Hôm nay, Thứ 4 06/07/22 16:55

Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 34 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 16/12/11 10:08 
Ngoại tuyến
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia:
Chủ nhật 21/08/11 8:38
Bài viết: 415

Đã cảm ơn     : 438 lần
Được cảm ơn : 460 lần
Y PHÁP BẤT Y NHÂN : Nghĩa là y theo giáo pháp, chẳng y theo người. Theo cách giải thích thông thường, Phật pháp là chân lý, quý giá và khó gặp, vì thế không nên đối chiếu, tỵ hiềm nơi tư cách người nói pháp để rồi bỏ lỡ cơ hội nghe pháp, tự thân mất sự lợi lạc. Cứ y theo giáo pháp của Phật mà tu hành, người nói ra giáo pháp ấy tốt hay xấu không quan trọng. Tuy nhiên, kinh Đại Bát Niết Bàn nói cụ thể hơn về vấn đề này, y pháp bất y nhân có nghĩa là y chỉ vào Pháp tánh tức Phật tánh, Như Lai vì pháp tánh thường trụ, không y chỉ vào người (nhân) vì là hữu vi tức vô thường, sanh diệt.

Y NGHĨA BẤT Y NGỮ : Nghĩa là y theo nghĩa lý, không y theo ngôn ngữ văn tự. Phật thuyết pháp với ý nghĩa sâu xa nhằm biểu đạt và thể nhập chân lý. Ngôn ngữ, văn tự chỉ là công cụ diễn đạt Trung đạo đệ nhất nghĩa, giúp người tu nhận ra chân lý để hành trì và thân chứng, bởi thế không nên bám víu và quá cố chấp vào văn tự, vì “Ngôn dĩ tải đạo” mà thôi.

Y TRÍ BẤT Y THỨC : Nghĩa là y theo trí tuệ, không y theo vọng thức phân biệt. Chỉ có trí tuệ mới nhận chân được chân lý, thực tại còn vọng thức là thấy biết theo nghiệp, có tính tương đối và đa phần sai lầm. Chỉ có trí tuệ mới đầy đủ công năng quét sạch phiền não, thanh tịnh ba nghiệp. Còn thức dẫu thông minh, nhạy bén và lanh lợi đến đâu đi nữa cũng là sanh diệt, hư vọng và không đủ sức giác quán để chuyển hóa, diệt trừ phiền não. Vì vậy, “Duy tuệ thị nghiệp” chính là phương châm tu học của hàng đệ tử Phật.

Y LIỄU NGHĨA KINH BẤT Y BẤT LIỄU NGHĨA KINH : Nghĩa là y theo các kinh điển liễu nghĩa, chẳng y theo các kinh điển không liễu nghĩa. Theo quan điểm của Phật giáo Bắc truyền, kinh điển được Phật tuyên thuyết tùy căn cơ chúng sanh nên có cao thấp, khác biệt. Dù mục tiêu cứu cánh vẫn là giải thoát sanh tử, song trên tinh thần phương tiện thì những kinh điển thuyết minh về con đường thể nhập Nhân thừa, Thiên thừa v.v… được gọi là kinh bất liễu nghĩa (chưa nói hết ý nghĩa thâm diệu, toàn triệt của giáo pháp). Những kinh điển chỉ thẳng đến quả vị giải thoát viên mãn (Phật quả) là kinh liễu nghĩa. Người tu hướng về Vô thượng Bồ đề, tất nhiên phải y cứ vào kinh liễu nghĩa để hành trì nhằm thành tựu giác ngộ rốt ráo, thành Phật.

Việc ứng dụng giáo lý Tứ y vào trong thực tiễn tu tập cực kỳ quan trọng. Chính giáo lý Tứ y đã vạch ra những yếu tố quan trọng cần phải nương tựa, y theo và những vấn đề không nên y cứ, nhằm vượt qua hết thảy chướng ngại để thành tựu Phật quả. Mặt khác, giáo lý Tứ y là một phương tiện thù thắng giúp cho người tu vận dụng giáo pháp một cách thông minh, linh động và nhuần nhuyễn đồng thời khai thác hết những tinh túy, đặc sắc của giáo lý để ứng dụng tu tập. Giáo lý Tứ y cũng chỉ là một phương tiện trong vô vàn phương tiện khác của giáo pháp, vì thế khi ứng dụng giáo lý Tứ y cũng cần sự linh hoạt, nhất là cần phải hiểu một cách chính xác vì :

Y KINH GIẢI NGHĨA TAM THẾ PHẬT OAN
LY KINH NHẤT TỰ TỨC ĐỒNG MA THUYẾT_________________
Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm
Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm
Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong...


