM0t2qtQ


56tQjqpjZvU


YWpXiSze3gI

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Thứ 2 26/03/12 11:20 

Cận cảnh pho tượng kì lạ nhất Việt Nam

Có lẽ nhiều người ở Hà Nội không hề hay biết rằng giữa thủ đô có một bức "dị tượng" không giống với bất kì bức tượng Phật nào khác.

http://img2.news.zing.vn/2012/03/25/1-20.jpg
Chùa Hòe Nhai (Hà Nội) không quá xa lạ với những cư dân của thủ đô, đất tổ của phái Tào Động Việt Nam, nhưng có lẽ không nhiều người đã từng nhìn thấy bức tượng một ông vua đời Hậu Lê hàng ngày hàng giờ phủ phục, và trên lưng ông, là Phật Thích Ca.


http://img2.news.zing.vn/2012/03/25/2-12.jpg
Pho tượng này là kết quả từ một cuộc pháp nạn của các tăng ni Phật giáo Việt Nam năm 1678. Khoảng thời gian hậu Trần đó, Phật giáo không còn được đứng ở vị trí quốc giáo nữa, thay vào đó là Nho giáo thịnh hành hơn bao giờ hết.

http://img2.news.zing.vn/2012/03/25/3-3.jpg
Đỉnh điểm là đến thời vua Lê Hy Tông đã có một sắc lệnh đuổi hết các sư sãi lên rừng, ai không đi sẽ bị trừng trị nặng nề. Đạo Phật khi đó đã phải trải qua một thời kỳ nhọc nhằn. Một trong số những hòa thượng đắc đạo pháp danh Tông Diễn, được biết đến với tên Tổ Cua, Tổ Cáy cũng bị buộc phải đi qua con đường hoặc sinh hoặc tử này.

http://img2.news.zing.vn/2012/03/25/4.jpg
Không cam tâm thấy tăng chúng phải trải qua pháp nạn quá nặng nề đó, hòa thượng Tông Diễn đã tìm cách len lỏi trở lại kinh thành Thăng Long, tìm cách giáo hóa vị vua Lê Hy Tông đầy quyền uy và kì thị, vị vua mà sau này, nguyện phủ phục dưới Phật để sám hối những lỗi lầm đã phạm.

http://img2.news.zing.vn/2012/03/25/5.jpg
Để cảm hóa được vua Lê Hy Tông, hòa thượng Tông Diễn đã cho một tấm biểu viết sẵn vào một chiếc hộp chuyển vào cho vua Hy Tông. Trong biểu chỉ có những điều đơn thuần dễ hiểu như: hãy nhìn vào đời Trần, đời Lý, các vua hết sức coi trọng đạo Phật và rồi quốc gia thịnh trị, đạo Phật khiến người ta biết ăn uống đúng mực, không sân si, không giết người cướp của, nó như một viên ngọc quý của quốc gia, vậy tại sao cho đến giờ đạo Phật lại bị cho rằng không mang lại lợi ích gì cho xã hội...


http://img2.news.zing.vn/2012/03/25/6.jpg
Vua Hy Tông mở chiếc hộp và đọc chiếu mới bừng tỉnh, cho vời hòa thượng Tông Diễn vào trò chuyện. Sau khi nghe hòa thượng thuyết pháp, bèn rút lại sắc lệnh đã ban.


http://img2.news.zing.vn/2012/03/25/7.jpg
Vua Hy Tông từ đây hết sức sửa mình, tự nguyện đề nghị với hòa thượng Tông Diễn rằng nên làm một bức tượng mà trong đó, vua phủ phục dưới Phật, để thể hiện sự sám hối và sửa mình một cách cẩn trọng của ông.


http://img2.news.zing.vn/2012/03/25/8.jpg
Đây là bức tượng độc đáo nhất của văn hóa Phật giáo Việt Nam, mang tính cách Việt và lịch sử Việt, không nơi nào trên thế giới có một mã văn hóa như thế. Pho tượng này nằm ở một tầng cao về trí tuệ, một sự sửa mình để sống tốt hơn, một người ở cấp độ cầm quyền cao nhất cũng phải xem lại chính mình.

Theo GDVN

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Thứ 7 31/03/12 18:58 

Bí mật 60 năm về nhục thân thiền sư Như Trí


Qua khe hở do viên gạch rơi ra, ni sư Đàm Chính ghé mắt nhìn vào và giật mình suýt ngã khi thấy rõ ràng một người đang ngồi kiết già trong tháp.

Cách Hà Nội hơn 20km, trên đường đi Bắc Ninh, có tấm biển lớn chỉ đường về chùa Tiêu, thuộc xã Tương Giang (Từ Sơn, Bắc Ninh).

Giữa cánh đồng mênh mông trồi lên một ngọn núi, đứng từ xa trông rõ tượng thiền sư Vạn Hạnh khổng lồ nhìn về Thăng Long.

http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2009/12/23/vanhanh.jpg
Tượng thiền sư Vạn Hạnh trên núi Tiêu nhìn về kinh thành Thăng Long.

Xưa kia, nơi đây phong cảnh sơn thủy hữu tình. Dòng Tương giang uốn lượn dưới chân núi Tiêu nay đã rời xa, biến thành bờ xôi ruộng mật, xóm làng trù phú.

Những ngày cuối năm, du khách viếng thăm Tiêu Sơn rất đông, nhang khói tỏa hương ngát cửa thiền. Tôi vòng ra sau chùa, đi dưới những hàng cây, trèo lên đỉnh núi ngắm những am tháp rêu phong, cổ kính. Thật đúng là: “Chim sáo cây rừng kêu ẩn sớm/ Chùa Tiêu bóng tháp khểnh nằm trưa” (Tiêu Sơn hoài cổ thi).

Ngôi chùa này vốn có tên Thiên Tâm, dựng từ thời Tiền Lê, là nơi thiền sư Vạn Hạnh tu thiền, giảng đạo và dạy dỗ vị vua đầy huyền thoại Lý Công Uẩn.

Trong gian nhà Tổ, dưới chân pho tượng chứa nhục thân bất hoại của thiền sư Như Trí, ni sư Đàm Chính ngồi trầm mặc, một tay lần tràng hạt, một tay đều đều gõ mõ lốc cốc.

http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2009/12/23/chuatieu.jpg
Nhà Tổ của chùa Tiêu.

Du khách lặng lẽ đứng sau ni sư chắp tay khấn vái pho tượng nhục thân thiền sư Như Trí với lòng thành kính sâu sắc. Thiền sư Như Trí choàng tấm áo vàng, đôi mắt khép hờ, khuôn mặt phúc hậu, ngồi kiết già trong tủ kính.

Ni sư Đàm Chính đã ngoài 80 tuổi và đã có gần 70 năm gắn bó với chùa Tiêu. Ni sư Đàm Chính kể: “Ngày xưa, khắp ngọn núi Tiêu cây cỏ rậm rạp, rắn rết bò lổm ngổm đầy núi, nên chẳng ai dám vào khu vực có mộ tháp, nơi đặt xương cốt của các hòa thượng. Khu mộ tháp gần như bị bỏ quên

Như duyên trời, một ngày cách nay 60 năm, khi nhà chùa dọn cỏ ở tháp Viên Tuệ, thì một viên gạch rơi ra.

Nhà chùa cầm viên gạch ghép lại chỗ cũ, thì phát hiện thấy dòng chữ in trên viên gạch: Hòa thượng Như Trí, viên tịch năm 1723 (Bảo Thái năm thứ tư triều Lê Dục Tông). Sau này, tìm hiểu các tài liệu, thấy tên sư Như Trí đứng thứ 15 trong danh sách các vị hòa thượng đã trụ trì chùa Tiêu, vẫn được chùa cúng thỉnh”.

http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2009/12/23/thap.jpg
Tháp Viên Tuệ - nơi ni sư Đàm Chính đã phát hiện nhục thân thiền sư Như Trí.

Qua khe hở do viên gạch rơi ra, ni sư Đàm Chính ghé mắt nhìn vào và giật mình suýt ngã khi thấy rõ ràng một người đang ngồi kiết già trong tháp. Hoảng quá, ni sư Đàm Chính cầm viên gạch bịt kín lại và chôn chặt chuyện này trong lòng, không kể với bất kỳ ai.

Theo các tài liệu còn lưu lại ở chùa, thiền sư Như Trí là đệ tử nối pháp của thiền sư Chân Nguyên. Thiền sư Như Trí đã từng khắc in lại bộ Thiền Uyển Tập Anh, là bộ sách có giá trị đặc biệt không những về lịch sử Phật giáo mà còn là một tác phẩm truyền kỳ có giá trị về văn học, triết học và văn hóa dân gian.

Thiền sư Như Trí cùng người thầy Chân Nguyên của mình tiếp nối tinh thần phục hưng dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Theo các tài liệu của thiền phái Trúc Lâm, sau khi mãn duyên độ sinh, ngài an nhiên trước sinh tử, nhập thất kiết già và để lại nhục thân bất hoại.

http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2009/12/23/DSC08998.JPG
Thiền sư Như Trí lúc đang ngồi trong am tháp (Ảnh chụp lại ở chùa Tiêu).

Theo ni sư Đàm Chính, nếu không có sự kiện một người chăn trâu mò lên tháp tìm của quý, chọc thủng pho tượng thiền sư Như Trí, thì ni sư quyết đem bí mật về pho tượng kia xuống suối vàng.

Năm ấy, một người đàn ông trong làng, khi thả trâu trên núi Tiêu, đã mò lên tháp Viên Tuệ với ý định tìm… vàng bạc.

Gỡ mấy viên gạch ra, ông này nhìn thấy một pho tượng giống hệt một người còm nhom đang ngồi trong tháp. Do tò mò, ông ta đã kiếm một cây gậy chọc thử vào pho tượng. Kết quả, ông ta chọc thủng mặt vị thiền sư đã an tọa gần 300 năm trong tháp gạch rêu phong.

Sau này người chăn trâu này bị bệnh trọng, thế là lời đồn thổi về một nhà sư chết ngồi trong tháp rất linh thiêng lan truyền khắp xóm thôn.

http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2009/12/23/DSC09000.JPG


Biết không thể giấu kín chuyện này mãi, ni sư Đàm Chính đã báo cáo với Hòa thượng Thích Thanh Từ - Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm ở Đà Lạt.

PGS. TS Nguyễn Lân Cường kể, hồi đang tu bổ nhục thân Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu, một tỳ kheo của Thiền viện Trúc Lâm đã đến xem và có ý yêu cầu ông tu bổ giúp một nhục thân nữa, tuy nhiên, gặng hỏi mãi mà vị tỳ kheo kia nhất quyết không nói đó là nhục thân nào, ở chùa nào.

Đến tận năm 2004, sau khi viết xong dự án “Tu bổ và bảo quản thiền sư Như Trí ở chùa Tiêu Sơn” và được phê duyệt, TS. Nguyễn Lân Cường mới có điều kiện tiếp cận với nhục thể vị thiền sư kỳ lạ này.

Hầu hết thông tin từ pho tượng nhục thân của thiền sư Như Trí cung cấp cho TS. Nguyễn Lân Cường, cũng giống như nhục thân hai vị thiền sư chùa Đậu. Thiền sư Như Trí cũng tịch trong tư thế ngồi thiền và được các đệ tử phết bên ngoài bằng một lớp bồi gồm đất tổ mối, sơn ta, mùn cưa…

Điều khác biệt là trong lớp bồi không có thếp vàng, thếp bạc. Nhưng trong lớp bồi lại có những miếng đồng mỏng, có tác dụng đỡ cho nhục thân ngài qua nhiều năm không bị gục xuống.


http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2009/12/23/dsddv.jpg
Nhục thân thiền sư Như Trí khi chưa tu bổ.

Điều vô cùng ngạc nhiên với TS. Nguyễn Lân Cường khi tu bổ pho tượng táng này, đó là ông đã phát hiện ra một khối hợp chất bằng quả bưởi nằm trong bụng thiền sư Như Trí.

