Hôm nay, Thứ 3 16/08/22 4:57

Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
 Tiêu đề bài viết: TRỢ DUYÊN CHO CHÁNH PHÁP !
Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 05/09/21 18:47 
Ngoại tuyến
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia:
Thứ 6 30/08/13 0:12
Bài viết: 671
Đến từ: Bụng Mẹ

Đã cảm ơn     : 17 lần
Được cảm ơn : 41 lần
TRỢ DUYÊN CHO CHÁNH PHÁP !
------------------------------------------------
Rất nhiều Đại sư Phật học hoặc những đại hòa thượng đã xuất gia, họ luôn xem thường Thiên nhân chi đạo, không tin chuyện quỷ thần, mà cho rằng đó chẳng qua là phương thuật của Thiên ma ngoại đạo mà thôi. Họ tự cho rằng Phật giáo mới là chính phái, Phật Pháp Tăng là Tam Bảo, tu hành theo chính đạo, không nên tu luyện Thiên ma ngoại đạo, nhưng mà họ không hiểu rằng, sự trợ duyên của chính pháp, hoàn toàn phải dựa vào Thiên ma ngoại đạo, nếu không có phép thuật thần thông của Thiên ma ngoại đạo, thì người quy y Phật môn chính pháp, nhân số sẽ giảm đi rất nhiều phần trăm, điều đó là không thể nghi ngờ, cho nên nếu không có Thiên ma ngoại đạo, thì sao lại có sự vĩnh trú của chính pháp?

Trong 10 đại đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni, Đại đệ tử thứ nhất Xá Lợi Phất, đại đệ tử thứ hai Mộc Kiền Liên, một người là Thiên Nhãn đệ nhất, một người là Thần Thông đệ nhất, hai vị đại đệ tử này đều là học giả ngoại đạo hoặc xuất thân lãng tụ, đến cuối cùng khi phụng hành Phật pháp trở thành sự trợ duyên của chính pháp, cho nên Những Đại sư Phật học và Tỳ Kheo xuất gia ngày nay, không được xem thường sức mạnh ngoại đạo, không tu thì được, nhưng không thể phỉ báng ngông cuồng, có rất nhiều người cho rằng xuất gia quy y cửa Phật thì còn vĩ đại hơn thiên thần, vĩ đại hơn cả Ngọc Hoàng Đại Đế, sao họ không suy nghĩ lại, Phật tổ cũng phải rất khách khí với Thiên Đế, một kẻ xuất gia chưa ra gì thì sao lại dám xem thường Thiên Đế? Thiên Đế xem ngươi như kiến cỏ, và ngươi còn không nhìn thấy Thiên Đế nữa là! Đừng nói là không nhìn thấy Thiên Đế, có khi cả thổ địa công công còn chưa nhìn thấy nữa? Cố nhiên chưa nhìn thấy Thổ địa công công, chưa nhìn thấy Thiên Đế thì bằng cớ gì dám nói còn vĩ đại hơn Thổ địa công, vĩ đại hơn Thiên Đế?

Cứ cho rằng người xuất gia vĩ đại hơn Thổ địa công công đi, và người xuất gia đi ngang qua miếu của Thổ địa công công, Thổ địa công công thấy người xuất gia đến, đứng trước cửa miếu cung nghênh đón tiếp, người xuất gia chẳng lẽ một chút cũng không đếm xỉa đến hay sao? Tự cho rằng mình vĩ đại, thật ra thật là nhỏ bé, e rằng ngay cả người nhà của Thổ địa công công cũng chưa nhìn thấy qua! Chẳng trách “Sói đêm tự đại”, người hành giả học Phật, thiên ma ngoại đạo có thể không tu. Nhưng đối cới những vị thần tiên dưới Thiên Đế không thể không tôn kính, nhất ít sự tu hành kiếp trước của thần tiên còn to càng lớn hơn ngươi.

