MatViet.org
http://www.matviet.org/forum/

Cờ Mật tông đại minh lục tự
http://www.matviet.org/forum/viewtopic.php?f=18&t=3134
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Người gửi:  duonghoanghai [ Chủ nhật 05/09/21 18:32 ]
Tiêu đề bài viết:  Cờ Mật tông đại minh lục tự

Trong mấy năm nay , tôi vân du khắp nơi , nhìn thấy rất nhiều tự miếu , cắm cờ trên nóc nhà ở các Phật tự rất ít , đều là các miếu của Đạo gia cắm mà thôi , tôi nhìn thấy cắm < hắc lệnh cờ > là nhiều nhất , kế đến là cờ màu vàng , tiếp theo là cờ màu trắng , và các cờ màu sắc khác , thật sự là cũng rất là ít . Trong cuốn sách < linh cơ thần toán mạn đàm > tôi từng nói đến < bí mật của hắc lệnh cờ > , cho nên ,< hắc lệnh cờ > không phải là cái gì quá thần bí nữa rồi.

Tu trì của Phật giáo thường có sự phân biệt hiển mật , hiển giáo chủ yếu là dùng Phật lý , mật giáo chủ yếu là dùng mật hạnh , và mật hạnh chính là ý nghĩa dùng lực hành của thân thể , xem trọng nổ lực tinh tấn , phấn đấu không lười biếng . Nhớ có một lần , tôi tản bộ trên con đường Hoàn Hồ ở bên một hồ nhỏ , ở một bảng chỉ đường dựng bên đường , chỉ dẫn trên núi có một tự miếu , tôi đi lên đó một mình , đến một ngôi chùa bằng lá , trong đó thờ hình Quan Âm Đại Sĩ , Quan Âm Đại Sĩ đó không giống với một số Quan Âm Đại Sĩ , trên đỉnh đầu có A Di Đà Phật , 4 cánh tay , hai tay chấp lại , còn hay cánh tay kia , một tay cầm hoa , một tay cầm chuỗi , rất là trang nghiêm , phướn 2 bên ghi là :< thanh tịnh đại bi diệu sắc thân , Di Đà trụ đỉnh trợ hoằng duyên . Thiên nhãn chiếu kiến chúng sanh khổ , ngã đẳng chí tâm quy mạng lễ > tôi vừa nhìn thấy , biết được đây là hình mật tông của Quan Âm Đại Sĩ , tôi chấp tay đảnh lễ .