Ông Cường khẳng định: “Tượng được phủ kín bằng lớp bồi, phía dưới lại có đáy gốm hình tòa sen, do đó, khối vật chất này không thể lọt vào ổ bụng được”.

Tin chắc khối vật chất này chính là nội tạng của thiền sư Như Trí, song ông Cường và các nhà khoa học vẫn lấy mẫu chuyển đến Viện Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia để phân tích.

Đúng như dự đoán, kết quả phân tích hóa học cho thấy, hợp chất lấy từ bụng thiền sư Như Trí chính là các chất còn lại của phần phủ tạng.

Từ kết quả này, TS. Nguyễn Lân Cường suy luận rằng, trong bụng hai vị thiền sư chùa Đậu cũng có khối hợp chất còn lại của nội tạng mà máy chụp X-quang không phát hiện được.

http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2009/12/23/1222.JPG
Nhục thân thiền sư Như Trí được đặt tại nhà Tổ sau khi đã tu bổ.

Theo lời TS. Nguyễn Lân Cường, khi mở am tháp, ông đau lòng vô cùng khi chứng kiến thiền sư Như Trí ngồi thiền trong môi trường ẩm mốc.

Với sự xâm hại nghiêm trọng của thời tiết, vi khuẩn, côn trùng hàng mấy trăm năm, lẽ ra toàn thể nhục thân của ngài đã phải về với cát bụi, thế nhưng, vì sao ngài vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí cả khối vật chất của phủ tạng cũng vẫn còn nguyên vẹn? Câu hỏi này chưa có lời giải đáp.

Việc tu bổ pho tượng táng nhục thân thiền sư Như Trí đã hoàn thành từ năm 2004. Thiền sư đã trở lại dáng vẻ gần như ban đầu và tiếp tục "ngồi kiết già" trong nhà thờ Tổ với sự bảo quản vô cùng kỹ lưỡng của khoa học hiện đại.Phạm Ngọc Dương (VTC)

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Thứ 4 11/04/12 9:16 

Quãng đường dài chưa đầy 1km người ta đã đếm đến hơn 30 trường hợp bị điên, còn những người phụ nữ góa bụa thì kể mãi mà chẳng hết. Ở nơi ấy đang tồn tại lời đồn về xứ sở “sát đàn ông”. Tất cả đều bắt nguồn từ chuyện đập phá đình chùa, tượng Phật trong quá khứ, đang là nỗi ám ảnh người dân ở xóm Tây Tiến, xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Từ chuyện xúc phạm thánh thần…

Nhiều người cao tuổi trong làng cho biết, trước đây Phú Lạc cũng có phong trào bài trừ mê tín dị đoan, tuy nhiên việc thực hiện đã có sự "quá tay", khiến cả những công trình, kiến trúc không thuộc "mê tín dị đoan" vẫn bị phá hủy. Người làng kể lại, có một ngôi chùa cổ nằm trên quả đồi hoang đã bị phá, tượng Phật, thánh thời ấy được người ta sử dụng làm bù nhìn canh ngô hay vứt xuống sông hồ, ao rãnh. Một ngôi đình nằm ngay giữa làng cũng bị phá. Những chiếc cột to bằng cả chiếc vành xe chắc nịch hai người ôm không xuể được đục chạm bằng gỗ mít cũng bị cắt xẻ ra làm ghế ngồi. Chùa ấy hiện nay vẫn trơ lại nền, thuộc khu 7 xã Phú Lạc, cách Tây Tiến chưa đầy cây số.

Những ngôi đình, chùa, miếu thật vững vàng cổ kính, rêu phong xưa, là "hồn vía" của làng, đã không còn. Thế rồi từ những năm sau đó, Tây Tiến liên tiếp phải gánh họa lớn. Những câu chuyện tâm linh có thật hay không, hoặc chỉ do người dân thêu dệt nên thì không ai rõ nhưng có một sự thật là hiện có đến vài chục phụ nữ sống cảnh đơn độc hoặc mẹ góa con côi ở Phú Lạc. Cả xóm nhỏ nằm san sát trên con đường làng lạnh lẽo ấy chiều về chỉ bảng lảng vài bóng đàn bà và mấy người tâm thần đi dần vào bóng tối cô quạnh, nhìn mà thấy buồn. Bây giờ Tây Tiến đã xây lại đình chùa bằng công nghệ bê tông cốt thép và sơn nó bằng những loại sơn ngoại đắt tiền. Nền đình cổ xưa nay đã trở thành những nhà cao tầng. Nhưng bấy nhiêu thứ dường như vẫn chưa đủ để xóa đi cái buồn sâu thẳm của Tây Tiến.

Nhiều năm qua, những người phụ nữ độc thân ở đây đặt ra câu hỏi tại sao họ lại phải sống cuộc sống như vậy. Hầu hết những người lớn tuổi kể câu chuyện đập phá đình chùa của làng ra làm nguyên nhân để lý giải cho số kiếp đau buồn của con cháu. Đã nhiều thế hệ người dân của xã Phú Lạc đón thầy phong thủy từ tận miền Nam ra để tìm hiểu nguyên nhân của hiện tượng kì bí này nhưng đến tận bây giờ câu trả lời vẫn còn để ngỏ.

http://chuaphuclam.vn/images/stories/2012/T4/phadinh1.jpg
Đình chùa của làng giờ đã được xây mới. Ảnh: Đ.T

Đến chuyện về ngôi làng "sát đàn ông"

Đến đầu xã Phú Lạc rẽ vào con đường dài thượt nhếch nhác, nham nhở rồi đi tiếp khoảng 1km là đến xóm "rùng rợn". Người ta gọi là xóm rùng rợn từ bao đời nay vì nơi này nổi tiếng với những câu chuyện như: Cả nhà đều điên, bốn mẹ con đều góa bụa… Những người dân ở đây cũng thừa nhận rằng đàn ông trong xóm ấy "ra đi" rất kỳ lạ. Họ không chỉ chết do ung thư, tai nạn, đột tử, tai biến mạch máu não mà có khi đang ăn dưa hấu cũng mắc nghẹn mà chết. Khi nghe mọi người kể câu chuyện trên chúng tôi bán tín bán nghi, muốn "mục sở thị" mới tin. Nhiều nhà có năm người thì điên bốn, có gia đình cả ba bốn mẹ con góa bụa, họ dọn về ở chung một nhà thế là thành ngôi nhà góa chồng.

Đến đây tôi mới thấy được tận cùng nỗi đau chẳng kém gì những lời đồn thổi. Tôi tìm đến nhà ông Lê Xuân Phiên, người mà dân làng vẫn quen gọi là lão già đau khổ vì ba người con điên đã gây cho lão bao tang tóc, ông bất mãn đến mức phải nhờ hàng xóm đến nhà đóng cũi để nhốt con mình trong 7 năm qua. Chắc lão Phiên cũng khổ tâm lắm nhưng không làm vậy thì không ổn. Khi chưa bị cùm nhốt, nó đã dùng cuốc bổ vào đầu ông và nhiều lần làm cho ông chết hụt, người con khác của ông thì dùng chày giã gạo đập nát đầu đứa con dâu hiền dịu đang là lao động chính của gia đình. Làm chuyện động trời ấy xong nó vào nhà ngồi rít thuốc lào như không có chuyện gì xảy ra. Ông Phiên không chết thay cho con dâu được thì phải sống. Căn nhà lão Phiên ở bây giờ đẹp lắm, đó là tiền nhà báo xin được để xây cho ông căn nhà trước đã bị thằng con trai thứ ba mắc tâm thần nổi cơn điên lừa cả nhà đi vắng kì cạch dỡ đem bán dần cho chủ lò gạch làm củi đun. Nó bán để lấy tiền ra chợ mua thịt và thuốc lá hút phì phèo.

Chúng tôi hỏi ông Phiên về những người đàn bà góa trong xóm, ông cười xòa: "Úi trời! Hỏi tôi già rồi đầu óc lẩm cẩm kể trước quên sau, xóm này người góa nhiều lắm, hay để tôi đêm về nằm nghĩ đã rồi thống kê ra giấy, mai anh quay lại lấy được không?".

http://chuaphuclam.vn/images/stories/2012/T4/phadinh2.jpg
Một góc ngôi làng “sát đàn ông”. Ảnh: Đ.T


Tò mò về cái xóm chết gần hết đàn ông ấy, chúng tôi nhờ ông Phiên đưa đến nhà ai đó cao tuổi một chút nhưng lão lại chỉ đường cho tôi đến nhà một người đàn bà bị mù. Chúng tôi thắc mắc, sao lại cho người mù làm "công tác thống kê"? Ông Phiên kéo xoẹt chiếc áo đã cáu bẩn bạc màu lẩm bẩm gì đó rồi đứng dậy nói "Các anh cứ đi theo tôi".

Nhà chị Đức có năm người, trong đó bốn người bị mù. Ngoài chị Đức còn có hai người anh trai trên tuổi cũng không nhìn được mặt trời và mẹ đẻ ra chị Đức cũng bị mù đã vài chục năm. Căn nhà lá đơn sơ ấy chỉ có ông Lê Văn Vít đã gần 80 nhưng vẫn là lao động chính. Chị Đức biết nhiều chuyện làng chuyện xóm vì đôi mắt ngầu đục như cùi nhãn ấy chỉ nhìn vào một bầu trời riêng mịt mù tăm tối nhưng trí tuệ chị lại rất "sáng". Có ai đó nói rỉ tai chuyện gì là nhớ ngay, khả năng tổng hợp thông tin của người đàn bà mù này rất tốt. Chị Đức bắt đầu kể vanh vách như thể người hướng dẫn viên thực thụ. Như lời chị giới thiệu, khu 3, khu 4 là nơi nhiều người góa nhất, khu này gọi là khu Tây Tiến, xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Chị Đức còn hỏi rõ chúng tôi xem hỏi tên những gia đình có phụ nữ lấy chồng sau đó chồng chết hay cả những người không lấy chồng. Người phụ nữ ngồi lẩm bẩm: "Nhiều, nhiều thật, có những nhà còn ba bốn thế hệ góa bụa sống nuôi nhau”. Khu Tây Tiến nằm rải rác trên con đường nhầy nhụa dẫn vào trung tâm hành chính xã, phía tay trái đường vào là con ngòi lấp dở đang gồng mình chảy vì sỉ than và gạch vụn đang đổ tràn lan từ mấy lò gạch to uỵch cạnh đó. Sông ngòi chết, người bên sông cũng chết làm cho cảnh vật nơi đây không thể buồn hơn.

Kế bên dòng nước ngầu đục hắt hiu là cánh đồng hoang nẻ toác, trên cánh đồng có bóng vài người phụ nữ thong thả làm thay phần việc của đàn ông. Đồng hoang và dòng nước "chết" phần nào cũng thể hiện được sự khổ đau và nghèo đói của người dân nơi đây. Họ chỉ tập trung ở dọc bên phải con đường vào UBND xã nên việc thống kê phụ nữ góa bụa của chị Đức rành mạch hơn. Chị bắt đầu tính từ đầu thôn Tây Tiến: Bà Ngô Thị Đào, bà Nguyễn Thị Thịnh, chị Lê Thị Phương, bà Đinh Thị Trọng, bà Lê Thị Thu… Chị cứ kể, nhà báo cứ ghi nhưng ghi mãi vẫn không sao liệt kê một cách tỉ mỉ về số người phụ nữ góa bụa của Tây Tiến. Chị đột ngột dừng lại hỏi: "Ơ! Hình như chưa có tôi trong số đó nhỉ, tôi cũng không có chồng mà, chị bỗng dưng cười, nụ cười ấy có gì đó buồn lắm. Năm nay đã ngoài 40 nhưng chị chẳng đi đâu, chị muốn lấy chồng nhưng chẳng ai lấy, khối người khiếm thị kém sắc hơn mà họ vẫn lấy chồng, sinh con, họ vẫn được làm mẹ nhưng khốn nỗi chị lại sinh ra ở khu có những người đàn ông "rủ nhau" chết nên chẳng ai dám "rước". Vì sao đàn ông trong làng lại "rủ nhau ra đi" kỳ lạ như thế? Việc này liên quan gì đến việc phá đình chùa khi xưa và lời đồn đại những người đàn ông của làng phải hứng chịu cơn nổi giận của thánh thần?