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 16/12/11 10:15 
Ngoại tuyến
Thành viên tích cực
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia:
Thứ 5 01/09/11 0:31
Bài viết: 462
Đến từ: Trung Cung Thanh Tịnh (0979599669)

Đã cảm ơn     : 159 lần
Được cảm ơn : 297 lần
COLONY nên tự hào vì topic nào của bạn cũng đông tao nhân mặc khách thưởng ngoạn. Phúc Định lâu lắm rồi không thiền nên tâm không được an tịnh như chư đạo hữu trên đây.
Lánh...một thời cho bể yên gió lặng.


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 16/12/11 10:22 
Ngoại tuyến
Thành viên tích cực
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia:
Thứ 5 01/09/11 0:31
Bài viết: 462
Đến từ: Trung Cung Thanh Tịnh (0979599669)

Đã cảm ơn     : 159 lần
Được cảm ơn : 297 lần
Phúc Quý đã viết:

Cái tâm ấy bị cái gì điều khiển?

Ma chướng và tạp nhiễm
Nhưng có nhìn thấy gì nữa không?
Đó là:
@Bất cấu bất tịnh...!@


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 16/12/11 13:12 
Ngoại tuyến
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia:
Chủ nhật 18/09/11 12:41
Bài viết: 135

Đã cảm ơn     : 7 lần
Được cảm ơn : 94 lần
Tri Minh đã viết:
Y PHÁP BẤT Y NHÂN : Nghĩa là y theo giáo pháp, chẳng y theo người. Theo cách giải thích thông thường, Phật pháp là chân lý, quý giá và khó gặp, vì thế không nên đối chiếu, tỵ hiềm nơi tư cách người nói pháp để rồi bỏ lỡ cơ hội nghe pháp, tự thân mất sự lợi lạc. Cứ y theo giáo pháp của Phật mà tu hành, người nói ra giáo pháp ấy tốt hay xấu không quan trọng. Tuy nhiên, kinh Đại Bát Niết Bàn nói cụ thể hơn về vấn đề này, y pháp bất y nhân có nghĩa là y chỉ vào Pháp tánh tức Phật tánh, Như Lai vì pháp tánh thường trụ, không y chỉ vào người (nhân) vì là hữu vi tức vô thường, sanh diệt.

Y NGHĨA BẤT Y NGỮ : Nghĩa là y theo nghĩa lý, không y theo ngôn ngữ văn tự. Phật thuyết pháp với ý nghĩa sâu xa nhằm biểu đạt và thể nhập chân lý. Ngôn ngữ, văn tự chỉ là công cụ diễn đạt Trung đạo đệ nhất nghĩa, giúp người tu nhận ra chân lý để hành trì và thân chứng, bởi thế không nên bám víu và quá cố chấp vào văn tự, vì “Ngôn dĩ tải đạo” mà thôi.

Y TRÍ BẤT Y THỨC : Nghĩa là y theo trí tuệ, không y theo vọng thức phân biệt. Chỉ có trí tuệ mới nhận chân được chân lý, thực tại còn vọng thức là thấy biết theo nghiệp, có tính tương đối và đa phần sai lầm. Chỉ có trí tuệ mới đầy đủ công năng quét sạch phiền não, thanh tịnh ba nghiệp. Còn thức dẫu thông minh, nhạy bén và lanh lợi đến đâu đi nữa cũng là sanh diệt, hư vọng và không đủ sức giác quán để chuyển hóa, diệt trừ phiền não. Vì vậy, “Duy tuệ thị nghiệp” chính là phương châm tu học của hàng đệ tử Phật.

