Hôm nay, Thứ 3 02/06/20 11:02

Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
 Tiêu đề bài viết: CHUẨN ĐỀ SÁM HỐI KHOA
Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 19/04/20 21:18 
Ngoại tuyến
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia:
Thứ 7 20/08/11 13:32
Bài viết: 8

Đã cảm ơn     : 1 lần
Được cảm ơn : 1 lần
CHUẨN ĐỀ SÁM HỐI KHOA
Thân gửi các bạn , người đang trên con đường hướng tâm đến mật pháp Chuẩn đề.
Theo kinh nghiệm của tôi là người đi trước, tôi nhận thấy một khi bạn đã có nhân duyên biết đến mật pháp Chuẩn đề , bạn đã có đầy đủ tín tâm quyết đi theo pháp tu này , nhưng có một vài điều bạn nên nắm rõ.
Ở Tây tạng , trước khi tiếp nhận một người đệ tử vào dòng tu Mật tông , các vị đạo sư thường cho họ học tập về kinh điển Hiển giáo trước, bắt đầu từ Tứ diệu đế , sau đến bát chính đạo , Thập nhị nhân duyên , Lục độ ba la mật ,tiến dần đến Duy thức ,Bát nhã không tông , Trung quán luận và các nghi tắc giới luật nhằm làm thanh tịnh thân tâm,khai mở tri kiến phật cho người đệ tử , sau đó cuối cùng họ mới bước chân vào Mật tông ,toàn bộ quá trình tu học Hiển giáo mất chừng 17 năm.
Tôi chắc chắn rằng nếu để mà được thế với hoàn cảnh ở nước ta ,trừ những vị xuất gia cắt ái từ gia nương bóng cửa phật môn thì còn khả dĩ theo được, còn các bạn vẫn sống đời thế gian có tâm hướng đạo sẽ không thể theo nổi,có lẽ tâm tu học của các bạn cũng phai nhạt dần theo năm tháng , đánh mất đi một kiếp làm người rất khó được tái sinh trở lại để được biết phật , nghe pháp , tu đạo.
Vì vậy để giúp các bạn vẫn có thể đi vào con đường tu tập mật chú Chuẩn đề , thì cần phải chỉ giúp cho các bạn một vài việc cần phải làm để giúp các bạn thanh tịnh được thân tâm , hóa giải bớt một phần nghiệp chướng đã tích tụ trong thân tâm các bạn từ nhiều đời kiếp , để khi các bạn chính thức bước vào tu tập mật chú Chuẩn đề không còn bị các nghiệp xấu ác đổ dồn về gây tác động xấu vào công việc làm ăn , hạnh phúc gia đình của các bạn , khiến các bạn bối rối đánh mất chính niệm rồi bỏ tu.
Cùng theo với thời gian , song song với việc tu tập mật chú Chuẩn đề , các bạn sẽ được hướng dẫn học hỏi dần dần giáo lý kinh điển , luật nghi của nhà phật để đi đúng con đường chính đạo .
Sau đây là bài tu sám hối được rút ra từ trong Chuẩn đề pháp kinh và được chỉnh sửa lại cho phù hợp với căn cơ của các bạn , đề nghị các bạn phải tiến hành bài pháp này trong 49 ngày , thời gian hành lễ thì có thể làm vào bất cứ thời điểm nào trong ngày.
Trừ những người đã có ban thờ phật sẵn thì không nói, còn đâu các bạn sẽ chuẩn bị một cái bàn ,tìm góc nhà thanh tịnh sạch sẽ , đừng nhìn vào nhà vệ sinh hay chỗ ô uế , treo tranh Chuẩn đề lên,lấy một cái cốc đổ gạo vào để cắm 3 nén nhang , rồi đặt một cốc nước tinh khiết vào đó, nếu có điều kiện thì mua thêm hoa, trái cây dâng đức Chuẩn đề , như vậy mình đã tạm có một cái ban thờ thờ ngài.
Có một điều rất đáng ghi nhận là bất kể bạn giàu hay nghèo ,nhà chính chủ hay nhà ở thuê ,nhưng khi các bạn tu Chuẩn đề miên mật , thì một khoảng thời gian sau , tùy theo phước nghiệp của bạn, tự nhiên bạn sẽ sắp xếp được hẳn một cái phòng riêng để có ban thờ hoàn chỉnh thờ ngài.