Quả báo rùng rợn dành cho những người tiên phong đập phá đình chùa

Để minh chứng cho những hệ lụy của việc báng bổ thần thánh ông Ngân kể: "Thời đó có một người tên là Côn, làm cán bộ ở nhà xử lý giống. Sau khi phá đình chùa, một số thứ được chuyển về bếp ăn tập thể, trong đó có đầu của một pho tượng. Ông Côn vốn tính hay nghịch ngợm nên cho đầu của pho tượng vào bếp đun. Về sau ông Côn đã chết tắc tử. Hiện thế hệ con ông còn sống cũng chịu nhiều chuyện đắng cay. Người thì tâm thần, người khuyết tật, gia đình thì lưu lạc.

Những người phụ nữ góa bụa thì phải thống kê bằng giấy nếu không khó mà kể hết. Chắc đi tận cùng đất nước không ở đâu đặc biệt như nơi đây. Câu chuyện đang trở nên thường nhật ở xóm Tây Tiến, xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ…

Những ngôi nhà toàn người góa bụa, tật nguyền

Khi nghe mọi người kể câu chuyện trên chúng tôi bán tín bán nghi, có "thực mục sở thị" mới tin. Nhiều nhà có năm người thì điên bốn, có gia đình cả ba bốn mẹ con góa bụa, họ dọn về ở chung một nhà thế là thành ngôi nhà góa chồng. Càng hiếu kì hơn khi người ta chỉ chúng tôi đến một gia đình có năm người thì bốn người bị mù. Đó là nhà ông Đoàn Văn Vít, nhà ông mù gần hết nên chẳng đi đâu, bốn tấm thân mù suốt ngày chỉ ngồi nhà ngong ngóng với nhau.

Để thống kê một cách có hệ thống và mô tả về nỗi khổ của những con người khốn cùng nơi đây quả thật rất khó. Hai khu hành chính nằm kế sát nhau, bán kính chưa đầy 1km mà số lượng người tâm thần và phụ nữ đơn côi có tới gần trăm người. Nếu đem con số đó chia đều cho nóc nhà trong khu vực thì ở đây trăm phần trăm số nhà có người điên và phụ nữ góa. Trong quá trình viết phóng sự này, chúng tôi chỉ cần cuốc bộ hoặc vén rào sang nhà bên cạnh là sẽ gặp người tâm thần và phụ nữ góa. Số người tâm thần điên loạn trong xóm rất đông, có những người điên nặng như anh Lê Văn Tuấn, Lê Văn Nga, Lê Văn Nghĩa cùng bị "nhốt" chung một nhà thì đã từng giết vợ, đốt nhà, đâm cả trưởng công an xã. Nhẹ nhất như chị Lê Thị Đông đã gần 50 tuổi nhưng chỉ biết lang thang ngoài đường "nhặt lá, đá cóng bơ".

Chúng tôi tìm đến nhà bà Đào Thị Cam, một trong số nhà có tới ba bốn mẹ con góa bụa dọn về sống chung với nhau. Vì hoàn cảnh chiến tranh nên mẹ đẻ ra bà Cam côi cút chồng, sau đó lại đến chồng bà Cam cũng mất khi bà vừa chớm tới độ mặn mà. Oái oăm thay, em trai bà cũng bị chết vì chứng suy thận cấp, em dâu bà Cam là Lê Thị Phương khi đó mới 27 tuổi, thấy mẹ và chị gái chồng sống đơn thân nên không nỡ đi bước nữa, một mặt vì thương mẹ và chị, nhưng hơn ai hết chị luôn nhận thức rằng mình sinh sống ở xóm "sát" chồng. Dù có nhan sắc, việc đi thêm bước nữa đâu khó nhưng có đi chuyến đò nữa thì cũng…

Người ta thường nói, những người đàn bà thông minh thường phải gánh thay công việc của chồng... Đã mấy chục năm qua trong căn nhà bà Cam lạnh tanh không có bóng dáng của người đàn ông, ba người phụ nữ ngày nào giờ có người tuổi đã xế chiều, người tóc điểm bạc, có người nhìn vẫn nhuận sắc. Ai cũng thắc mắc sao lại có ba mẹ con góa bụa không chịu đi bước nữa? Người ta đâu biết ở trong xóm đàn bà góa ấy có mấy người được hưởng cái "diễm phúc" giản đơn, đời thường, sống chung với chồng qua độ 60 tuổi. Vậy nên bao người đàn ông nhỡ nhàng quá lứa hay đứt gánh giữa đường cũng đến đây với mong muốn tìm được người phụ nữ để cậy nhờ nương tựa nhưng khi vào quán trà đá nghe người ta kể chuyện chết chóc và điên loạn ở đây là họ… một đi không trở lại. Nhà bà Cam là một minh chứng, mẹ bà là bà Hoàng Thị En ngày ấy nhan sắc là vậy, nhưng chồng bà nghe theo tiếng gọi của quê hương, ông ra trận rồi hi sinh vậy là Tây Tiến lại mất đi một người đàn ông.

http://chuaphuclam.vn/images/stories/2012/T4/phachua1.jpg
Bà Cam và những giọt nước mắt khi nghĩ về cảnh ba mẹ con đều góa chồng. Ảnh: Đức Thuận

Khi em trai bà Cam lấy vợ, cuộc sống đang ấm áp vậy mà đầu năm 1993 cơn thịnh nộ của tử thần lại nổi lên và cướp đi mạng sống của anh, chị Nguyễn Thị Phương (em dâu bà Cam) ở vậy. Ba mẹ con chung sống để tìm cái hạnh phúc nhỏ nhoi trong niềm bất hạnh lớn lao của những người góa bụa.

Nhà bà Mai Thị Đậu thì lạ lắm, bà là vợ 2 của ông N.T.B. Đời bà bất hạnh nên phải đi bước nữa, cảnh "con ông, con tôi, con chúng ta" khiến gia đình bà có tới gần chục người con. Chồng bà suốt ngày nhậu nhẹt, bà Đậu phải một mình lo cho 9 đứa con, ấy vậy mà chồng bà trong phút chốc đã ra đi, để lại mình bà lo cho 9 đứa con. Mấy người con, đứa tâm thần, đứa liệt giường, đứa góa bụa. Sau khi ông chết, bà cũng sức tàn lực kiệt rồi trong một lần tai nạn, từ người phụ nữ nhanh nhẹn hoạt bát bà trở thành người tàn phế suốt đời.

Tang chồng chưa xong, nấm mồ chưa kịp xanh cỏ, bát hương cắm chưa đầy chân nhang thì con trai bà là Nguyễn Văn Hạ cũng bị lưỡi hái tử thần cướp đi sau đó chưa đầy năm trời. Lê Thị Thu là vợ anh Hạ chết lặng như không muốn tin vào sự thật, nhưng rồi sau đó chị tự động viên mình vượt qua bởi mệnh trời không thể cưỡng vì chị đang ở giữa thôn Tây Tiến, thôn góa chồng từ bao đời nay. Nhà chị lúc này có ba người đàn bà độc thân vì ngoài bà Đậu và chị Thu còn một người phụ nữ ngẩn ngơ tên là Lê Thị Đông, đã trên dưới 50 tuổi. Có lẽ chẳng ai dám lấy chị, bởi chị đang sống ở xóm "âm thịnh dương suy" và bị tâm thần. Nhà chị Thu không có đàn ông, xóm cũng ít đàn ông, nhà chẳng mấy khi có khách, nên chúng tôi nhận được sự đón tiếp chu đáo lắm. Nhà chị chỉ có nước sôi, ấm chén lâu không có người dùng nên cáu lại có vị lợm lợm. Hồi Tết họ có mua bao thuốc lá về gọi là cho có lệ nhưng để lâu chẳng ai hút nay đem ra mời khách thuốc đã mốc, tôi vẫn cầm điếu thuốc chị mời cho có lệ.

Câu chuyện đang "xôm" bỗng dừng lại ở đoạn chị Thu kể về gia đình mình. Sau khi chồng chết, đứa con lại bị tật nguyền. Con gái chị rất xinh, nhưng cô gái lại có đôi chân cà kheo, đôi tay co quắp. Nói về gia đình chị thì thật là sầu đau, mẹ chị thì bán thân bất toại, đứa em thì suốt ngày chỉ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Từ ngày chị Thu mất chồng, phận gái chị phải đứng ra gánh vác mọi việc trong gia đình như chiếc cột chống lại định mệnh. Bốn phận đàn bà sống tựa vào nhau đến nỗi lâu dần thành quen.

Sự báo ứng?

Có một điều đáng lưu tâm, những cái chết của đàn ông ở Tây Tiến, xã Phú Lạc hầu hết diễn ra trong khoảng thời gian trước và sau thập niên 90. Đàn ông Tây Tiến chết thảm khốc. Người ta kể rằng ở xóm Tây Tiến đám ma, chay lúc đó chủ yếu người già, phụ nữ và trẻ em. Đàn ông thời ấy chết vì rất nhiều lý do nhưng họ đều chết trẻ. Rất nhiều người dân ở Tây Tiến gặp cảnh: "Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai" nên đã đi tìm thầy cúng về để làm lễ giải mong được cầu an nhưng vẫn không ăn thua. Các thầy xem cho họ đều nói ở làng có nhiều ngôi đình chùa lớn và rất thiêng không tôn tạo mà lại phá bỏ nên bây giờ bị báo ứng.

Nhiều người cao tuổi trong làng thừa nhận, quả thật trước năm 1990, Phú Lạc có phong trào bài trừ mê tín dị đoan một cách cực đoan, một ngôi đình nằm ngay giữa làng bị phá một cách tang thương. Những câu chuyện tâm linh có thật hay không, hoặc chỉ do người dân thêu dệt nên thì không ai rõ nhưng rõ ràng, chuyện vài chục phụ nữ sống cảnh đơn độc hoặc mẹ góa con côi ở Phú Lạc là hoàn toàn có thật. Cả xóm nhỏ nằm san sát trên con đường làng lạnh lẽo, chiều về chỉ bảng lảng vài bóng đàn bà và mấy người tâm thần dật dờ đi dần vào bóng tối cô quạnh, nhìn mà thấy buồn. Những ngôi đình, chùa, miếu thật vững vàng cổ kính, rêu phong, như "mảnh hồn làng" giờ đã không còn. Người ta xây dựng lại bằng công nghệ bê tông cốt thép và sơn nó bằng những loại sơn ngoại đắt tiền. Nền đình cổ xưa, nay đã trở thành những nhà cao tầng. Bấy nhiêu thứ là nhiều nhưng chưa đủ để xóa đi cái buồn sâu thẳm của Tây Tiến…

http://chuaphuclam.vn/images/stories/2012/T4/phachua2.jpg
Bữa cơm đạm bạc của những người phụ nữ sát chồng. Ảnh: Đức Thuận

Đến bây giờ, người dân Phú Lạc vẫn kể về "thời vang bóng" của vị lãnh đạo xã tên L.V.H. Đằng sau những thành tích trong việc xây dựng địa phương, ông cũng là người tiên phong trong phong trào bài trừ mê tín dị đoan của những thập niên trước.

"Làng tôi có nhiều chuyện lạ. Góa chồng, điên loạn, tật nguyền và đặc biệt chết chóc ở đây cũng kỳ dị bởi số người chết trẻ rất nhiều. Tôi là cán bộ lâu năm, đến giờ vẫn không ngớt nghĩ về điều này". Ông Trịnh Xuân Tuyết, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lạc chia sẻ với PV.

Quả báo nhãn tiền

Như đã phản ánh về ngôi làng bí ẩn có rất nhiều phụ nữ góa chồng, chúng tôi đã gặp ông Trịnh Xuân Tuyết, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lạc và nhiều bậc cao niên ở đây, tất cả họ đều khẳng định hiện tượng trên là có thật và đưa ra nhiều lý giải mang tính cá nhân. Trong số những ý kiến đó, số đông người đều đưa ra quan điểm mang hơi hướng tâm linh.