Y LIỄU NGHĨA KINH BẤT Y BẤT LIỄU NGHĨA KINH : Nghĩa là y theo các kinh điển liễu nghĩa, chẳng y theo các kinh điển không liễu nghĩa. Theo quan điểm của Phật giáo Bắc truyền, kinh điển được Phật tuyên thuyết tùy căn cơ chúng sanh nên có cao thấp, khác biệt. Dù mục tiêu cứu cánh vẫn là giải thoát sanh tử, song trên tinh thần phương tiện thì những kinh điển thuyết minh về con đường thể nhập Nhân thừa, Thiên thừa v.v… được gọi là kinh bất liễu nghĩa (chưa nói hết ý nghĩa thâm diệu, toàn triệt của giáo pháp). Những kinh điển chỉ thẳng đến quả vị giải thoát viên mãn (Phật quả) là kinh liễu nghĩa. Người tu hướng về Vô thượng Bồ đề, tất nhiên phải y cứ vào kinh liễu nghĩa để hành trì nhằm thành tựu giác ngộ rốt ráo, thành Phật.

Việc ứng dụng giáo lý Tứ y vào trong thực tiễn tu tập cực kỳ quan trọng. Chính giáo lý Tứ y đã vạch ra những yếu tố quan trọng cần phải nương tựa, y theo và những vấn đề không nên y cứ, nhằm vượt qua hết thảy chướng ngại để thành tựu Phật quả. Mặt khác, giáo lý Tứ y là một phương tiện thù thắng giúp cho người tu vận dụng giáo pháp một cách thông minh, linh động và nhuần nhuyễn đồng thời khai thác hết những tinh túy, đặc sắc của giáo lý để ứng dụng tu tập. Giáo lý Tứ y cũng chỉ là một phương tiện trong vô vàn phương tiện khác của giáo pháp, vì thế khi ứng dụng giáo lý Tứ y cũng cần sự linh hoạt, nhất là cần phải hiểu một cách chính xác vì :

Y KINH GIẢI NGHĨA TAM THẾ PHẬT OAN
LY KINH NHẤT TỰ TỨC ĐỒNG MA THUYẾT
Gửi các Đạo Hữu,

COLONY xin cảm ơn tất cả những lời chia sẽ của các đạo hữu : PĐ, DĐ, TM...bản thân COLONY cũng chỉ là một tu sinh đang trong quá trình nghiên cứu tu trì Mật Pháp nói về tuổi đời thì COLONY nhỏ hơn Sư Huynh TM, Sư Tỷ DĐ, còn Huynh PĐ chắc có lẽ là bằng tuổi, nói về kinh nghiệm tu tập Mật Pháp thì COLONY cũng chỉ mới nghiên cứu cũng chỉ hơn 03 năm thôi về cả đường đời & đạo COLONY là hậu bối nên rất cần được sự chia sẽ đóng góp ý kiến của các vị đi trước hầu ngày càng tốt hơn.

COLONY xin được mở rộng lòng từ hoan hỷ đón nhận tất cả những đóng góp & chia sẽ hết sức chân thành và chân tình của các chư đạo hữu dù cho sự chia sẽ đó có chưa đúng hay đúng thì nó không quan trọng bằng sự cảm ngộ của COLONY có được sau khi đọc các bài chia sẽ đó.

Mong muốn rằng diễn đàn luôn là nơi chia sẽ để mục đích cuối cùng là các chư vị đạo hữu đều làm sao chọn cho mình 1 con đường phù hợp với căn cơ của mình mà nhất tâm quyết chí bước đến cùng để quay về với bờ giác tri kiến Phật.

Thanks All

_________________
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô Kim Cang Thủ Bồ Tát
Nam Mô Uế Tích Kim Cang Hộ Pháp


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 16/12/11 15:58 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia:
Thứ 6 02/12/11 11:03
Bài viết: 39

Đã cảm ơn     : 22 lần
Được cảm ơn : 78 lần
Đúng là khó từng hơi thở...Cái tên của Topic chỉ cần đứng một mình đã đủ, không cần bài viết nào phụ họa...