Về sám hối các vị đạo sư định nghĩa như sau :Sám gọi là Sám Tạ. Hối gọi là Tàm Quý (Xấu hổ). Cầu ân trên thương giúp mình sửa lỗi là Chân Sám Hối.

Các hạnh Khuyến Thỉnh, Tùy Hỷ , Hồi Hướng, Phát Nguyện cũng gọi là Hối. khi tu cùng với Hạnh Sám hối thì cùng có khả năng diệt tội.
Khuyến Thỉnh ắt diệt tội Ba Tuần (Ma Vương Ba Tuần) thỉnh Phật vào Niết Bàn
Tùy Hỷ ắt diệt tội lỗi ganh ghét người Tu Thiện.
Hồi Hướng ắt diệt Tâm điên đảo cầu sinh vào ba cõi (Tam Giới), chỉ một lòng chí nguyện cầu đến quả vị vô thượng bồ đề.
Phát Nguyện ắt diệt lỗi Thoái chí tu hành.

Sám hối là một cách để tích lũy công đức và loại bỏ những điều xấu đã tích tụ. Sám hối là bày tỏ ra những khuynh hướng bất thiện của Tâm. Khi chân thật đào sâu vào dòng tâm thức của mình, ta thấy ngay rất nhiều khía cạnh xấu ,chỉ thông qua phương pháp sám hối thì ta mới ý thức được sự kiện này. Mọi tật xấu của mình lúc này đều là nguyên nhân của sự đau khổ sau này. Thông qua sự hiểu biết này sẽ thúc đẩy chúng ta phải thanh tịnh hóa mình.
Khi đó, để làm thanh tịnh thân mình, chúng ta sẽ nhờ đến pháp xưng tán đức Chuẩn đề và sám hối trước ngài. Phương pháp thực hành tịnh hóa với tấm lòng sùng kính và khẩn thiết sẽ tịnh hóa rốt ráo của tâm ta, do ta mở tâm tin tưởng vào các đức tính của Phật Chuẩn đề .
Một số dấu hiệu cho thấy ta có sự tiến bộ trong sự tịnh hóa là dần dần trong sự tu tập ta có lòng tin vào Tam Bảo và sự Giác ngộ được phát triển - đó là một dấu hiệu tốt.
Pháp tu xưng tán , sám hối trước kim thân đức Chuẩn đề này , nó chính là sự chuẩn bị cho sự tiến bộ của mảnh đất tâm.
. Nhờ pháp tu mở đầu để gội rửa thân tâm, chuyển hóa một phần chướng duyên, nghiệp lực... các bạn sẽ tiến tu thuận lợi sau này.


CHUẨN ĐỀ SÁM HỐI KHOA

Đứng trước án thờ , chắp tay khấn nguyện .

ĐĂNG ĐẠO TRƯỜNG

nhược đắc kiến Phật
Đương nguyện chúng sanh
đắc vô ngại nhãn
Kiến nhất thiết Phật
OM AMRTE HÙM PHẠT(3 lần)
Ôm- am mờ rật tê hùm phạt

NGUYỆN HƯƠNG:
Hương yên kết thể, thông xuất tam giới
Ngủ uẩn thanh tịnh, tam độc liểu nhiên
OM DHÙPA DHÙPA SVÀHÀ(3 lần)
Ôm đù pa đù pa xoa ha

DÂNG HƯƠNG
Nguyện thử diệu hương vân,
Biến mãn thập phương giới,
Cúng dường nhất-thiết Phật,
Tôn pháp chư Bồ-tát,
Vô biên Thanh-Văn chúng,
Cập nhất-thiết Thánh-Hiền,
Duyên khởi quang minh đài,
Xứng tính tác Phật-sự,
Phổ huân chư chúng-sinh,
Giai phát Bồ-đề tâm,
Viễn-ly chư vọng-nghiệp,
Viên-thành vô-thượng đạo.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát (3 lần)
OM VAJRA VIH 3 biến
Ôm vắc ra vít

Tịnh pháp giới chân ngôn :

輆 稦
Om Ram 21 biến.