Đến bây giờ, người dân Phú Lạc vẫn kể về "thời vang bóng" của vị lãnh đạo xã tên L.V.H. Đằng sau những thành tích trong việc xây dựng địa phương, ông cũng là người tiên phong trong phong trào bài trừ mê tín dị đoan của những thập niên trước. Ông đã chết vì chứng suy thận cấp. Điều đáng lưu tâm là hiện nay nhiều thế hệ con cháu ông vẫn đang sống trong cảnh "sống dở chết dở". Vợ ông thì nằm liệt giường, con cái thì người tâm thần người thì li biệt. Nhìn cảnh tượng đó không ai là không thương cảm. Những câu chuyện đau thương kia chỉ phần nào được hé mở khi tôi được sự chia sẻ của ông Tuyết và nhiều cao niên bô lão trong làng. Trong đó có ông Lê Kim Ngân là người cao tuổi nhất xã. Ông Ngân năm nay đã 95 tuổi nhưng đầu óc còn tinh thông, dáng vẻ quắc thước. Ông kể một cách tường tận về lịch sử hình thành và phát triển của những ngôi đình chùa vang bóng một thời ở nơi "đất dữ" này. Ông Ngân là con nhà dòng dõi ở xã Phú Lạc nên khi nghĩ đến việc tôn tạo lại những ngôi chùa, mái đình người ta đều phải tìm đến ông và coi ông như một kho sử sống.

http://chuaphuclam.vn/images/stories/2012/T4/phachua4.jpg

Khi được hỏi về những ngôi đình, chùa ở Phú Lạc ông không trả lời mà đi vào gian nhà trong lấy ra một tệp tài liệu đã nhầu nát. Do đây là tài liệu cổ được in bằng chữ Hán nên chỉ ông là người duy nhất trong làng dịch được. Theo ông Ngân, ở Phú Lạc có ba ngôi đình chùa đều nằm trên địa bàn thôn Tây Tiến. Ngôi chùa nằm ngay ở bên phải trái con đường vào xã trên một quả đồi cao và rộng nhất làng. Còn hai ngôi đình khác nằm cách UBND xã không xa. Tất cả đình chùa đều nổi tiếng là rất thiêng.

Nay khi tuổi đã xế chiều, nhìn lại những mất mát mà chình bà con, thậm chí con cháu mình đang phải gánh chịu ông Ngân càng thấy được giá trị của lịch sử. Ông kể lại: "Trước đây, xã tôi có một ngôi chùa nằm trên quả đồi cao thuộc khu 3, một ngôi miếu ở khu 4 và ngôi đình cổ vững chãi giữa làng hiện nay thuộc khu 7 cách xóm đàn bà góa không xa. Chùa nằm trên quả đồi cao nhất làng được xây dựng chạm trổ với những đường nét rất tinh xảo, cột chùa được làm bằng gỗ mít. Ngôi miếu thì được xây dựng uy nghiêm ven một dòng kênh. Miếu rất thiêng nên cứ ngày rằm, mùng một rất đông người vào hương lễ. Ngôi đình thì được xây dựng rộng lớn hơn. Đình rộng năm gian lát đá hoa, tường xây bằng đá ong oai phong cổ kính.

Thời ấy, phong trào tín ngưỡng của xã phát triển hầu như nhất nhì huyện, nhưng khi có phong trào bài trừ mê tín dị đoan thì việc "san phẳng" đình chùa ở Phú Lạc cũng đi tiên phong.

Để minh chứng cho những hệ lụy của việc báng bổ thần thánh ông kể: "Thời đó có một người tên là Côn, làm cán bộ ở nhà xử lý giống. Sau khi phá đình chùa, một số thứ được chuyển về bếp ăn tập thể, trong đó có đầu của một pho tượng. Ông Côn vốn tính hay nghịch ngợm nên cho đầu của pho tượng vào bếp đun. Về sau ông Côn đã chết tắc tử. Hiện thế hệ con ông còn sống cũng chịu nhiều chuyện đắng cay. Người thì tâm thần, người khuyết tật, gia đình thì lưu lạc.

http://chuaphuclam.vn/images/stories/2012/T4/phachua3.jpg
Bà Mai Thị Đậu bị bán thân bất toại vẫn sống leo lét cùng mấy đứa con,
đứa cháu góa bụa ở trong ngôi nhà rách nát. Ảnh: Đức Thuận

Một câu chuyện khác được ông Trịnh Xuân Tuyết kể lại: "Thời đó, tôi đang là cán bộ nên nghe người dân nói về việc bị một người đàn ông tên Túc thường bê một pho tượng Phật đi đến nhà trong xóm để trêu. Ông thường bê một pho tượng đi đến dựng ở cửa nhà và gõ cửa, gọi gia chủ. Khi người ra mở cửa pho tượng ấy đổ ập vào nhà khiến người mở cửa hú hồn. Ông Túc chỉ làm vậy cho vui nhưng có lần người ra mở cửa là phụ nữ và họ đã ngất lịm. Việc trên chỉ là trêu đùa nhưng rất nguy hiểm. Tôi đang định gọi anh này ra Ủy ban xã để nhắc nhở nhưng chưa kịp làm thì anh ta hóa điên. Cũng từ đó vợ anh ta bỏ đi bặt tăm, được đứa con ở lại một mình vì lý do gì đó đã thắt cổ chết. Dần dần người ta cũng chẳng biết ông Túc điên đi đâu và sống chết thế nào", ông Tuyết thở dài.

"Dù thương dân nhưng tôi bất lực"

Ông Trịnh Xuân Tuyết, một người đã mấy chục năm làm cán bộ ở xã Phú Lạc. Sau hai khóa làm Chủ tịch UBND xã hiện được chuyển sang làm Bí thư nhưng trong lòng ông vẫn đau đáu một nỗi niềm là đi tìm lời giải cho những chuyện kỳ lạ của người dân đang điêu đứng bao năm qua. Đích thân ông Tuyết là người đã nhiều lần đề cập trong cuộc họp ở huyện, tỉnh về những chuyện ai oán ở Phú Lạc. Ông đã đi nhiều nơi, mời nhiều chuyên gia, những người có kinh nghiệm để giải bài toán này nhưng vẫn vô vọng. Ông kể: "Tôi chỉ tính xung quanh chùa Phú Lạc nay là chùa Cam Khổ đã có tới gần hai chục người chết trẻ, chết gấp. Ông Tuyết gọi đây là xóm chết nghịch, ông rất mong có một nhà ngoại cảm hay chuyên gia nghiên cứu về tâm linh về xã để tìm hiểu và lý giải hiện tượng trên nhằm cứu những người dân. Bản thân ông mấy chục năm công tác đã cống hiến rất nhiều cho địa phương nhưng nếu về hưu mà không giúp dân thoát khỏi những khổ đau ai oán thì như có tội với họ" - ông Tuyết bộc bạch.

Đã có lần ông đề nghị với phòng Tài nguyên - Môi trường về việc kiểm tra nguồn nước ở khu vực Tây Tiến, nhưng xét ra thì không phải. Những người đàn ông ở Tây Tiến chết vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau và họ chết vì những căn bệnh liên quan đến yếu tố môi trường rất ít. Ông Tuyết phân trần: "Nếu yếu tố môi trường chủ yếu chỉ liên quan đến các bệnh về hệ hô hấp và ung thư nhưng trong khu vực lại chủ yếu là mắc tâm thần, góa chồng, và chết trẻ. Ba hiện tượng trên diễn ra cùng một thời điểm, cùng thời gian và cùng một vị trí địa lý nên tôi thấy rất lạ".

Các thế hệ cán bộ sau này chắc hẳn không thể bàng quan trước những cái chết của đàn ông ở Tây Tiến. Nếu không làm cán bộ chắc họ cũng không để ý đến chuyện xóm Tây Tiến có hơn trăm nóc nhà thì có tới gần trăm nóc có đàn bà phụ nữ không chồng, người tâm thần hoặc tật nguyền. Thêm vào đấy có tới vài chục người điên, người điên chỉ là cách gọi thông thường của người dân để chỉ những người mang biểu hiện của người tâm thần.

Nhiều người dân xã Phú Lạc chẳng ngần ngại khi liên hệ việc phá đình chùa của làng với những cái chết kì lạ của những người đàn ông trong xã đặc biệt là ở xóm Tây Tiến. Quả thật, nếu đem mốc thời gian diễn ra việc phá đình chùa ở Phú Lạc với mốc thời gian Phú Lạc có nhiều người bị chết có cái gì đó rất trùng hợp về thời gian và không gian. Những lời luận bàn được coi là "miệng dân gáo giếng" về những hệ lụy khi san phẳng đình chùa ở Phú Lạc đang gây hoang mang cho người dân nơi đây. Các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ cần nhanh chóng vào cuộc để có một lý giải khoa học, thuyết phục nhằm mang lại sự an tâm cho người dân nơi đây.

Theo Đức Thuận - PLXH
Nhóm PV Đường dây nóng 0988811123 đã về địa phương để tìm hiểu sự thật.

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Thứ 2 16/04/12 10:41 

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

 Tiêu đề bài viết: CÔNG ĐỨC TRÌ MẬT CHÚ
Đã gửi: Thứ 2 16/04/12 10:33 

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Thứ 3 17/04/12 10:05 

9h 08 phút sáng hôm qua 14/4, môn đồ pháp quyến của Trưởng lão Hòa thượng Thích Bổn Hoán - Hội trưởng danh dự Hội Phật giáo Trung Quốc đã tiến hành nghi lễ mở cửa lò trà tỳ (hỏa táng) sau 7 ngày.

Vị cao tăng này viên tịch vào ngày 2/4 vừa qua ở tuổi 106, 84 hạ lạp tại chùa Hoằng Pháp, Thâm Quyến và đã để lại rất nhiều xá lợi long lanh sau khi trà tỳ nhục thể.

Đã có tất cả 8 người cùng tham gia chứng kiến và thu lại xá lợi của vị cao tăng này, do đích thân Hòa Thượng Ấn Thuận - Phương trượng chùa Hoằng Pháp chủ trì. Đây là thành quả nhiệm màu của vị cao tăng cả đời chuyên tâm tu hành Phật pháp.

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/doanphuc/2012_04_13/xa_loi_hoa_thuong_bon_hoan_1.jpg
Những viên xá lợi long lanh nhiều màu sắc sau khi được lấy ra khỏi lò trà tỳ

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/doanphuc/2012_04_13/xa_loi_hoa_thuong_bon_hoan_2.jpg

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/doanphuc/2012_04_13/xa_loi_hoa_thuong_bon_hoan_3.jpg

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/doanphuc/2012_04_13/xa_loi_hoa_thuong_bon_hoan_4.jpg

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/doanphuc/2012_04_13/xa_loi_hoa_thuong_bon_hoan_5.jpg

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/doanphuc/2012_04_13/xa_loi_hoa_thuong_bon_hoan_6.jpg

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/doanphuc/2012_04_13/xa_loi_hoa_thuong_bon_hoan_7.jpg

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/doanphuc/2012_04_13/xa_loi_hoa_thuong_bon_hoan_9.jpg

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/doanphuc/2012_04_13/xa_loi_hoa_thuong_bon_hoan_10.jpg

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/doanphuc/2012_04_13/xa_loi_hoa_thuong_bon_hoan_12.jpg

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/doanphuc/2012_04_13/xa_loi_hoa_thuong_bon_hoan_13.jpg

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/doanphuc/2012_04_13/xa_loi_hoa_thuong_bon_hoan_14.jpg

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/doanphuc/2012_04_13/xa_loi_hoa_thuong_bon_hoan_15.jpg

GDVN

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

 Tiêu đề bài viết: Nội ma & ngoại chướng
Đã gửi: Thứ 2 23/04/12 15:37 

HỎI: Tôi nghe nói mỗi khi mình niệm Phật, tụng kinh hay tọa thiền thì sẽ có các vị hộ pháp, thiện thần đến hộ trì cho chúng ta. Nhưng tôi biết có nhiều người khi tọa thiền, niệm Phật hay tụng kinh thì hay ngủ gật, dù trước đó rất tỉnh táo nhưng hễ ngồi tu thì lại buồn ngủ không cưỡng được. Một số người giải thích là bị ma phá. Tôi thắc mắc là tại sao lúc đó các vị hộ pháp thiện thần đến hộ trì không đuổi ma đi mà để cho nó phá hoại người tu như vậy?

http://www.giacngo.vn/userimages/2012/04/20/12/tu%20van.jpg
ĐÁP:

Bạn Mỹ Khánh thân mến!