Sửa lần cuối bởi Phúc Quý vào ngày Thứ 6 16/12/11 18:04 với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 16/12/11 16:38 
Ngoại tuyến
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia:
Thứ 2 14/11/11 21:10
Bài viết: 55

Đã cảm ơn     : 9 lần
Được cảm ơn : 77 lần
COLONY

Dù sao bài viết cũng do COLONY đã post ,mà DIỆU ĐỊNH đã đưa ra những điểm sai trong bài viết ,người tu học phải nghiền ngẫm ,không phải tìm vết ,mà tìm những điểm tương đồng trong bài viết ,cái khó của người tu học là người chưa thực chứng thì không thấy điểm nào là đúng ,hay điểm nào là sai ,
Đây là cái nguy hiểm ,khi mình chưa thực nếm nó ,chỉ nghe người khác diễn đạt mùi vị thì cho là hay thì thật là nguy hiểm ,ngay cái bài của DIỆU ĐỊNH post cũng chỉ là cái thấy của tâm phàm chưa thực chứng ,nhưng họ diễn đạt đúng ở từng bực sơ thiền quán mà thôi.
Đó không cao siêu lắm đâu,thực chứng của thiền quán ,diễn đạt cái thấy trên d đ là còn rờ mó thấy biết ,còn cái thực chứng của vô vi là không nói được luôn ,thành VÔ NGÔN ,vì nó là tuệ giác.
Qua bài colony cám ơn thành viên ,DIỆU ĐỊNH cảm nhận trong lòng của colony chưa thực ,lòng không cam chịu đâu ,tâm chưa xã,nhưng DIỆU ĐỊNH cũng phải đành khuyên colony phải quán sát tâm ,phải thấy khía cạnh của cái thấy ,rồi dùng tâm xã ,dù chỉ là cái xã của người bình thường ,đừng để đọng trong lòng sự buồn nghen NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

_________________
CƯ SĨ DIỆU ĐỊNH
Bồ đề vốn không thọ
Hoa sen vốn không đài


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 16/12/11 16:50 
Ngoại tuyến
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia:
Chủ nhật 21/08/11 8:38
Bài viết: 415

Đã cảm ơn     : 438 lần
Được cảm ơn : 460 lần
Tỷ Diệu Định à ! Thực ra tâm của COLONY cũng chỉ muốn đưa ánh sáng Phật Pháp đến với mọi người mà thôi. Hoàn toàn không có ý gì đâu. Bài cảm ơn của COLONY cũng là thực lòng mà Tỷ. COLONY bây giờ đã xả bỏ khác xa với COLONY của 2-3 năm trước rồi. COLONY không còn để trong tâm chuyện này nọ nữa đâu.

_________________
Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm
Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm
Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong...


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 16/12/11 17:13 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia:
Thứ 6 02/12/11 11:03
Bài viết: 39

Đã cảm ơn     : 22 lần
Được cảm ơn : 78 lần
Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, an lạc.


Sửa lần cuối bởi Phúc Quý vào ngày Thứ 6 16/12/11 17:59 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 16/12/11 17:20 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia:
Thứ 3 16/08/11 23:55
Bài viết: 298

Đã cảm ơn     : 93 lần
Được cảm ơn : 357 lần
thân chào tỷ Diệu Định.
Trí Minh nhận xét đúng đấy tỷ ơi..
có câu hôm qua không phải hôm nay..hôm nay không phải ngày mai..thật ra Minh Thiên biết Cô lô ny đã lâu, từ hôi còn sinh hoạt bên trang VUTRUHUYENBI...lúc đó 2 anh em tâm vẫn còn sân nhiều, hễ ai mà nói mình cái gì ấy là mình phải đập lại bằng 2, 3 và thấy thế mới đúng..
ngày nay tâm tư sau những sóng gió cuộc đời, phật pháp thật sự cũng đã làm bình lặng đi chút ít nên chắc rằng cũng đã cải tiến rất nhiều về tư duy..đọc bài của Cô lô ny Minh Thiên thấy Cô lô ny đã thật sự tiến bộ rất nhiều rồi..và mình cũng như Cô lô ny lòng cũng đã lặng yên và thay đổi nhiều, vì không có ai khen mình thì mình đành tự khen mình vậy...
rất cảm ơn tỷ và Cô lony đã đưa nhiều bài viết hay lên diễn dàn.
Minh Thiên


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 16/12/11 17:48 
Ngoại tuyến
Thành viên tích cực
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia:
Thứ 5 01/09/11 0:31
Bài viết: 462
Đến từ: Trung Cung Thanh Tịnh (0979599669)

Đã cảm ơn     : 159 lần
Được cảm ơn : 297 lần
Phúc Quý đã viết:
Hậu quả của "Tâm Phật khẩu xà" là đây:

Nói “quăng bom”, một VĐV khuyết tật bị cấm bay
TT - Ngày 13-12, nguồn tin từ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất đã lập biên bản vụ việc ông Cao Hồng Sơn (40 tuổi, VĐV khuyết tật môn quần vợt) về hành vi “tung tin sai về việc có bom gây uy hiếp an toàn chuyến bay”.
Trước đó tối 12-12, ông Cao Hồng Sơn xếp hàng cùng nhiều VĐV khác chuẩn bị lên chuyến bay từ TP.HCM đi Indonesia tham dự Paragames, trong lúc xếp hàng có nói: “Đông quá, chen chúc lúc nhúc thế này tao quăng cho quả bom thì chết cả nút!”. Ngay sau khi nhận được thông tin này, lực lượng an ninh sân bay đã tạm giữ ông Sơn để điều tra, chuyến bay bị hoãn lại để kiểm tra an ninh toàn diện. Gần một giờ sau, qua kiểm tra xác định không có chất nổ, bom nên chuyến bay cất cánh trở lại, riêng ông Sơn bị giữ lại để lập hồ sơ, xử lý.

Thông tin ban đầu cho biết ông Sơn cùng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam bay từ Hà Nội vào TP.HCM trên một chuyến bay được thuê riêng để đón các VĐV tập trung tại đây đi Indonesia. Trước khi lên máy bay tại Hà Nội, ông Sơn đã uống rượu, bia và khi xếp hàng tại TP.HCM thì do bực tức, đã đùa “quăng bom”.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Hồng Sơn cho biết: “Tôi khẳng định mình không nói điều gì về bom, mìn từ khi bước chân đến sân bay. Nhưng sau đó, nhân viên an ninh đến yêu cầu tôi mang theo hành lý rời máy bay mà không nói lý do. Tôi vừa rời là máy bay đóng cửa và cất cánh”.

Sau đó, ông Hồng Sơn được mời sang văn phòng Cụm cảng hàng không miền Nam làm việc. Tại đây, ông bị lập biên bản về việc đã “tung tin sai về việc có bom gây uy hiếp an toàn chuyến bay” nhưng ông không ký vào biên bản vì cho rằng mình không hề có phát ngôn nào liên quan đến việc này.

Trao đổi với Tuổi Trẻ từ Indonesia, ông Vũ Thế Phiệt, trưởng đoàn thể thao người khuyết tật VN, cho biết: “Ông Hồng Sơn đã nói năng gì đó với nhân viên mặt đất của sân bay khi chờ lấy hành lý được đưa từ Hà Nội đến TP.HCM để gửi tiếp sang Indonesia. Thế nên trước khi máy bay cất cánh, nhân viên an ninh đã gọi tôi ra với tư cách trưởng đoàn để thông báo không thể cho Hồng Sơn lên máy bay vì như thế rất nguy hiểm”.

G.MINH - T.PHÚC - M.HÀ

Thông tin mới nhận là Hồng Sơn bị phạt 20 triệu đồng

Bã mía có gì thú vị hơn.
- "Mỗi cây mỗi hoa - mỗi đời mỗi cảnh"
- Một trong chín điều cần nhớ cho người tu học: Những chuyện thị phi biết càng ít càng tốt
- Thấy lửa cháy nên biết cách dập tắt bằng khả năng cảm hóa, không châm chước đổ dầu vào lửa.
- Một ly nước bão hòa muối sẽ làm quả trứng nổi, nên thêm muối nó cũng chẳng chìm.
Trong khi PĐ nói: "có lúc" "có người" ...khẩu xà tâm phật, thì thế gian này ai ai mà chẳng có những ƯU và KHUYẾT. Chẳng có ai hoàn hảo cả. Cả khi thế tôn cũng từng có lúc lựa chọn nhầm đường là tu khổ hạnh ...mãi mới biết là khó thành. Vậy chẳng có ai hơn ai, chẳng có cao có thấp, chẳng có gì là triết lý mà cái đáng nói là "phá mê khai ngộ" vô tình phá mê (MA) ấy nó trở thành cuộc hỗn chiến văn ngôn.
Bài viết của PQ sưu tầm cho những ai cảm thấy "muốn" và sẽ "hiểu" được nó.


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 34 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4  Trang kế tiếp

Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:  

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Diễn đàn được phát triển bởi Nguyễn Việt Anh