*Tịnh tam nghiệp chân ngôn


Om, xoa pha va, ( xòe mở hai ngón tay giữa )Sut đa sạc va, đạc ma, xoa pha va sut đô hàm ( đóng hai ngón tay giữa lại ) 3 biến

An thổ địa chân ngôn

罡休屹栵琲 婞湀茠 輆叫淲 叫淲 只合 送扣
Namah, Samanta,Buddhanamṃ,Omṃ, Duru,Duru,Devi Svàhà
Na ma,sa man ta,but đa năm, om, đu ru đu ru, đê vi,xoa ha 3 lần
Thỉnh chuông:
Kính mời chư đạo hữu , chúng tín chủ đồng hồ quỳ đảnh lễ Tam bảo.
Kim thần đệ tử chúng con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lại thập phương pháp giới chư phật hải chúng bồ tát chư vị thanh văn duyên giác hiền thánh tăng thường trụ tam bảo,kính lễ chư vị kim cương thiên long bát bộ hộ pháp thần vương ngũ bái.
KỲ NGUYỆN
Nam mô đức bản tôn phật mẫu Chuẩn đề vương bồ tát .
Hôm nay là ngày ..tháng ,,năm .
Kim cứ vi Việt nam quốc , …thành , …. quận, …. phường, … phố , gia số…, đạo tràng Chuẩn đề Liên Hoa.
* Kim đệ tử tên…tuổi, nhân vi nhất tâm cầu đạo mà hành pháp sám hối diệt tội tăng duyên.
Đệ tử thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật dâng trước án tiền hiến cúng đức Tỳ lô giá na , thập phương pháp giới chư phật hải chúng bồ tát , tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo , đức bản tôn phật mẫu Chuẩn đề giáo chủ bản tôn mật tông giáo phái , bát đại bồ tát , thất câu chi phật , chư vị kim cương thiên long bát bộ hộ pháp hộ chú tiến hành đàn nghi sám hối trong 49 ngày cầu diệt tội tăng phước duyên .
Tư thời ngã đệ tử ..thành tâm cung đối phật tiền , xưng tán hồng danh chư phật ,đức bản tôn Phật Mẫu Chuẩn Đề Giáo Chủ Bản Tôn Mật Tông Giáo Phái ,hành hạnh sám hối đồng trì tụng mật chú diệt tội .. Nguyện Thập phương Thường trụ Tam Bảo, Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Phật Mẫu Chuẩn Đề Giáo Chủ Bản Tôn Mật Tông Giáo Phái cùng Thất Câu Chi Ức Phật, Kim Cương La Hán, Đại Thánh,chư vị hộ pháp trong Giáo phái , thượng thiên địa hạ công đồng thánh đế đẳng chư tôn thần giáng lâm thùy từ gia hộ đệ tử nương theo uy lực gia trì của chư vị tác pháp Sám hối thành tựu viên mãn, giúp đệ tử diệt tội tăng phước , tu tập mật chú mau chóng thành tựu , hướng tới vô thượng bồ đề.
.Đồng thỉnh mời chư vị thần linh quản cai bản địa bản gia, các chân linh cư tại bản địa bản gia đồng lai phó pháp đàn dự lễ chiêm ngưỡng thế tôn , thính văn kinh pháp , nhất tâm hướng về con đường phật đạo.
Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần-3 lạy

(Thân ngay thẳng, uy nghi, tưởng tượng thân mình ảnh hiện 10 phương,đối trước chư phật xướng)
Đại Từ Đại Bi thương chúng sinh
Đại Hỷ Đại Xả cứu Hàm Thức
Tướng tốt, ánh sáng tự trang nghiêm
Chúng Đẳng chí Tâm quy mệnh lễ
Chí tâm đỉnh lễ :_
Nam mô thập phương Phật
Nam mô thập phương Pháp
Nam mô thập phương Tăng

Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Tôn Na Cửu Giới Bồ Tát
Nam Mô Vô Tướng Pháp Giới Bồ Tát
Nam mô Phật Đỉnh Đại Luân Bồ Tát
Nam mô Bất Động Tôn Vương Bồ Tát
Nam mô Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát
Nam mô Bất Không Quyến Sách Bồ Tát
Nam mô Kim Cương Thủ Bồ Tát
Nam mô Y Ca Ja Ta Bồ Tát
Nam mô Vắc ra Đa Ka Bồ Tát
Nam mô Hý, Mạn, Ca, Vũ Bồ Tát
Nam mô Hương, Hoa, Đăng, Đồ Bồ Tát
Nam mô Câu, Sách, Tỏa, Linh Bồ Tát
Nam mô Ô sô sắt Ma Bồ Tát
Nam mô Thánh Giáng Tam Thế Bồ Tát

Nam mô Chuẩn Đề Hội Thượng Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát _
Nam mô Tổ Sư Long Thọ Bồ Tát
Nam mô Bắc Thần Diệu Kiến Bồ Tát
Nam mô Nội Bộ Đại Uy Đỗ Tướng Chủ Bồ Tát Nam mô Thánh Tôn Na Lý Tướng Chủ Bồ Tát
Nam mô Đỉnh Hạnh Tướng Chủ Bồ Tát

Nam mô Thánh Quân Trà Lợi Tướng Chủ Bồ Tát
Nam mô Căng Yết La Tướng Chủ Bồ Tát
Nam mô Thánh Chế Sất Ca Tướng Chủ Bồ Tát
Nam mô A Lê Trí Mẫu Tướng Chủ Bồ Tát
Nam mô Càn Đạt Bà Vương Tướng Chủ Bồ Tát
Nam mô Quán Đỉnh Bộ Chủ Bồ Tát
Nam mô Uế Tích Kim Cương Bồ Tát
Nam mô Minh Xà Sứ Giả Bồ Tát

Nam mô Hộ Pháp Chư Thiên, nhất thiết Thánh Chúng
(Thưa bạch xong, tán rằng)
Thân Phật tràn đầy nơi Pháp Giới
Hiện ngay trước mặt các Quần Sinh
Tùy Duyên phó cảm, theo chẳng trọn
Mà thường ở tòa Bồ Tát này
Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Thập Thất Câu Chi Chính Đẳng Chính Giác
(Một lễ)

quỳ lên chắp tay xưng tán
Xưng tán Phật :

Đức Phật dùng Đại Bi
Điều phục các chúng sanh
Thành biển Phước Côngđức
Vì thế con tán lễ
(Một lễ)

Xưng tán Pháp :

Diệu lý của Chân như
Hay hoại các nẻo ác
Lợi sinh, trụ tịch tĩnh
Vì thế con tán lễ
(Một lễ)

Xưng tán Tăng :

Bền vững trì Giới Hạnh
Chứng nhập môn Giải thoát
Trụ cõi Công Đức thắng
Vì thế con tán lễ
(Một lễ)

Xưng tán bồ tát Chuẩn đề :
Chuẩn đề Công Đức tụ
Tâm vắng lặng thường trì
Tất cả các nạn lớn
Không thể phạm người đó
Trên Trời với Thế Gian
Thọ phước ngang bằng Phật
Theo báu Như Ý ấy
Quyết định không gì hơn

Khuôn mặt Bồ Tát như trăng đầy
Sắc tướng trắng vàng rất đoan nghiêm
Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
Nguyện thấy Tôn nhan thường cúng dường
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁT
(Một lễ)

Trên mặt Bồ Tát có ba mắt
Như bốn biển lớn thật lặng trong
Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
Nguyện được năm loại mắt thanh tịnh
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁT

Tai Bồ Tát đeo báu trang sức
Mọi thứ thù thắng rất trang nghiêm
Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
Nguyện được Nhĩ Thông, nghe Diệu Pháp
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁT
(Một lễ)


Lồng ngực Bồ Tát hiện chữ Vạn
Như trăng tròn diệu hiển quang minh
Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
Nguyện được Tâm Thông, nghe liễu ngộ
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁT
(Một lễ)

