Hôm nay, Thứ 3 01/12/20 6:39

Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 21/10/19 23:49 
Ngoại tuyến
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia:
Thứ 6 30/08/13 0:12
Bài viết: 321
Đến từ: Bụng Mẹ

Đã cảm ơn     : 17 lần
Được cảm ơn : 41 lần
Ngày 12/1/2019 tại Đài Loan Lôi Tạng Tự, Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Pháp Vương sẽ chủ trì đại pháp hội Hộ Ma (hỏa cúng) Cát Tường Thiên Nữ (cũng gọi là Cát Tường Thiên Mẫu), ban quán đảnh Cát Tường Thiên Nữ tổng trì, bao gồm:

- Cát Tường Thiên Nữ bổn tôn pháp.
- Cát Tường Thiên Nữ cầu tài pháp.
- Cát Tường Thiên Nữ tiêu tai pháp.
- Cát Tường Thiên Nữ ngũ sắc tuyến mộng thị pháp.
- Cát Tường Thiên Nữ mộng thông pháp.

Sau đó ngài sẽ giảng Đạo quả.

(Sau đây là bài giảng của ngài tại pháp hội ngày 22/4/2017)
Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Pháp Vương khai thị pháp ngữ trân quý

Nguồn gốc và sự thù thắng của Cát Tường Thiên Nữ.

Trong Mật giáo, có một vị nữ thần nổi tiếng nhất sở hữu tương lai. Nữ thần này ở trên thiên thượng giới có một vị trí rất cao, nữ thần vĩ đại này chính là Cát Tường Thiên.

Cát Tường Thiên còn được gọi là Công Đức Thiên, cha của ngài là Đức Xoa Già, mẹ ngài là Quỷ Tử Mẫu, em gái của Bì Sa Môn Thiên.

Kinh Kim Quang Minh ghi chép: Công Đức Thiên Phẩm.
Kinh Tối Thắng Vương ghi chép: Đại Cát Tường Thiên Nữ Phẩm.
Kinh "Phật thuyết Cát Tường Thiên Nữ 12 danh hiệu", và kinh "Đại Cát Tường Thiên Nữ 12 tiết 108 danh vô cấu Đại thừa", đều có ghi chép.

Thân ngài được miêu tả như sau:
"Thân đoan chính, màu trắng đỏ, vòng cổ vòng tay khuyên tai, đầu đội mũ miện quý. Đại Cát Tường Thiên Nữ tay trái cầm ngọc như ý, tay phải kết ấn chú vô úy, đứng trên đài hoa sen."

Tôi ở Nam Sơn Nhã Xá thờ cúng ngài, mỗi ngày tôi trì chú Đại Cát Tường Thiên Nữ: "Om, ma-ha, si-li-ya, soha."

Đại Cát Tường Thiên Nữ vốn là nữ thần đắc đạo sớm nhất, từng theo Chiếu Minh Như Lai học Phật pháp, có công đức lớn, vì vậy ngài còn được gọi là Công Đức Thiên.

Theo những ghi chép của kinh Kim Quang Minh về các phẩm của Công Đức Thiên, Cát Tường Thiên trong kiếp quá khứ lúc còn ở Bảo Hoa Công Đức Hải Lưu Ly Kim Sơn của Chiếu Minh Như Lai đã trồng rất nhiều các loại thiện căn. Kết quả là hiện tại, ngài có thể nghĩ tới bất kì chỗ nào, nhìn hướng nào, tới chỗ nào, cũng đều có thể khiến cho vô lượng chúng sinh nhận được lợi lạc.

Nếu như các tín đồ có thể trì tụng kinh Kim Quang Minh, cúng dường chư Phật, lại dùng hoa thơm, hương thơm, đồ ăn ngon lành để cúng dường Cát Tường Thiên, ngoài ra trì niệm danh hiệu của ngài, sau khi cúng dường thì lập tức tín đồ này có thể đạt được phúc báo là tiền tài bảo vật.

Căn cứ theo kinh Đại Cát Tường Thiên Nữ danh hiệu đã viết:
"Vị Thiên nữ này có 12 danh hiệu là Cát Khánh, Cát Tường, Liên Hoa, Nghiêm Sức, Cụ Tài, Bạch Sắc, Đại Danh Xưng, Liên Hoa Nhãn, Đại Quang Diệu, Thí Thực Giả, Thí Ẩm Giả, Bảo Quang."

Lai lịch của Đại Cát Tường Thiên được xếp vào một trong 8 vị Bát Đại Long Vương (Đức Xoa Già Long Vương), là con gái do Ha Lê Đế Mẫu (Quỷ Tử Mẫu) sinh ra. Anh trai của ngài chính là Đa Văn Thiên Vương.