Việc các hành giả tọa thiền, niệm Phật hay tụng kinh mà bị ngủ gật hoặc tán loạn hay mệt mỏi, dã dượi khiến không thể tiếp tục công phu tu tập, trong nhà đạo thường gọi trạng thái này là bị ma phá. Ma đây chính là nội ma ở bên trong thân tâm của chính mình, chứ không phải các loài ma mị đến từ bên ngoài.

Nội ma là các phiền não nghiệp chướng do mình tạo ra. Tùy biệt nghiệp của mỗi người mà xuất hiện các loại nội ma tương ứng như tham, sân, si… hoành hành, quấy phá người tu hành. Với các loài nội ma này thì chính tự thân các hành giả phải kiên trì công phu để chuyển hóa, tinh tấn nỗ lực đuổi chúng đi, chư vị hộ pháp thiện thần bên ngoài không can thiệp vào.

Chúc bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN GIÁC NGỘ (tuvangiacngo@yahoo.com)

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Thứ 2 23/04/12 15:44 

HỎI: Tôi hiện đang đeo thần chú Lăng nghiêm trong người. Tôi nghe có người nói, đeo thần chú này là hễ vào nhà tiêu, nhà tắm thì phải tháo ra. Nhưng cũng có vị nói là chỉ khi đi tắm mới phải tháo ra còn khi đi vệ sinh thì vẫn đeo bình thường. Xin quý Báo giải đáp giúp tôi về vấn đề này .
http://phatgiaovnn.com/upload1/uploads/News/pic/small_1334577361.phatgiaovnn.com.jpg

ĐÁP:
Bạn Quảng Phú thân mến!

Hiện nay, các Phật tử thường đeo thần chú Lăng nghiêm được gấp nhỏ và ép nhựa cứng, phổ biến ở hai dạng: Một là nguyên văn cả năm đệ của thần chú Lăng nghiêm, hai là câu “Nam-mô Đại Phật đảnh ma-ha-tất-đát-đa-bát-đát-ra” (ảnh), tức tinh túy hay chóp đỉnh của năm đệ thần chú này.
http://www.giacngo.vn/UserImages/2012/04/15/12/TU%20VAN%20637%20-thanchulangnghiem.jpg

Chúng tôi nghĩ rằng, lời khuyên khi đi tắm phải tháo thần chú ra khỏi người, đơn giản là tránh bị ướt hay thấm nước (do thần chú được ép nhựa nên không chắc chắn lắm). Còn khuyến cáo khi vào nhà vệ sinh phải tháo thần chú ra là vì sợ kinh chú (hay tượng Phật) bị “uế”, sẽ thất kính đối với Tam bảo.

Là những người con Phật, kính trọng Tam bảo là điều tối cần. Nhưng cứ mỗi lần vào nhà vệ sinh lại phải tháo thần chú (hay tượng Phật) ra khỏi người thì thật bất tiện và gần như không ai có thể thực hiện chu toàn trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Vả lại, nếu bình tâm quán sát thì đâu cần vào nhà vệ sinh mới “uế”, khi đeo thần chú lên người dù ta có sạch sẽ cách mấy cũng “uế” như thường, vì Đức Phật đã dạy thân thể là túi da bao bọc các vật nhơ uế bên trong.

Do vậy thiết nghĩ, trừ khi với tâm xấu ác cố tình làm dơ uế thần chú và tượng Phật thì mới đắc tội. Còn trong đời sống hàng ngày, với tinh thần phương tiện, người Phật tử có thể đeo thần chú, tượng Phật trên người trong mọi lúc, mọi nơi.

Chúc bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN Giác Ngộ Online

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Thứ 2 23/04/12 15:32 

Hỏi: Tôi rất đam mê và thích sưu tầm tranh tượng nghệ thuật Phật giáo nên trong những chuyến du lịch nước ngoài tôi đều thỉnh ở mỗi nước một tôn tượng Phật Thích Ca đem về. Tôi đã thỉnh được khoảng hai mươi tượng Phật ở nhiều nước trên thế giới. Hiện tôi vừa xây xong nhà, ngoài bàn thờ Phật tôi có dành một góc tâm linh riêng để trưng bày các pho tượng Phật khác để chiêm ngưỡng.

Nhưng nhiều người tới thăm nhà nói rằng ở chùa thì được thờ nhiều tượng Phật còn ở nhà thì chỉ nên thờ nhiều nhất là ba tôn tượng Phật thôi. Không nên thờ nhiều tượng Phật vì sẽ không tốt, gây nhiều tác hại xấu trong nhà. Tôi đang rất phân vân không biết như thế nào, xin hỏi quý Báo ý kiến của mọi người như thế có đúng không?

Đáp: Bạn Huệ Phúc thân mến!

Những người góp ý với bạn rằng, tại tư gia nên thờ nhiều nhất là ba pho tượng Phật, nếu thờ nhiều hơn sẽ không tốt, chính là quan niệm “thờ Phật theo phong thủy” trong dân gian. Một trong những ý nghĩa giản đơn nhất của thuật phong thủy là cân bằng và hài hòa, nên thờ Phật là tốt nhưng thờ nhiều quá thì mất quân bình thành ra không tốt.
http://www.giacngo.vn/UserImages/2012/03/27/12/Buddhas.jpg

Trong tinh thần phương tiện, người Phật tử vẫn có thể ứng dụng một vài giá trị có tính khoa học thực tiễn của thuật phong thủy để cân bằng cuộc sống. Nhưng vạn sự cứ nhất nhất theo phong thủy như là môt định dạng bắt buộc phải như thế thì không nên, vì quy luật Duyên khởi khiến các pháp luôn biến dịch vô tận, vô cùng.

Mặt khác, góc tâm linh trưng bày những pho tượng Phật để chiêm ngưỡng vốn không phải là bàn thờ Phật. Do đó, bạn cũng không nên quá quan ngại vì nhà mình có nhiều tượng Phật. Chỉ cần bạn sống đúng với tinh thần Bát Chánh đạo, tức là theo lời Đức Phật thì chính Ngài đã gia hộ cho bạn và gia đình luôn an lành.

Chúc bạn tinh tấn!

Theo Tổ Tư vấn báo Giác Ngộ

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

 Tiêu đề bài viết: TÔN ẢNH PHẬT ADIĐÀ
Đã gửi: Thứ 3 24/04/12 20:57 

Nếu ảnh thấy nhỏ xin vui lòng kích chuột vào ảnh để xem ảnh to! cảm ơn!
http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/adidaphat49.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/DiDa30c.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/DiDa30a.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/DiDa30.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/CucLacTo081020101024X768.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/amitabha47.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/amitabha34.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/amitabha33.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/amitabha2.gif


http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/adidaphat28.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/200832793543458_2.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/3374661944_924fb1aa71_z.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/3371818019_c4db34e089_z.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/ThuyenBatNha_nho.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/Thanhchung100x160ST.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/Phat1024X768.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/namoyts125psd.gif

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/namo84000wordpresscomta1.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/e7ade9ddc4bcf0723af79eabfb98ff206g.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/CucLacTo081020101024X768.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/amitabha49.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/amitabha48.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/amitabha45.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/amitabha44.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/amitabha43.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/amitabha41.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/amitabha40.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/amitabha39.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/amitabha38.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/amitabha37.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/amitabha36.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/amitabha35.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/amitabha30.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/amitabha2.gif

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/amitabha_statue.gif

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/adidaphat36.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/200622615214024406.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/200622615182340478.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/200622615153581329.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/200622615112327682.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/200622614591368585.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/200622614564666047.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/20081013815487052.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/20062261575896663.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/20062261555361178.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/20062261524390473.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/2008526233010917_2.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/2008523132110111_2.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/2008101381449130.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/3924079007_914322637a_b.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/2320339_153220037_2.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/1588754_175034012559_2.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/250996_230434032_2.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/250996_003730026_2.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/18521_1241824535zlIL.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/1467c5fb1533e0.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/4a616d1f_3be54a53_2008523132110111_.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Ton%20anh%20ADIDA/4a62fc03_7aeafde1_art218copy_resize.jpg

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Thứ 4 25/04/12 15:46 

GN - Phải thống nhất với nhau rằng: người cư sĩ Phật tử không nên nói lỗi của người xuất gia bởi ý niệm, lời nói, hành động chỉ lỗi ấy sẽ gây tổn hại đến con đường tiến tu của chính người nói lỗi.
http://www.giacngo.vn/UserImages/2012/04/23/11/Chi%E1%BA%BFc%20%C3%A1o%20t%C3%A2m%20linh.jpg
Chiếc áo của người tu là chiếc áo giải thoát - Ảnh minh họa

Tác giả Nhật Nguyệt trong bài Chiếc áo tâm linh cũng khẳng định người tu dù sao cũng hơn hàng cư sĩ rất nhiều khi chọn con đường xuất thế, do đó, người cư sĩ không có tư cách để luận bàn phải quấy, chỉ trích hàng xuất gia. Đó là chưa nói, việc luận bàn, chỉ trích lầm lỗi của người Phật tử thường xuất phát bởi tâm phàm phu (tâm chúng sinh) nên sẽ chứa đựng lòng sân giận, si mê, và đương nhiên không có chánh niệm, dễ dàng tưới tẩm hạt giống tham-sân-si trỗi dậy, làm tổn hại cho đến đánh mất chơn tâm tu hành trên bước đường học-hành theo lời Phật dạy.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phớt lờ trước những lời chia sẻ có tính chất góp ý và khá sát với thực tế (mắt thấy tai nghe) về hình ảnh tu sĩ thời hiện đại. Đức Phật không cấm tu sĩ sử dụng phương tiện để giáo hóa, thậm chí còn khuyến khích, và Ngài đã khẳng định hầu hết trong các kinh với đại ý rằng: nếu phương tiện mà hóa độ được chúng sinh đi theo chánh đạo, liễu thoát sanh tử, hoằng dương Chánh pháp… thì cần thiết, không hư dối.

Do vậy, việc sử dụng các phương tiện mà cụ thể là ứng dụng khoa học vào đời sống tu học, hoằng pháp, giáo dục… là điều tối ư cần thiết, phù hợp với thời đại hầu làm cho đạo Phật nhập thế, đi vào lòng quần chúng sâu rộng. Nhưng, phương tiện như thế nào để không trở thành lạm dụng, để tránh hiểu lầm về đời sống người xuất gia thiểu dục tri túc và nhất là tránh để người ác ý với đạo dựa vào đó mà công kích, làm ảnh hưởng đến hình ảnh Tăng đoàn là điều phải suy nghĩ.

Ngày xưa, thời Đức Phật còn tại thế, Ngài dạy hàng đệ tử phải biết tùy thuận chúng sanh, tùy thuận quốc độ mà có ứng xử khác nhau, sao cho phù hợp với chúng sanh để rồi từ đó trao ánh sáng Phật pháp giác ngộ họ. Nên, khi chư Tăng Ni sống trong một cộng đồng, nhất là cộng đồng mở, kết nối xuyên quốc gia như hiện nay thì lối sống, ứng dụng các phương tiện cũng phải tùy thuận như thế. Khi Phật tử phản ứng về “chiếc áo” người tu quá sang trọng, nghĩa là hình ảnh người tu đã không thật gần gũi, không thật đi vào lòng người và tự động thu hẹp đối tượng tiếp cận trong công tác hoằng pháp.