Bồ Tát đội mão hoa trên đỉnh
Trong mão hóa hiện năm Như Lai
Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
Nguyện được Từ Tôn ban quán đỉnh
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁT
(Một lễ)

Bồ Tát khoác áo màu trắng tinh
Sáu Thù đeo thể thật trang nghiêm
Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
Nguyện được quần áo khéo giải thoát
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁT
(Một lễ)

Thân Bồ Tát đeo Châu Anh Lạc
Tay, ngón đeo vòng báu trang nghiêm
Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
Nguyện đủ băm hai (32) tướng Như Lai
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁT
(Một lễ)

Bồ Tát ngồi thẳng trên hoa sen
Lớn cao chẳng động tựa núi vàng
Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
Nguyện sau sẽ ngồi tòa Bồ Đề
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁT
(Một lễ)


Mọi chi phần trên thân Bồ Tát
Thường phóng vô lượng ánh sáng lớn
Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
Nguyện được Từ Quang đến hộ niệm
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁT
(Một lễ)

Tay Bồ Tát kết Ấn Thuyết Pháp
Biểu thị khéo nói tất cả Pháp
Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
Nguyện được các Pháp đều thông đạt
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁT
(Một lễ)

Tay Bồ Tát cầm Phướn báu diệu
Biểu thị Thế Gian là Tối Thắng
Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
Nguyện con hay dựng Phướn Đại Pháp
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁT
(Một lễ)Bồ Tát kết Ấn Thí Vô Úy
Dìu dắt chúng sinh bị hiểm nạn
Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
Nguyện con mau lìa sự đáng sợ
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁT
(Một lễ)

Tay Bồ Tát cầm hoa sen diệu
Biểu thị sáu căn thường thanh tịnh
Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
Nguyện con lìa dơ (ly cấu) như hoa sen
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁT
(Một lễ)

Tay Bồ Tát cầm kiếm Trí Tuệ
Hay chặt trói buộc của phiền não
Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
Nguyện con chặt đứt Tham, Sân, Si
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁT
(Một lễ)

Tay bồ Tát cầm bình Táo Quán (rưới vảy)
Tuôn nước Cam Lộ thấm chúng sinh
Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
Nguyện con thường được Phật quán đỉnh
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁT
(Một lễ)

Bồ Tát cầm tràng hoa màu nhiệm
Mọi thứ trang điểm thật thù thắng
Nay con đỉnh lễ , thệ quy y
Nguyện con được buộc lụa Diệu Pháp
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁT
(Một lễ)

Bồ Tát cầm sợi dây Kim Cương
Khéo hay dẫn nhập vào tất cả
Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
Nguyện con được vào Pháp tương ứng
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁT
(Một lễ)

Tay Bồ Tát cầm quả Thiên Diệu
Biểu thị viên thành quả Bồ Đề
Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
Nguyện con rộng tu các quả lành
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁT
(Một lễ)

Bồ Tát cầm bánh xe tám căm
Uy quang chiếu diệu khắp Tam Giới (3 cõi)
Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
Nguyện con thường chuyển Đại Pháp Luân
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁT
(Một lễ)


Tay Bồ Tát cầm cây búa lớn
Hay phá Pháp Bất Thiện bền chắc
Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
Nguyện con đập nát núi Nhân Ngã (Người và Ta) NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁT
(Một lễ)

Tay Bồ Tát cầm Loa Đại Pháp
Âm thanh chấn động ba ngàn cõi
Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
Nguyện con hay nói tất cả Pháp
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁT
(Một lễ)

Bồ Tát cầm móc câu Kim Cương
Khéo hay câu triệu khắp tất cả
Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
Nguyện con thành tựu Pháp Câu Triệu
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁT
(Một lễ)

Tay Bồ Tát cầm Bình Như Ý
Tuôn ra Tạng báu với Kinh Điển
Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
Nguyện con thọ dụng thường như ý
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁT
(Một lễ)

Tay Bồ Tát cầm chày Kim Cương
Tám Bộ Trời Rồng đều quy ngưỡng
Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
Nguyện con điều phục kẻ khó phục
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁT
(Một lễ)