Một lão cư sĩ già đang ở trong chùa , chúng tôi nói chuyện với nhau , cảnh nhiên là sư huynh đệ , vị sư huynh này hy vọng tôi không đem họ tên công bố ở thế gian , lúc trước anh ta là người chủ yếu trong giới chính trị , bây giờ tu mật tông , tôi thấy trên bàn thờ của ông ta có một cuốn < Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương kinh > , ông ta dẫn tôi đi xem phòng của ông ta , thì ra xung quanh phòng của ông ta đều cắm cờ ngũ diện , ông hỏi tôi :< anh có biết được đây là cờ gì không ?>
< sư huynh , đây chính là cờ mật tông đại minh lục tự đúng không ?>
<đúng vậy > ông ta rất vui nói :< khó trách Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh truyền thọ đạo pháp cho anh , cờ ngũ diện này , chia làm 5 phương hướng đông tây nam bắc và giữa , trên đó viết Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn , mỗi lá là khoảng 7 tấc vuông , ở hướng đông là cờ màu trắng , chính là Trì Quốc Thiên Vương hộ trấn , ở phía nam là cờ màu vàng , là Tăng Trưởng Thiên Vương hộ trấn , ở hướng tây là cờ màu đỏ , chính là Quảng Mục Thiên Vương hộ trấn , ở hướng bắc là cờ màu xanh , chính là Đa Văn Thiên Vương hộ trấn , ở chính giữa là cờ màu xanh lam , chính là 28 túc và chư tinh túc thiên thần hộ trấn . Cờ ngũ diện này là cờ mật tông đại minh lục tự , công hiệu là dùng để cứu nạn cầu phúc đàn chảm ma ,nó tồn tại lực lượng bất khả tư nghì . >
< Đại Minh Lục Tự Chân Ngôn chính là < OM MA NI BAT MI HUNG > đó là chân ngôn tạng văn , chú này thần diệu thù thắng , chủ chỉ mật tông , là tam mật phải tương ứng , cũng tức là thân thể thanh tịnh , là thân mật , chân ngôn thanh tịnh ,là ngữ mật ,quán tưởng thanh tịnh , là ý mật , như vậy anh hiểu chứ ?> sư huynh đại nói .
< em hiểu > tôi nói , lúc này hai mắt của tôi bèn đọng thần , cảnh nhiên nhìn thấy trên những lá cờ , mỗi lá đều phát ra tường quang ngũ sắc , và trên ánh tường quang đó cảnh nhiên lại có mỗi vị thần tướng đứng đó , thần sắc của mỗi vị đều phi dương , tay cầm cung , cầm tên , cầm đao cương xanh , cầm búa , cầm hàng ma xử . Tôi quay đầu lại nói với sư huynh , và tay vừa chỉ ra , sư huynh rất vui ,liên tục nói :< quá thần kỳ , quá thần kỳ >
Tôi được biết cờ Đại Minh Lục Tự có năng lực thần kỳ bất khả tư nghì , những ai nhà không yên ổn , có thể cắm cờ ngũ diện ở nơi cao nhất , mỗi ngày niệm chú 108 biến , đối với tiêu tai cầu phúc tự nhiên sẽ có lực vô hình phát ra , nhất là gió thổi cờ bay , dưới ánh nắng của mặt trời , lực chú này không ngừng hiện ra quang sắc , đây tuy rằng là bố trí hữu hình , nhưng lại sảnh sanh lực vô hình . Tôi đi qua rất nhiều tự miếu , chưa từng thấy làm như vậy , chỉ nhìn thấy ở Hoa Liên Thắng An Cung là có cắm < hắc lệnh cờ > , hắc lệnh cờ này cũng có tác dụng trấn đàn trừ tà . Nhưng , một số nhà dân không được sử dụng , nếu có người tu mật tông , trì Đại Minh Lục Tự Minh chân ngôn , dùng cờ mật tông đại minh lục tự trấn yên nhà , đó là thủ pháp cao minh nhất .
Ở Trúc Sơn , có một ngôi nhà , chủ trước của ngôi nhà này treo cổ tự sát , và sau này những người ở đó đều không bình yên , thậm chí có người nhìn thấy ở trước mặt đi tới đi lui , xuất hiện trong gương ở cửa sổ , trẻ con thì ban đêm ngủ khóc rất dữ dội , quạt điện đang thổi bổng nhiên phát ra tiếng quái lạ, thế là tôi dạy họ cắm cờ đại minh lục tự , niệm chú vãng sanh cho vong linh , kết quả là nhà hung không hung , từ đó bình yên không có chuyện gì nữa , người chủ mới sơn mới lại căn nhà , nay thì nhà hung trở thành nhà kiết , cờ mật tông đại minh lục tự thật là hữu dụng .

Dùng cờ mật tông đại minh lục tự , phải chú ý những việc như sau :

1/ ở trên mặt của mỗi lá cờ , đều viết 6 chữ < OM MA NI BAT MI HUNG >, khi viết chữ OM thì quán tưởng màu trắng , viết chữ MA thì quán tưởng màu đỏ , viết chữ NI thì quán tưởng màu vàng , viết chữ BAT thì quán tưởng màu xanh lá , viết chữ MI thì quán tưởng màu xanh lam , viết chữ HUNG thì quán tưởng màu đen , mỗi chữ đều phát ra quang minh vô lượng vô biên .

2/ sau khi viết xong ở trên mặt của cờ , xin hãy dùng thủ ấn hà một hơi , ấn ở trên mặt của mỗi lá cờ , nếu không biết dùng thủ ấn ,thì phải ở trước mặt Bồ Tát cầu xin nước chú Đại Bi , và gia trì thêm Đại Minh Lục Tự chân ngôn , sau khi niệm mất ngàn biến , dùng cành liễu xả nước này ở trên mặt của mỗi lá cờ , làm những việc này nhất định phải chay giới , ngàn lần không thể mất lễ nghĩa .

3/ từ ngày bắt đầu sử dụng , công phu mỗi ngày phải niệm Đại Minh Lục Tự chân ngôn , ít nhất là 108 biến , niệm đến nhìn thấy bản thân mình phát quang mới thôi , cái này rất là quan trọng .

Thấy sư huynh Tiểu Hồ , có một bài kệ lưu niệm :

< ẩn cư thâm sơn nghe cầm âm
Mật hạnh chân ngôn bất tư nghỉ;
Đại minh lục tự hộ trấn pháp ,
Ngàn năm tam mật đắc cờ thần .>

Bạn đang xem trang 1 / 1 trang Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/