Cụ thể, số đông Phật tử còn nghèo khó sẽ khó đến gần người xuất gia khi người tu sĩ ấy quá sang trọng; ngoài ra, nếu chùa to, Phật lớn quá thì chúng sanh có khi cũng khó đến để gieo duyên vì tự nghĩ mình không xứng đáng để tới nơi quá sang trọng (theo cách nghĩ bình thường của con người). Không phải ai cũng hiểu đạo, hiểu về Tăng đoàn một cách thấu đáo nên người tu không thể cứ lấy hai chữ “phương tiện” để bao bọc cho một hình thức “sáng chói” của mình.

Trong Tương ưng bộ II, chương 10, phần Nanda Đức Phật đã dạy Tôn giả Nanda khi Tôn giả đắp y khéo ủi, khéo là, bôi vẽ mắt, cầm bát sáng chói như sau: “Như vậy không xứng đáng cho ông, này Nanda, là con nhà lành, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, lại mang những y khéo ủi, khéo là, bôi vẽ con mắt và cầm bát sáng chói. Như vậy là xứng đáng cho ông, này Nanda, là con nhà lành, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, tức là sống trong rừng, sống bằng khất thực, sống mặc y phấn tảo và sống không mong đợi các dục vọng”. Với phần này, tác giả Quảng Tánh trong lời bàn cũng khẳng định: “… một khi nội tâm chưa thật sự thúc liễm để đạt được thanh tịnh thì sự xun xoe áo mão bên ngoài trong chừng mực nào đó cũng cần nhưng không thiết thực”.

Và tất nhiên, y cứ theo lời Phật dạy cũng như theo góc nhìn trung dung về người xuất gia, việc thiết thực nhất chính là như ngài Nanda đã làm sau khi nghe lời dạy của Đức Phật: chuyển sang nếp sống thanh bần (phù hợp với thực tế thời đại). Thiết nghĩ đó cũng là một trong những yếu tố nhận diện người tu vốn đã được Đức Thế Tôn dạy từ khi khai sinh Phật đạo!

Chúc Thiệu- GN

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Thứ 3 01/05/12 22:16 

Tắm Phật gột rửa thân tâm phiền não

Sáng 28/4, chư Tăng, Ni và Phật tử chùa Kỳ Quang 2, phường 17, quận Gò Vấp đã tổ chức rước kim thân Đức Phật và thực hiện nghi thức Tắm Phật nhằm gột rửa phiền não, thanh tịnh thân, miệng và ý chào đón đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Thiện Chiếu, trụ trì của chùa cùng chư Tăng Ni và Phật tử. Tất cả mọi người đều thành kính trang nghiêm rước linh kiệu đức Phật diễu hành vòng quanh các đường phố mừng ngày đức Phật đản sanh.

Sau khi đoàn về tới chùa, Chư Tôn Đức và Phật tử đều hướng về tôn tượng đức Thế Tôn đản sanh thực hiện nghi thức tắm Phật để chuyển hoá thân tâm gột rửa những tội lỗi do tham dục phiền não gây ra, từ đó cảm nhận được dòng suối mát lạnh và an lạc toả ra.

Nói về nghi thức tắm Phật trong các dịp Phật đản, Thượng tọa Thích Thiện Chiếu cho rằng: “Hằng năm, vào ngày mồng 8 tháng Tư âm lịch, các chùa đều có lễ tắm Phật.

Đây là một pho tượng Phật Thích Ca sơ sanh, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, được đặt trong một chậu nước có rắc hoa thơm. Các Phật tử sắp thành hàng dọc, vừa tụng kệ chú tắm Phật vừa tiến đến trước tượng Phật, múc một muỗng nước chế lên tượng Phật.

Nguồn gốc của lễ tắm Phật xuất phát từ sự kiện đản sanh của Thái tử Tất-đạt-đa tại vườn Lâm-tỳ-ni. Khi Thái tử ra đời, từ trên không trung có hai dòng nước của chư thiên, một ấm một mát, rưới xuống để tắm cho hoàng hậu Ma-da và Thái tử.

Hai dòng nước ấm và mát này tượng trưng cho hai cảnh giới thuận và nghịch của cuộc đời, hai cảnh giới vui buồn và sướng khổ của cuộc sống hằng ngày, mà tất cả mọi người sanh ra trên thế gian này phải chịu đựng. Thái tử Tất Đạt Đa đã chịu đựng vượt qua và trở thành Đức Phật Thích Ca. Vì thế việc tắm Phật nhằm nhắc lại sự kiện này.

Ngoài ra việc tắm Phật còn mang một ý nghĩa đó là tắm Phật ở đây không phải để làm sạch pho tượng Phật Thích Ca sơ sanh mà để gột rửa nội tâm, tìm lại tự tánh trong tâm mỗi người.

Một số hình ảnh tắm Phật tại chùa Kỳ Quang 2:

http://bee.net.vn/dataimages/201204/original/images905443_Tam_phat_28420121.JPG
Chư Tăng đánh chuông trống Bát Nhã để cung nghinh Chư Tôn Đức vào làm lễ

http://bee.net.vn/dataimages/201204/original/images905444_Tam_phat_28420122.JPG
Tất cả mọi người đều hết lòng cầu nguyện trước khi tiến hành rước tôn tượng Phật Thích Ca sơ sinh ra kiệu diễu hành mừng ngày đản sanh

http://bee.net.vn/dataimages/201204/original/images905445_Tam_phat_28420123.JPG
Thượng tọa Thích Thiện Chiếu rước tượng Thích ca sơ sanh ra khỏi chánh điện


http://bee.net.vn/dataimages/201204/original/images905446_Tam_phat_28420124.JPG
Đặt tôn tượng vào kiệu


http://bee.net.vn/dataimages/201204/original/images905447_Tam_phat_28420125.JPG
http://bee.net.vn/dataimages/201204/original/images905449_Tam_phat_28420127.JPG
Cùng nhau rước tôn tượng diễu hành vòng quanh các tuyến đường trong quận Gò Vấp để mừng ngày đức Phật đản sanh

http://bee.net.vn/dataimages/201204/original/images905451_Tam_phat_28420129.JPG
Sau khi về tới chùa, Thượng tọa trụ trì đặt tôn tượng Phật Thích Ca sơ sanh vào chậu nước có rắc hoa thơm trên lễ đài


http://bee.net.vn/dataimages/201204/original/images905452_Tam_phat_284201210.JPG
Thắp hương bạch Phật

http://bee.net.vn/dataimages/201204/original/images905453_Tam_phat_284201211.JPG
lễ Phật

http://bee.net.vn/dataimages/201204/original/images905455_Tam_phat_284201213.JPG
Sau khi giới thiệu, Thượng tọa Thích Thiện Chiếu tiến hành nghi thức tắm Phật gột rửa thân tâmhttp://bee.net.vn/dataimages/201204/original/images905457_Tam_phat_284201215.JPG
http://bee.net.vn/dataimages/201204/original/images905441_Tam_phat_284201216.JPG
Mọi người lần lượt lên lễ và tắm tôn tượng Phật Thích ca sơ sanh

http://bee.net.vn/dataimages/201204/original/images905459_Tam_phat_284201217.JPG
Đối với người con Phật đây là một nghi lễ rất thiêng liêng, nhắc nhở cần tu hành tinh tấn để đạt được sự giải thoát

Theo bee.net

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Thứ 3 01/05/12 21:54 

Hà Nội: Đôi rắn hiện hồn hai cháu bé vừa chết đuối ở giếng Đình (?!)

Hai ngày qua, người dân ở thôn Phượng Vũ, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên xôn xao tin đồn rắn hiện hồn hai đứa trẻ chết đuối ở giếng Đình hôm 21/4.

T heo bà L., một người dân trong thôn, chiều 21/4 (tức 1/4 âm lịch), đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm tại địa phương. Nạn nhân là cháu Nguyễn Văn H. (8 tuổi) và Nguyễn Thị Mai H. (6 tuổi), là hai anh em ruột. Mẹ cháu bé là Hoàng Thị Mận (35 tuổi), bố là Nguyễn Văn Huy.

Khoảng 14h chiều hôm đó, khi người dân đang lễ trong đình, hai đứa trẻ quanh quẩn chơi ở ngoài sân. Khi mọi người lễ xong ngoảnh ra tìm để cho trẻ lộc chùa thì không thấy đâu. Đến khoảng 17h cùng ngày, một người dân đã phát hiện xác hai cháu nhỏ nổi lên ở giếng Đình, liền vớt lên, đưa về gia đình mai táng.

Sau hai ngày xảy ra vụ tai nạn, chiều qua (23/4), một người nhà của hai cháu bé ra giếng Đình thì nhìn thấy hai con rắn, cuộn lấy nhau, ngoi đầu lên mặt nước. Đến sáng nay, một số người dân khác ra giếng cũng thấy hai con rắn đó và mang về kể lại cho bố mẹ hai cháu bé nghe. Sau khi nghe xong, bố cháu bé ra giếng nước gọi tên con trai anh thì con rắn bò ra trước mặt anh và ngồi cuộn tròn. Một số người khác trong nhà ra khóc, gọi tên hai đứa bé thì con rắn cũng có biểu hiện “hiểu tiếng người”.

“Anh chị em hai đứa trẻ gọi tên là con rắn ngoi lên mặt nước, đổ sữa với nước ngọt nó cũng uống. Một người bác họ kêu “H. ơi! Lên đây bác cho tiền thì mua bim bim, con rắn bò lên rồi nằm đè lên tờ tiền 5.000 người bác thả”, bà L. kể và nói thêm “chuyện lạ có thật 100% đấy cháu ạ”.

Bà L. cũng cho biết, từ sáng đến giờ rất đông người dân các vùng lân cận đổ xô đến giếng Đình để xem “rắn hiện hồn”.

Chị H., một người dân khác trong thôn cũng cho biết, trong lúc gia đình đang làm lễ chiêu hồn cho hai cháu bé, mọi người tham gia buổi lễ đều "nổi da gà" khi vất đồng 500 đồng xuống giếng, có 2 con rắn lạ bò ra đớp lấy.

“Thật kỳ lạ, mỗi lần gia đình vất tiền xuống là rắn lại bò ra đớp, chúng còn ngơ ngác nhìn đám đông hiếu kỳ đang đứng xung quanh bờ giếng, rồi lại bò về cuộn tròn”, chị H. nói.

Trao đổi với Đất Việt, một cán bộ công an xã xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên cho biết, đúng là có sự việc hai cháu bé tử vong do ngã xuống giếng Đình thôn Phượng Vũ, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên hôm 21/4. Việc xuất hiện hai con rắn ở nơi phát hiện thi thể hai cháu bé tử vong cũng là sự thật tuy nhiên ông này cho rằng những chi tiết cho rằng rắn hiện hồn hai đứa trẻ chỉ là tin đồn thổi.

“Chúng tôi đã cử cán bộ xuống địa phương và xác minh đúng là có hai con rắn nhỏ, vằn đen trắn bơi dưới nước nhưng không chứng kiến các cảnh như người dân đồn thổi. Những điều người dân đồn, chúng tôi khó có thể khẳng định có chính xác hay không vì không tận mắt chứng kiến. Có thể đây chỉ là sự trùng lặp ngẫu nhiên”, cán bộ công an xã này nói.

Anh Đinh Xuân Bình, Trưởng thôn Phượng Vũ cũng xác nhận: “Đúng là có việc xuất hiện hai con rắn lạ tại khu vực giếng, nơi hai cháu bé chết đuối. Tuy nhiên, việc người dân đồn là hai cháu nhập hồn là mê tín dị đoan. Bởi trước đây 1 ngày, trong lúc trời mưa, 2 con rắn đó rơi xuống và không bò lên được".

Theo K.Tường - Đ.Tân - ĐV

Thần thánh hoá vụ rắn nổi tại điểm 2 bé chết đuối

Sau khi 2 cháu bé chết đuối trong giếng nước mới khánh thành của thôn Phượng Vũ, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên (Hà Nội), bỗng xuất hiện 2 con rắn khoang màu trắng đen. Người dân hiếu kì ùn ùn kéo đến xem.