Quan thế âm Bồ Tát biến hóa ra muôn hình vạn trạng để cứu thế, Bồ Tát có thể hóa thân thành nam thành nữ, hóa thân thành quỷ sai thành quỷ vương, hóa thân thành người mà không phải người, v.v…, những chúng sinh mà Bồ Tát độ trì không phân biệt người hay ta, Bồ Tát có thể hóa thành Thiên Đế, cũng có thể hóa thành Thổ Địa công công, mà người xuất gia không tôn kính Thổ Địa công công, không phải đã bất kính với Quan thế âm Bồ Tát hay sao, cho nên nên lấy người đắc độ thiên ma ngoại đạo, Quan thế âm Bồ Tát nhất thiết phải hóa thân đạo thân của thiên ma ngoại đạo để độ họ, điều này là không có gì để nghi ngờ.
Có một lần, trò chuyện với với một vị hòa thượng, vị tỳ kheo đó lại nhắc đến vấn đề cũ.
“Người xuất gia còn vĩ đại hơn Thổ địa công công.” Vị Tỳ kheo đó nói.
“Ngài nghe ai nói thế? Từ Ân Pháp sư, ai nói với ngài thế.” Tôi hỏi ông ta.
“Sao? Ai cũng nói như thế cả, không đúng sao?”

“Tôi nghe Phật nói Đạo hợp với chân thì thiện, chí hợp với đạo thì lớn, Phật Thích Ca Mâu Ni chưa từng nói, ngưới xuất gia lớn hơn Thổ địa công công vậy!”
Từ Ân hòa thượng đỏ mặt nói: “Chính Pháp cao hơn nhiều so với Thiên Tiên ngoại đạo.”
“Không sai, Thiên Tiên ngoại đạo thấp hơn một chút so với Chính Pháp, nhưng sao ngài lại biết, sau khi họ trở thành Thiên Tiên thì đã thỏa mãn mà không cầu Chính Pháp nữa? Huống hồ đạo của Thiên Tiên so với quả của người lại cao hơn nhiều vậy.”

Từ Ân hòa thượng nghe tôi giải thích như thế, từ đó ông ta biết được, mặc dù Chính Pháp ở trên cao, nhưng vẫn không được xem thường Thiên đạo.

Tác giả của tác phẩm “Tạo hóa thông” Nguyễn Ấn Trường cho rằng: “Nghiêm quân bình tương tự, hạ đãi linh bài, lắc xăm, mao chiêm, cốt bốc, tinh thành sở cảm, loại hữu túc bằng, đây là Hạ thừa của Đạo. Thối địa vận thủ lạc thư cửu số, bốc quân cơ trọng kỳ môn cửu tinh, nghiệm nhân sự thượng lụa nhâm thập nhị thần tướng, đây là Trung thừa của Đạo. Nhược phu trắc thế giới đại vận, duy hoàng cực dịch tượng dữ dại ất lí số, năng thối kỳ thường, chu thiên túc diệu hành độ năng quan kỳ biến, đây là Thượng thừa của Đạo.” Đoạn này của Nguyễn Ấn Trường, đã nói ra hết những lời trong lòng của tôi, Phật chia làm Tam thừa, ý nghĩa trong đó chính là ở đây.