Tay Bồ Tát cầm Kinh Bát Nhã
Hàm chứa nghĩa vi diệu thâm sâu
Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
Nguyện con không Thầy tự nhiên ngộ
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁT
(Một lễ)

Bồ Tát cầm viên ngọc Ma Ni
Hào quang tròn trắng không tỳ vết
Nay con đỉnh lễ , thệ quy y
Nguyện Tâm Địa con luôn lanh lợi
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁT
(Một lễ)

Phật Mẫu Chuẩn Đề Đại Bồ Tát
Hiện mười tám tay ngồi trên Đàn
Tám Đại Bồ Tát hộ tám phương
Đệ Tử một lòng quy mệnh lễ
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁT
(Một lễ)

Sau đó chắp tay tự suy xét trong tâm như sau
: Ta với chúng sinh từ vô thủy thường vì 3 Nghiệp thân khẩu ý và 6 Căn nhãn nhĩ tị thiệt thân ý bất thiện mà gây tội nặng, Sở Chướng che mờ chẳng được thấy chư Phật, chẳng biết lối cần ra, thân tâm bị cuốn theo sinh tử luân hồi chẳng biết Diệu Lý. Nay Ta đã biết: Do cùng với tất cả chúng sinh đồng tạo tất cả các tội nặng, sớ chướng che mờ nên đối trước Chuẩn Đề Bồ Tát Tôn vì khắp cả chúng sinh mà quy mệnh sám hối. Nguyện xin gia hộ khiến tiêu diệt tội chướng.

Suy xét xong. Xướng rằng :
Ngã đệ tử Khắp vì 4 Ân 3 Cõi Pháp Giới Chúng Sinh đều nguyện đọan trừ 3 Chướng. Quy mệnh Sám Hối.
(Xướng xong. Quỳ ngũ thể đầu địa sát đất lạy một lạy, ngẩng lên lại đọc rằng )
Chí Tâm Sám Hối. (đệ tử chúng con tên là ….pháp danh …) cùng với Pháp Giới chúng sinh, hiện tiền 6 căn 6 trần giao nhau sinh nhiễm dính, tuần hoàn 3 cõi không có tạm dừng. Vì thân khẩu ý mà không có điều ác nào không tạo, muốn giết sinh mệnh thì giết, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói thêu dệt (Ỷ ngữ ), nói chia rẽ (Lưỡng Thiệt), nói thô ác (ác khẩu), tham dục, giận dữ, si mê, tà kiến, ngu si. Mười ác như vậy, tự mình làm hoặc sai người khác làm, tùy vui theo người ác, khen ngợi Pháp ác. Lại khởi Tâm ác lớn mạnh tạo Nghiệp Vô Gián như Giết cha hại mẹ, giết A La Hán, làm thân Phật chảy máu, phá Hòa Hợp Tăng. Lại điên cuồng buông lung mê tưởng, mở cửa Kiết Sử, thường giữ Luật Tà, cả đời chỉ gom sự Tăng (Ganh ghét) Mạn (Kiêu mạn), chẳng tin kinh điển Phương Đẳng trợ dùng nâng dắt. Nơi Pháp của Phật nói là Phi Pháp, Phi Pháp nói là Pháp, Các chúng sinh có Đức lại nói là mất Đức (thất đức), chẳng oan nói là oan. Chẳng vui phụng trì Pháp Luật Xuất Thế, Luân Thường Trị Thế cho đến Thừa Huấn Giáo
Tội lỗi như vậy vô lượng vô biên. Khi xả bỏ thân mệnh ấy thường đọa nẻo ác chỉ vì chấp Cái Ta .
Vì Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề Thế Tôn thương xót con cho nên nhập vào Tam Ma Địa nói Chuẩn Đề Đại Đà La Ni này. Nếu có chúng sinh hay tụng trì thì 10 Ác, 5 Nghịch thảy đều tiêu diệt.
Ngày nay y Pháp tu hành, phụng đối Sám Hối, chẳng dám che dấu. Ngưỡng Nguyện Bản Tôn Chuẩn Đề Bồ Tát Ma Ha Tát có đầy đủ 5 mắt chân thật thấy biết, biến 18 tay xót thương gia hộ .khiến cho đệ tử trong mộng luôn được thấy đại Thánh Hiện tiền chỉ bày .
Thấy miệng nôn vật đen, thân hiện cát tường. Tiếp vào Tam Ma Địa mau tròn Tất Địa, nhiếp khắp 10 Địa, Định Tuệ hiện tiền, hết thảy Nghiệp Chướng sẽ tiêu trừ hết, đời sau chẳng nhận tất cả ác báo, vĩnh viễn lìa Tam Giới, các căn làm sạch mê lầm chấm dứt, vành trăng tròn sáng nơi tim cùng Phật thọ dụng, mở Môn Tổng Trì, cùng các chúng sinh, cuối cùng quy vào Bí mật Tạng.