Có một cuốn kinh điển đề cập đến Cát Tường Thiên Nữ hỏi Phật, Phật hỏi lại Cát Tường Thiên Nữ: "Con sống ở nơi nào?" Thiên Nữ nói: "Con sống ở phía bắc núi Tu Di, trong cung điện của Đa Văn Thiên Vương, có một điện gọi là Điện Cát Tường, con sống tại đó."

Đây là Thiên Nữ trả lời Phật Thích Ca Mâu Ni, trong kinh điển đã ghi chép lại. Thiên nữ sống tại một trong số các cung điện tại cung điện của người anh trai.

Hóa ra, Cát Tường Thiên Nữ từng phát lời thề nguyện, hễ là người có lòng cung kính thế tôn, bất kì lúc nào niệm tên ta, ta nay tùy niệm, cho phép tất cả chúng sinh đều nhận được mọi niềm vui, có được quần áo, tư lương, tiền bạc, thất bảo, trân châu, lưu ly, san hô, hổ phách, ngọc bội, v.v. hoàn toàn không phải lo lắng bị thiếu thốn nữa.

Thiếu Nữ có dáng hình đoan chính, màu đỏ trắng, có hai cánh tay và các loại châu báu ngọc ngà, vòng cổ, khuyên tai, thiên y, mũ miện. Tay trái cầm ngọc như ý, tay phải giữ ấn nguyện, hoặc ngồi hoặc đứng.

Thiên Nữ ở trong mandala Thai Tạng Giới, trong Hư Không Tạng Viện, phục vụ bên cạnh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát.

ại Nhật Bản, Cát Tường Thiên là một vị vô cùng may mắn và hòa bình, mặt biểu hiện nét tươi cười, đội mũ phượng, cầm một quả cát tường. Cát Tường Thiên Nữ của Nhật Bản rất ôn hòa nho nhã.

Trong Đông mật thì Cát Tường Thiên chuyên về ban phúc cho mọi người.

Trong Tạng mật thì Cát Tường Thiên Nữ lại không giống như vậy, trên trán của ngài có một con mắt, phía sau cũng có một con mắt, ngay cả con ngựa mà ngài cưỡi cũng có một con mắt nằm ở mông con ngựa, có thể nhìn được phía trước, nhìn được phía sau, nhìn trái nhìn phải. Ngài cũng có pháp lực, có thể trừ tà.

Cát Tường Thiên Nữ trong Mật giáo có thể ra chiến trận, có thể tiêu trừ tai nạn, có thể giải trừ ác vận, lại còn có thể đánh bại kẻ địch, vô cùng lợi hại. Ngài còn có thể xóa tan mọi hiểu lầm, nghiệp lực, đánh bật tất cả mọi kẻ địch.

Cát Tường Thiên trong Tạng mật có diện mạo vô cùng hung ác, Cát Tường Thiên ở Nhật Bản thì lại rất ôn hòa nho nhã, tùy mọi người thích là được, quán tưởng vị nào cũng được.

Vì thế Cát Tường Thiên của Đông mật và Tạng mật khác nhau, cách tu pháp của hai nơi cũng không giống nhau lắm.

Sức mạnh của Cát Tường Thiên cũng rất lớn, vô cùng tôn quý.

hủ ấn của Cát Tường Thiên Nữ có thể gọi là Liên Hoa ấn, ấn của hoa sen nở. Nhưng hai ngón tay đeo nhẫn có chút hơi cong vào phía trong.

Chủng tử tự là "thất lợi", ý nghĩa chính là cát tường (may mắn).
Chú ngữ là: "Om, ma-ha, si-li-ya, soha."

Maha có nghĩa là "đại", si li ya chính là "cát tường", ý nghĩa câu chú chính là Đại Cát Tường Thiên, là Đại Cát Tường Thiên Nữ trong vũ trụ, trong hư không, ngài có thể thỏa mãn tất cả mọi sự việc của chúng sinh, đó chính là ý nghĩa của soha.

Duy Thất Nô (Visnu - Biến Tịnh Thiên) chính là thần bảo hộ, Cát Tường Thiên chính là vợ của ngài.

Có một câu chú Đạo giáo:

"Thượng Thanh Thượng Đế.
Đông Hoa Đại Đế Quân.
Lệnh Ngô Liên Sinh.
Thụ Lục Giáp Thiên Thư.
Tiện Sử Lục Giáp Lục Đinh Chi Thần.
Thiên Du Thập Nhị Khê Nữ.
Na Diên Thiên Nữ Ngũ Nhân.
Thống Suất Thần Binh Tam viên Đại Tương.
Hỏa Quang Đại Tương.
Phù Hải Đại Tương.
Hống Phong Đại Tương.
Các Lĩnh Thần Binh Bách Vạn.
Trợ Ngô Liên Sinh.
Pháp lực.
Thần thông.
Biến hóa.
Dữ đạo hợp chân."