Hôm nay, bất kể là lên đồng cũng được, phi loan cũng được, Viên quang cũng được, càng có người sáng tạo lụa giáo hợp nhất, ngũ giáo hợp nhất, thậm chí vạn giáo đồng minh, Thiên hạ vạn giáo đồng minh, Thiên cung thọ mạng, Di Lặc hạ sinh, chỉ cần hành pháp không sai lệch, không hẳn không phải là sự trợ duyên của Chính Pháp, cho nên “Theo Bồ Đề tâm, tất cả ngoại Đạo đều là Chính Pháp.” Nhưng, nếu là mượn Thần Phật để lừa tiền, điên đảo chúng sinh, thừa hành dị pháp, thậm chí mê tín ăn nói ngông cuồng, đó chính là đã đi vào ma đạo thật sự.
Pháp mà tác giả học, không những tôn sùng Tiểu thừa chi đạo, cũng tôn sùng Đại thừa chi đạo, vả lại mục tiêu cuối cùng cũng vẫn là tâm yếu Chính Pháp của sinh tử viên đầu, Tôi do có được sự trợ duyên của “Linh Cơ Thần Toán”, hướng dẫn mọi người quy về Phật giáo, hôm nay Phật giáo chỉ là giảng kinh, thuyết pháp, vốn không có những thuật biến hóa thần kỳ, vả lại không biết những phép chiêu hồn khu linh, không biế “Quy y Đại Đạo”, chỉ biết tụng kinh lễ Phật mà thôi, cách làm này nếu không phải ngoại đạo tương trợ, không thể nào có được tu tích tốt như thế, ngày nay có nhiều người tin Phật, trong quá khứ là tính đồ trong cung miếu, trong mười người đã có hết tám người sau ngoại đạo mới cầu Chính Pháp vậy, vì thế sự trợ duyên của Chính Pháp, người xuất gia không được xem nhẹ, cũng không thể không tôn kính, đừng nói là mở miệng là phỉ báng.

Theo như tôi được biết, một số người xuất gia tại sao lại tỏ vẻ tôn kính nhưng lại tránh xa Quỷ thần chi linh, nguyên nhân chính là Quỷ linh luôn luôn giả dạng thành một vị Đại Tiên nào đó, và còn đàm huyền luận cơ, nói năng lảm nhảm một hồi, người xuất gia không biết đâu mới là Thần Tiên? Người nào là do quỷ quái giả dạng? Vì không có cách nào để phân biệt, cho nên mới thà rằng tất cả đều không tin, tác giả từng xem lên đồng viết chữ ở một Thần đàng nọ, Linh đó tự xưng là Lữ Đồng Tân tổ sư hạ giáng, nhưng tôi vận linh nhãn vừa nhìn thì đã biết không phải Lữ Đồng Tân tổ sư, mà là một cô hồn dã quỷ rất có linh khí, đương nhiên là khi quỷ linh giảng kinh chẳng qua chỉ là phương pháp tu luyện của Quỷ linh tinh khí mà thôi, cho nên Phận Thánh và phàm phu vốn dĩ bình đẳng chẳng khác nhau là mấy, chỉ là tu luyện rồi ngộ khác nhau mà thôi, trên thì là Phật, dưới thì là phàm, Thiên Tiên ngoại đạo trở thành nhịp cầu nối giữa Phật và phàm, đó phải xem khả năng lĩnh ngộ của bạn, khả năng tu luyện, còn nhân quả kiếp trước càng quan trọng hơn.

Thiên Tiên ngoại đạo không thể quy y, nhưng phải tôn kính, đó là những lời hôm nay tôi nói với một số người xuất gia và những người tu luyện Phật giáo, giả thử hôm nay tôi nói Quan Thế Âm Bồ Tát đã từng nhỏ xuống đầu tôi vài giọt Cam Lộ từ trên không trung, và làm cho mọi bệnh đau của tôi hoàn toàn bình phục, thân thể khỏe khoắn, bạn có tin hay không? Điều này có thể khả năng đấy, vì Quan Thế Âm Bồ Tát không nơi nào là không hiện thân được! (Phụ ký: Tác giả từng khuyên người khác cúng dường tượng Phật, khuyên người niệm Phật, khuyên người theo đuổi Chính pháp Phật môn, tại sao những người này lại tin Phật một cách thành khẩn không nghi ngờ, đều là do Linh Cơ Thần Toán của tôi, tôi đoán ra được bí mật của họ, họ vì thế mà bỏ xuống mọi việc trần tục, toàn tâm toàn lực phụng sự Phật pháp).

Lư Thắng Ngạn Văn Tập 16
Sách viết năm sư phụ 29 tuổi.


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1 bài viết ] 

Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:  

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Diễn đàn được phát triển bởi Nguyễn Việt Anh