Sám Hối xongQuỳ kính lễ Tam Bảo (1 lạy)

_ Tiếp Pháp Khuyến Thỉnh: ( quỳ gối)

Con (tên là…) chí tâm khuyến thỉnh tất cả chư Phật ở 10 phương, Bậc đắc đạo hiện tiền. Nay thỉnh chuyển Pháp Luân khiến các quần sinh được an vui. Tất cả Phật ở 10 phương nếu muốn bỏ Thọ Mệnh, nay con cúi đầu mặt lễ, khuyến thỉnh xin trụ lâu ở
đời.
Khuyến Thỉnh xong Quỳ kính lễ Tam Bảo (1 lạy)

_ Tiếp Pháp Tùy Hỷ:

Con (tên là…) chí tâm tùy hỷ . Hết thảy các Phước Bố Thí, Trì Giới, Tu Thiền Hành sinh ra từ Thân, Miệng, Ý. Hết thảy Phước của người tu học 3 Thừa, Bậc thành tựu 3 Thừa, tất cả phàm phu … đều tùy hỷ mà khiến vui
Tùy Hỷ xong. Quỳ kính lễ Tam Bảo. (1 lạy)

_ Tiếp Pháp Hồi Hướng:

Con (tên là…) chí tâm hồi hướng. Tất cả Phước Đức mà con có được đều hòa hợp vì các chúng sinh mà chính hồi hướng Phật Đạo. Phước Sám hối như vậy, Khuyến Thỉnh, Tùy Hỷ đều xin hồi hướng về Bồ Đề với Chân Như Pháp Giới.

Hồi Hướng xong. Quỳ kính lễ Tam Bảo. (1 lạy)


_ Tiếp Pháp Phát Nguyện:

Con (tên là… ) chí tâm phát nguyện. Nguyện cho con cùng các hàng chúng sinh đều phát Tâm Bồ Đề, Định Tuệ thường hiện tiền, chứng Địa Ba La Mật. Nguyện con lúc lâm chung được vãng sinh về cõi An Lạc, được thọ ký xong thì quay trở lại cõi Sa Bà (Sahaloka) giáo hóa các chúng sinh.

Phát nguyện xong. Quỳ kính lễ Tam Bảo (1 lạy)


Chí Tâm quy mệnh lễ Thường Trụ Tam Bảo.

Chí Tâm phát nguyện
Nguyện điều con tu hành
Tất cả các Quả lành
Lễ niệm quy lực Sám
Hồi thí các Hữu Tình
Xa lì khổ ba cõi (Tam Giới)
Mau chứng nơi Niết Bàn
Hồi hướng Ngã Sở Cầu (sự mong cầu của con)
Trợ thành Thắng Tất Địa

Phát nguyện, hồi hướng xong. Chí Tâm quy mệnh Thường Trụ Tam Bảo

Quy y các Như Lai

Năm Trí, mười Thân Phật
Nguyện cùng các chúng sinh
Đồng vào Kim Cương Giới

Quy y Tối Thượng Thừa

Du Già Bí Mật Giáo
Nguyện cùng các chúng sinh
Đồng vào Kim Cương Giới

Quy y Bất Thoái Chuyển

Đại Bi Bồ Tát Tăng
Nguyện cùng các chúng sinh
Đồng vào Kim Cương Giới

Quy y Tam Bảo xong

Các Công Đức có được
Hồi thí các Hữu Tình
Cùng thành Đạo Vô Thượng
( 1lễ)