Trong chú ngữ của Đạo gia này có 2 vị đại thần, một vị là Thập Nhị Khê Nữ, một vị là Na Diên Ngũ Thiên Nữ. Thập Nhị Khê Nữ chính là mười hai Cát Thường Thiên, còn Na Diên Ngũ Thiên Nữ chính là trường thọ Ngũ Thiên Nữ.

Chú ngữ này và Mật giáo có liên quan với nhau.
Thập Nhị Khê Nữ chính là 12 biến hóa thân của 12 Cát Tường Thiên. Ngũ Thiên Nữ của Na Diên Thiên là trường thọ Ngũ Thiên Nữ.

Trong Mật giáo, hai vị Thiên Nữ này đều rất nổi tiếng, họ chuyên về trừ tà và bắt ma.

Trừ tà --- chính là chặn lại ma quỷ.
Bắt ma --- chính là trói chặt ma quỷ lại.

Có thể trừ tà, có thể bắt ma, đem lại may mắn, 12 Cát Tường Thiên Nữ có sức mạnh như vậy, do vậy ngài thuộc về pháp của Jambhala (Hoàng Tài Thần). Jambhala chính là Thần Tài, là "nạp phúc", lại cũng có thể dùng như pháp hàng phục.

Cát Tường Thiên Nữ dễ dàng ban phúc và may mắn, bởi vì Đại Cát Tường Thiên ở phía bắc của Bì Sa Môn Thiên, khoảng cách tới nhân gian rất gần, rất dễ có được cảm ứng.

Ngoài ra có một điều rất đặc biệt là, Đại Cát Tường Thiên Nữ rất thích sự sạch sẽ. Mật đường của ngài nhất định phải giữ khô ráo, ngăn nắp, sạch sẽ và thanh tịnh, một thứ bẩn cũng không được, pháp tướng, pháp khí không được để bị bẩn. Ngay cả đến vải của bức họa tướng cũng cần phải do con gái còn trinh trắng dệt nên, thì mới có thể ban trải ánh sáng, nghĩa là có như vậy thì ngài mới hạ giáng.

Cát Tường Thiên Nữ lại càng thích hợp dành cho người nữ tu trì, đàn ông thì không thích hợp lắm. Bởi vì Thiên Nữ này hiện thân là nữ, tướng mạo phi phàm, có tâm thanh khiết, người nam tu pháp thì dễ xúc phạm.

Tôi đặc biệt giải thích như vậy là bởi vì với người tiếp nhận đạo pháp, mỗi người nên tùy vào căn cơ của chính mình mà tu pháp.

Pháp Cát Tường Thiên Nữ thích hợp cho người nữ tu trì, tu trì pháp này thì dung mạo sẽ vượt trội nghìn vạn người, đây là pháp làm đẹp tuyệt vời. Không chỉ có được trân bảo mà còn có được dung mạo xinh đẹp, cả đời không gặp tai nạn, đây chẳng phải là lợi ích lớn của pháp này sao.

Trong các văn Tập số 54, 102, 108, 114, 204… của Liên Sinh Hoạt Phật đều có viết về Cát Tường Thiên Nữ. Trong đó Đại Cát Tường Thiên Nữ có phương pháp cầu nguyện "mộng thông". Bạn hướng về ngài cầu nguyện, ngài có thể đến trong giấc mơ để chỉ thị cho bạn. Ngài còn có thêm "chiêm bốc", ở Tây Tạng gọi là bói quẻ, nghĩa là hỏi được chuyện lành dữ của tương lai. Đại Cát Tường Thiên Nữ có pháp như vậy

Nếu chưa được quán đỉnh pháp, vui lòng không thực hành để tránh chịu nghiệp nặng và các hệ quả không đáng có.

Hãy khởi Bồ đề tâm, share bài để chia sẻ và tích tập phước lực cho bản thân nhé. Quý vị có thể sẽ cứu giúp được ai đó theo cách mà mình không ngờ tới!

Chư Phật, Bồ tát, Hộ pháp, Phúc thần sẽ đến gia trì và luôn ở cạnh quý vị!

Om guru liansheng siddhi hum!

Liên Hoa Mật Trì kính!


Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1 bài viết ] 

Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:  
cron

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Diễn đàn được phát triển bởi Nguyễn Việt Anh