Ông Nghiêm Huy Dương - ủy viên Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Phượng Dực cho biết chuyện người dân nói hai con rắn đó là rắn thần do hai anh em Hiệu và Hoa hóa thành, bò lên ăn đồ ăn của người nhà mang đến là hoàn toàn không có thật. Tất cả đều là những tin đồn của người dân nhằm thần thánh hóa sự việc.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 21/4, tại thôn Phượng Vũ, xã Phượng Dực (Phú Xuyên, Hà Nội) đã xảy ra vụ chết đuối. Nạn nhân được xác định là hai cháu Nguyễn Văn Hiệu (sinh năm 2004) và cháu Nguyễn Thị Mai Hoa (sinh năm 2006) là hai anh em ruột, cùng trú tại thôn Phượng Vũ.

Theo anh Nguyễn Văn Huy, bố của hai cháu, hôm đó Hiệu và Hoa theo mẹ đi bán hoa quả ở chợ. Do thấy mẹ bận với việc bán hàng, hai cháu đã rủ nhau ra giếng nước gần đó chơi.

Cửa đi xuống giếng đã được khóa cẩn thận và có tường bao xung quanh nhưng hai cháu vẫn trèo vào sau đó bị ngã xuống giếng dẫn tới sự việc đau lòng trên.

Đến 17 giờ chiều cùng ngày, người nhà mới phát hiện thi thể hai cháu và đưa về mai táng tại nghĩa trang của thôn Phượng Vũ.

Sáng hôm sau, người dân thấy dưới giếng này có hai con rắn màu đen trắng bơi đi bơi lại. Nhiều người đồn thổi đó là linh hồn của hai cháu bé nhập vào hai con rắn.

Theo K.Tường - Đ.Tân - Đ

http://chuaphuclam.vn/images/stories/2012/T4/03ran1.jpg
Hai con rắn trong giếng

http://chuaphuclam.vn/images/stories/2012/T4/03ran2.jpg
Nhiều người dân hiếu kỳ đến xem rắn nổi


http://chuaphuclam.vn/images/stories/2012/T4/03ran3.jpg

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh sự việc xem có dấu hiệu của việc lợi dụng mê tín dị đoan để gây hoang mang cho người dân hay không.

Theo Hoàng Lê - KTO

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Thứ 3 01/05/12 21:58 

Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải lên tiếng vụ đôi rắn hiện hồn hai cháu bé chết đuối ở giếng Đình

Nếu không có việc hồn của hai cháu bé hiện về thật, thì tại sao lại có chuyện khi người thân của hai cháu đổ sữa và nước ngọt xuống giếng thì hai con rắn lại lao tới ngóc đầu, há mồm để đớp.

Những lời đồn…

Người dân tại thôn Phượng Vũ, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội trong những ngày gần đây đang hoang mang, hoảng sợ trước những câu chuyện kiểu "liêu trai chí dị" xung quanh việc rắn hiện hồn sau cái chết thương tâm của hai anh em ruột Nguyễn Văn Hiệu, SN 2004 và Nguyễn Thị Mai Hoa, SN 2006. Quá trình tìm hiểu, xác minh sự việc tại địa phương, PV đã nghe được nhiều câu chuyện thêu dệt kì bí.

Một người dân sống gần giếng đình làng rỉ tai nói nhỏ với PV vẻ sợ hãi: "Đây là câu chuyện có thật đấy các chú à! Tôi đã sống ở làng này mấy chục năm nay nhưng chưa hề nghe thấy, hay trông thấy việc gì kỳ lạ như vậy. Có thể là gia đình hai cháu bé đã làm chuyện gì đó đụng chạm đến thánh thần nên mới có chuyện hiện hồn này".

Trong khi đó, một người khác khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột rằng thật sự có chuyện rắn hiện hồn. Người này đã đưa ra rất nhiều chi tiết không thể giải thích như: "Dựa vào đặc điểm và hình dáng bên ngoài của hai con rắn như: Khoang đen, khoang trắng, các cụ già trong làng và những người có kinh nghiệm về các loài rắn, xác định hai con rắn xuất hiện ở giếng đình thôn Phượng Vũ một ngày sau cái chết của hai cháu bé là rắn cạp nia, một loài rắn cực độc. Điều kỳ lạ là rắn độc không bao giờ sống dưới nước và nếu ở dưới nước chỉ một thời gian ngắn là sẽ chết. Trong khi đó, hai con rắn xuất hiện tại giếng đình thôn Phượng Vũ sống được hơn một ngày ở dưới giếng. Bên cạnh đó, nếu không có việc hồn của hai cháu bé hiện về thật, thì tại sao lại có chuyện khi người thân của hai cháu đổ sữa và nước ngọt xuống giếng thì hai con rắn lại lao tới ngóc đầu, há mồm để đớp. Người này còn nói thêm, lúc còn sống cháu Hiệu thích nhất là loại nước ngọt ấy".

Một lời đồn khác cũng xuất hiện trong những ngày gần đây cho rằng, có thể do việc tu sửa giếng đình đã đụng chạm đến thánh thần, nên các vị thần đã hiện về để báo cho dân làng được biết. Một số người còn cho rằng bây giờ cả làng cần phải mời thầy làm lễ để xin thánh thần tha tội, nếu không dân làng sẽ còn phải gánh chịu thêm nhiều tai ương.

http://chuaphuclam.vn/images/stories/2012/T4/00phuchai1.jpg
Ông Hải: "Đây là một hiện tượng lạ". Ảnh: ITN

Chuyện kể của các nhà khoa học…

Trước những câu chuyện mang màu sắc "mê tín" về hiện tượng rắn hiện hồn ở Phú Xuyên, PV đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi với nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, Chủ nhiệm bộ môn thông tin dự báo, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, cho biết: "Nếu đúng như những câu chuyện mà người dân ở thôn Phượng Vũ kể thì đây quả thực là một hiện tượng đặc biệt đáng để chúng ta quan tâm, các nhà khoa học có thể ghi lấy làm tư liệu để sau này nếu có một trường hợp tương tự nào đó xảy ra, chúng ta có thể mang ra đối chiếu".

"Chuyện linh hồn của con người sau khi chết có thể nhập vào một vật gì đó bất kì để báo cho người thân là hoàn toàn có thể. Do đây là những trường hợp rất hiếm gặp, nên vấn đề người dân mình chưa hoàn toàn tin là chuyện dễ hiểu. Theo quan niệm Đông Tây thì rắn là một loài vật có ý nghĩa rất linh thiêng. Tôi cũng đã từng gặp một vài trường hợp kỳ lạ liên quan đến loài rắn. Trước đây, tại một ngôi đền nhỏ gần chùa Hương, sau khi một tiểu ni cô tự tử ở gác Tam Quan thì bỗng dưng sau đó không biết từ đâu tại đúng vị trí ni cô chết xuất hiện một con rắn với hình thù kì lạ, nằm bất động, không đi đâu trong khoảng mấy ngày liền. Mọi người khi muốn vào lễ trong đền đều sợ không dám đi qua. Thấy vậy những người trông coi ngôi đền đã phải mời thầy về làm lễ, lúc này con rắn mới chịu bò đi nơi khác. Một trường hợp khác cách đây mấy năm, trong lễ rước hài cốt một vị cán bộ quê ở Ninh Bình, khi mọi người đang làm lễ thì bỗng xuất hiện một con bướm rất to bay tới đậu ngay vào ngón tay của người đứng ra tổ chức buổi lễ. Sự việc kỳ lạ đó đã khiến cho mọi người hết sức ngạc nhiên", ông Hải cho biết thêm.

Một nhà khoa học khác tại Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người cho biết: "Trước đây, tôi có tham gia lễ khởi công xây dựng đền thờ Lý Nhật Quang, con trai thứ 8 của vua Lý Công Uẩn tại xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Sau khi làm lễ khởi công xong, mọi người về trụ sở xã để nghỉ ngơi. Bất ngờ chúng tôi phát hiện trên cánh cửa phòng của một cán bộ xã xuất hiện một con bướm rất to. Vì có đôi chút tâm linh, nên mọi người đã mang con bướm ấy vào đặt ở một hộp giấy trong phòng. Trong suốt buổi nói chuyện của chúng tôi, con bướm vẫn đậu yên ở đó không bay đi. Đến khoảng cuối giờ chiều cùng ngày, có một cháu bé gái đến trụ sở ủy ban gặp và nói với chúng tôi rằng cháu muốn khấn xin ông Lý Nhật Quang một điều gì đó thì nên khấn theo hướng nào. Cháu bé này còn cho biết, tại nhà cháu vừa xuất hiện một con bướm rất lớn, lạ. Theo như miêu tả của cô bé thì con bướm ấy rất có thể là con bướm trước đó đã đậu ở phòng vị cán bộ xã".

"Hiện nay, khi tiến hành tìm mộ, các nhà ngoại cảm cũng thường xuyên sử dụng phương pháp, hướng dẫn người nhà của người bị mất đến một địa điểm nào đó được dự đoán là có mộ phần của người đã khuất, sau đó đứng chờ ở đó sẽ có dấu hiệu chỉ đường, có thể là một con vật hay một người nào đó xuất hiện để chỉ dẫn", người này cho biết thêm.

Thấy PV có vẻ ngạc nhiên, người này đã dẫn chứng bằng một câu chuyện hoàn toàn có thật: "Tôi có một người bạn muốn tìm mộ phần của người thân bị thất lạc trong chiến tranh, theo lời khuyên họ đã tìm đến nhờ một nhà ngoại cảm. Sau khi gặp nhà ngoại cảm và nhận được hướng dẫn, mọi người trong gia đình bạn tôi đã tìm đến đúng địa điểm mà nhà ngoại cảm cho rằng có phần mộ của người đã khuất. Đồng thời nhà ngoại cảm còn hướng dẫn khi tới đó mọi người cứ đứng chờ và sẽ có dấu hiệu chỉ dẫn. Kỳ lạ thay khi mọi người đang đứng, một con chuồn chuồn màu sắc lạ xuất hiện lượn lờ rất lâu và đậu vào một phần mộ gần đó. Thấy vậy, một người trong đoàn gọi điện thông báo điều này với nhà ngoại cảm, khi người này chưa kịp nói gì, nhà ngoại cảm đã nói ngay, mọi người có thấy một con chuồn chuồn nhiều màu sắc không, nếu có thì khi con chuồn chuồn đó đậu vào phần mộ nào thì đó chính là mộ của người cần tìm".

http://chuaphuclam.vn/images/stories/2012/T4/03ranla3.jpg
Giếng đình, nơi hai cháu bé chết đuối. Ảnh: PV


Không nên tuyên truyền mê tín dị đoan

Quay trở lại với câu chuyện rắn hiện hồn ở Phú Xuyên, ông Hải cho rằng: "Hiện tại, tôi chưa dám khẳng định ở đây có chuyện hiện hồn hay không, việc này cần có những chứng cứ xác thực và phải qua quá trình nghiên cứu mới có câu trả lời chính xác được. Hiện tại, khi chưa có đầy đủ căn cứ khoa học thì mọi người dân nên tránh những kết luận mang tính chủ quan. Vì như vậy chính người dân đang vô tình mắc vào việc tuyên truyền mê tín dị đoan”.

Trao đổi với PV, ông Đinh Xuân Bình, trưởng thôn Phượng Vũ, xác nhận: "Đúng là có việc xuất hiện hai con rắn lạ tại khu vực giếng đình làng, nơi hai cháu bé chết đuối. Tuy nhiên, việc người dân đồn hai cháu bé hiện hồn là mê tín dị đoan. Có thể hai con rắn bị rơi từ trên cây đa cạnh giếng đình xuống và không bơi lên được do khoảng cách từ mặt nước đến thành giếng khá cao. Mặt khác, nếu hai con rắn này là rắn độc, vốn không sống được dưới nước thì việc khi người dân thả một vật lạ xuống giếng, chúng sẽ trèo lên để tìm cách lên bờ là chuyện bình thường. Còn những câu chuyện khác có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên".