ĐẠI LUÂN MINH VƯƠNG DIỆT TỘI CHÂN NGÔN:

NAMAḤ STRYI-DHVIKĀNĀṂ TATHĀGATĀNĀṂ
OṂ _ VIRAJI VIRAJI _ MAHĀ-CAKRA-VAJRĪ _ SATA SATA _ SARATE SARATE _ TRAYI TRAYI _ VIDHAMANI SAṂBHAṂJANI _ TRAMATI SIDDHA _ AGRIYE TRĀṂ _ SVÀHÀ
Na mắc sờ tơ ri da- đi vi ka nằm – ta tha gát ta nằm.
Ôm vi ra ji- vi ra ji- ma hà chắc kờ ra- vắc rì-
Sa ta sa ta- sa ra tê sa ra tê – tờ ra di tờ ra di- vi đa ma ni – săm băm ja ni -tờ ra ma ti sit đa- A gờ ri dê tờ ràm – xoa ha
(21 biến , 49 biến , 108 biến tùy theo sức của mình )

HOÀN MÃN BỔ KHUYẾT CHÂN NGÔN 10 biến.
OṂ_ HULU HULU JAYA-MUKHE SVĀHĀ
Ôm hu lu ja da mu khê xoa ha.
MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH
Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.
Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.
Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức.
Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới.
Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.
Vô khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố.
Bồ đề tát đõa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn.
Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc a-nậu-đa-la tam-miệu tam-Bồ-Đề.
Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thiệt bất hư.
Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết
丫包 丫包 扒先丫包 扒先戌丫包 回囚 送扣
Gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā
Ga tê ga tê pà ra ga tê – pà ra xăm ga tê – bô đi xoa ha

HỒI HƯỚNG
Chuẩn đề Sám hối công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phúc giai hồi hướng, phổ nguyện trầm mịch chư chúng sinh, tốc vãng vô lượng quang Phật sát, thập phương tam thế nhất thiết Phật, chư tôn Bồ - tát ma ha tát, ma ha bát nhã ba la mật, tứ sinh cửu hữu đồng đăng hoa tạng huyền môn bát nạn tam đồ cộng nhập tỳ lư tính hải.
Nam – mô sa bà thế giới Tam giới đạo – sư tứ sinh từ phụ, nhân thiên giáo chủ thiên bách ức hóa thân, Bản sư hòa thượng Thích ca mâu ni Phật. (3lần)

PHỔ HỒI HƯỚNG CHÂN NGÔN
輆 珥釱 珥釱 合亙凅 眭咒紒 成眭咒 猲
OM SMARA SMARA VI MANA CAKRA MAHA CAKRA HUM 3 BIẾN
Ôm sờ ma ra sờ ma ra vi ma na – chắc kờ ra ma ha chắc kờ ra hùm.
Đạo hửu, đệ tử đồng hồ quỳ đảnh lễ chư tôn.

TAM TỰ QUY Y
Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy)
Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. (1 lạy)
Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. (1 lạy)
HÒA NAM THÁNH CHÚNG
PHÁT NGUYỆN
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phước trí vô biên thệ nguyện tập
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành
Nguyện dĩ thử công đức
Phổ cập ư nhất thiết
Ngã đẳng dữ chúng sinh
Giai cộng thành Phật đạo

CUNG THỈNH CHƯ TÔN HỒI QUY BẢN VỊ

Hồi hướng nhân duyên tam thế Phật
Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Tự Tại
Chư tôn, Bồ tát Ma ha tát
Ma ha bát nhã ba la mật
Cung thỉnh chư tôn hồi quy bản vị

Nhóm cư sĩ Mật pháp Chuẩn đề - Pháp hệ Liên hoa.


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1 bài viết ] 

Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:  
cron

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Diễn đàn được phát triển bởi Nguyễn Việt Anh