Theo nhóm PV PL&XH

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Thứ 4 02/05/12 21:49 

"Chào bố, con yêu bố", một kỹ sư điện người Mỹ đã "nói chuyện" được với cô con gái đã qua đời sau khi tạo ra các thiết bị phát hiện những điều siêu linh.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/04/25/13/20120425130920_25g3.jpg

Một kỹ sư điện đau buồn người Mỹ tin rằng ông ta đã tìm ra một cách liên lạc với cô con gái đã chết từ cách đây 8 năm. Dùng kinh nghiệm để thiết kế và chế tạo một loạt thiết bị dò điện tử, Gary Galka tuyên bố đã ghi được giọng nói của con gái cả Melissa - đã qua đời.

Đau khổ vì con gái qua đời trong một tai nạn xe khi trên đường về nhà vào năm 2004 lúc cô bé mới 17 tuổi, Gary và gia đình cho biết, họ bắt đầu thấy những hiện tượng không thể giải thích nổi tại nhà ở Connecticut sau khi tai nạn chết người xảy ra.

"Con bé bắt đầu rung chuông cửa, đổi kênh truyền hình, tắt bật đèn", Gary nói. Người đàn ông này hiện đang điều hành công ty D.A.S Distribution Inc tại Đông Granby và sống cùng vợ là Cindy, hai cô con gái khác là Jennifer và Heather.

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/04/25/13/20120425130920_25g2.jpg

Có những tình huống lạ xảy ra khi vợ tôi bắt đầu nấu bữa trưa với Heather và Jennifer thì bất ngờ mọi người cảm thấy có ai đó bước vào phòng. Có lúc, tôi đang nằm trên giường và cảm thấy ai đó ngồi xuống bên cạnh và cảm thấy có sức nặng trên ngực, giống như đầu ai đó. Tôi còn có cảm giác ai đó vỗ vào vai, gọi tên chúng tôi và như thể có ai đó hôn lên trán chúng tôi", Gary kể.

Tin tưởng rằng có thể liên lạc với người âm, Gary quyết tâm tạo nên những thiết bị đặc biệt để có thể trò chuyện với con gái đã qua đời.

Dùng những hiểu biết về hệ thống cảm biến điện tử, Gary đã tạo nên Mel-Meter 8704, theo tên con gái, năm cô gái chào đời và năm mà Gary tin rằng con gái đã bước vào lãnh địa âm. Phát triển thêm những thiết bị bổ xung, như "hộp linh hồn", Gary đã ghi lại được giọng của con gái nói: "chào bố, con yêu bố".

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/04/25/13/20120425130920_25g1.jpg

Gia đình nhà Galka khăng khăng cho cho rằng tất cả những gì họ trải qua là thật và công cụ mà Gary tạo ra đã chứng tỏ điều đó. Cả nhà Galka cho rằng họ có thể liên lạc với Melissa và thậm chí còn thấy cô con gái cả hiện diện trong nhà.

"Tôi chưa bao giờ thấy Melissa nhưng con gái út của tôi là Heather đã nhìn thấy chị nó 3 lần".

Trên thực tế, thiết bị phát hiện hồn ma của Gary đã tìm được thị trường và nó được bán với giá từ 79 tới 350 USD và bán chạy. "Trước đây, chưa ai phục vụ nhu cầu này", Gary cho biết trên chương trình Những cuộc phiêu lưu của hồn ma trên kênh du lịch và truy lùng hồn ma trên Syfy.

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/04/25/13/20120425130931_25g4.jpg
http://a4.ec-images.myspacecdn.com/images02/59/505c2d74b5d84ca2af0acc7be379f541/l.jpg
http://oakdaleparanormal.t15.org/images-eq/equipment.JPG
Đây là 1 trong những thiết bị dò tìm (TPCL đã có 1 và chuẩn bị có thêm 1 thiết bị nữa)

"Chúng tôi có nhiều loại Mel Meters khác nhau để nghiên cứu. Tôi đã tạo ra hơn 30 sản phẩm khác nhau để nghiên cứu những hiện tượng siêu linh. Trước đây, chưa ai tạo ra những sản phẩm như thế này".

"Những thiết bị trên làm chúng tôi được an ủi, người yêu thương muốn cho bạn biết họ vẫn khỏe và bạn vẫn ổn. Điều đó rất quan trọng với họ. Thông qua các thiết bị, đau thương sẽ bắt đầu được hàn gắn", Gary nói

Được nuôi dậy trong môi trường đạo thiên chúa, Gary thừa nhận ông ta tin có cõi âm và đã cống hiến 1/3 số lợi nhuận từ việc bán các thiết bị dò những hiện tượng siêu linh cho các nhóm mất người thân.

Theo DailyMail

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

 Tiêu đề bài viết: Khai tâm về chú Đại Bi
Đã gửi: Thứ 5 03/05/12 10:56 

VẤN : Kính Bạch Sư. Con có nhiều điều chưa hiểu về chú Đại Bi. Xin Sư hoan hỉ khai tâm giúp con :

- Chú Đại Bi do mẹ Quan Thế Âm nói ra để cứu độ chúng sanh, nhưng vì sao sau khi trì chú Đại Bi xong thì lại niệm "Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ?" mà không niệm "Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát" ?

- Hằng đêm, con thường trì chú đại bi, niệm Phật… trước bàn thờ mẹ Quan Thế Âm. Trong nhà con có con cái đang học bài. Nếu con trì chú ra tiếng thì sợ ảnh hưởng đến các con đang học. Hoặc những lúc đi xe, con muốn trì chú. Vậy thay vì trì chú ra tiếng thì con có thể trì thầm trong tâm được không ?

- Con của con có hỏi ; "Mẹ ơi, trước khi con học bài, con đọc chú Đại Bi xin mẹ Quan Âm gia hộ cho con học giỏi có được không mẹ ?" . Con không dám trả lời vì sợ nói sai. Vậy con sẽ trả lời với cháu thế nào thưa Thầy ?

http://phatgiaovnn.com/upload1/uploads/spaw2/images/1336009280.nv.gif

ĐÁP : Thần chú Đại Bi được phát xuất từ kim khẩu của Bồ tát Quán Thế Âm. Thường được gọi là thần chú, linh chú. Bởi vì ai tin và thành tâm hành trì thần chú nầy thì bản thân người ấy đã có đủ Đại bi tâm. Thần chú nầy do Bồ tát Quán Thế Âm nói ra và được chư Phật ấn chứng mà gần nhất là đức Thích Ca Như Lai Từ Phụ của chúng ta nghe và đức Thích Ca cũng ấn chứng. Chú Đại Bi có nhiều tên khác nhau như:

Quảng đại Viên mãn, Vô ngại Đại bi, Cứu khổ Đà la ni, Diên thọ Đà la ni, Mãn nguyện Đà la ni, Diệt ác thú Đà la ni, Phá ác nghiệp chướng Đà la ni, Tối siêu thượng Đà la ni,..

Những danh hiệu trên đây, đức Phật đã trực tiếp hướng dẫn cho ngài A Nan và Đại chúng biết. Nguyên Thần chú nầy tên rất dài: “Thiên thủ thiên nhãn Quán Thế Âm Bồ tát Quảng đại Viên mãn Vô ngại Đại bi tâm Đà la ni thần chú”. Bài chú gồm có 84 câu.

Căn cứ vào sự ghi chép trong kinh điển (kinh Đại bi tâm Đà La Ni, bản dịch Thích Thiền Tâm), lúc ấy Bồ tát Quán Thế Âm sau khi nghe đức Phật hướng dẫn, Ngài liền phát nguyện trì tụng liên tục bài chú và ngài phát đại nguyện: Cầu cho kiếp sau phổ độ hết thảy chúng sanh đều được an lạc và mong cho Ngài có được ngàn cánh tay, ngàn con mắt để cứu vớt muôn loài.

Sau khi phát nguyện xong, phút chốc, toàn thân ngài đã đầy đủ cả ngàn tay, ngàn mắt; tất cả mười phương đều chấn động và mưa hoa cúng dường. Chư Phật cũng phóng hào quang rực rỡ, soi khắp đó đây. Từ đó, Thần chú nầy mới có nhiều danh hiệu như vậy.

Đức Phật bảo ngài An Nan rằng: Kết quả có được của Bồ tát Quán Thế Âm là do sự phát đại thệ nguyện vì chúng sanh.

Những ai phát nguyện nhất tâm trì tụng thì sẽ được tiêu trừ tội chướng trong đời nầy và kiếp vị lai. Trong giây phút lâm chung, nếu mình tự niệm hoặc được thiện tín thành tâm hộ niệm thì sẽ được vãng sanh hoặc đến quốc độ mà mình muốn đến. Có đức Phật A Di Đà và chư vị Bồ tát thùy từ tiếp dẫn.
...
Tụng hết bài thần chú Đại bi thì niệm Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng được, không có gì phải trở ngại. Tuy nhiên ở Việt Nam không có ai hướng dẫn tụng niệm như thế.

Thường thì trước khi đến bàn Phật phát nguyện tụng thần chú Đại bi, người Phật tử đọc bài:

Kính lạy Quan Âm chú đại bi
Sức nguyện rộng sâu thân tướng đẹp
Ngàn mắt quang minh khắp chiếu soi
Ngàn tay trang nghiêm khắp nâng đỡ
Nơi tâm vô vi khởi lòng bi
Trong thể chân thật tuyên lời mật
Hay cho đầy đủ những mong cầu
Hay khiến dứt trừ nhiều tội nghiệp
Thiên long các thánh đều từ hộ
Muôn ngàn tam muội đã huân tu
Thân thọ trì là quang minh tràng
Tâm thọ trì là thần thông tạng
Rữa sạch trần lao khơi bể nguyện
Mở môn phương tiện đến bồ đề
Nay con khen ngợi thệ quy y
Nguyện chổ mong cầu được thành tựu
Nam mô Hiển Thánh Viên Thông Tầm Thinh Cứu Khổ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

Tiếp theo tụng thần chú Đại bi – Khi dứt bài thần chú Đại bi, thì niệm:

Nam mô Hiển Thánh Viên Thông Tầm Thinh Cứu Khổ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần, tiếp tụng bài kinh Bát nhã, niệm Phật, hồi hướng, tự quy y, lui ra khỏi bàn Phật) – Hết.
...
* Thường thì thần chú Đại bi được các Phật tử cư gia đến trước bàn thờ Phật tụng từ 3 biến đến 21 biến – tụng lớn tiếng (cao thinh trì), không có chuông mõ cũng được – nếu không có điều kiện thì niệm nhép miệng (kim cang trì), hay niệm thầm (niệm bằng tâm ý gọi là mặc trì), chủ yếu làm sao giữ thân trang nghiêm, khẩu đọc chú, ý không tán loạn để trì tụng thần chú sẽ đạt đến chánh niệm.
...
* Niệm chú là niệm chú, đi xe là đi xe, đó là 2 công việc - vừa niệm chú vừa đi xe là tạp niệm – không có lợi trong việc trì tụng thần chú đại bi. Tốt hơn hết là lái xe thì cứ giữ niệm lái xe tức là chánh niệm – tụng chú thì giữ niệm tụng chú đó là chánh niệm... như thế mới gọi là niệm chú Đại bi.
...
* Trẻ con niệm thần chú Đại bi rất tốt, nên dạy cho các cháu đến bàn Phật cùng với bố mẹ để cùng trì niệm, nhưng chỉ niệm từ 01 bài đến 03 bài là cùng. Ngoài giờ trì niệm, đến giờ học thì để cho các cháu học, dạy cho các cháu làm việc theo thời dụng biểu gia đình. Mỗi lần làm một việc, không nên cho cháu làm một lúc hai việc sẽ bị phân tâm, cháu sẽ bị rối mù lên và tâm loạn động, không còn thông minh nữa!

HT.Thích Giác Quang
Bạn đang xem trang 1 / 6 trang [ Đã tìm thấy 127 kết quả ]


Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ


Chuyển đến:  
cron

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Diễn đàn được phát triển bởi Nguyễn Việt Anh