Hôm nay, Thứ 3 16/08/22 5:09

Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ


Đã tìm thấy 37 kết quả

Người gửi Nội dung

 Thông báo chung   Tới chủ đề

Đã gửi:  

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Thứ 4 04/01/12 8:42 

Bạn không được cấp phép để xem chuyên mục này.

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Thứ 6 13/01/12 17:19 

Bạn không được cấp phép để xem chuyên mục này.

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Thứ 4 18/01/12 15:50 

Mình hay dùng bài khấn này, các Đạo Hữu tham khảo


Nam mô A Dì Đà Phật
Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Thập phương Tam thế nhất thiết chư Phật
Nhất tâm đỉnh lễ Bản tôn Phật mẫu Chuẩn đề vương Bồ tát.
Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát
Nam mô Thập phương tam thế chư Bồ tát chư Hiền thánh tăng
Nam mô Đương lai hạ sinh Di Lặc tôn Phật
Nam mô lịch đại tổ sư Bồ tát
Nam mô Hộ pháp chư thiên chư vị Bồ tát
Kính lạy Tam bảo
Kính lạy Bản cảnh thành hoàng chính vị đại vương, Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư tôn thần, Long mạch, Táo quân, chư vị tôn thần cùng các vị minh thần cai quản trong khu vực này, Các cụ tổ tiên nội ngoại chư vị tiên linh

Hôm nay là đêm 30 rạng mùng 1 tết ……...
Chúng con: ......................................................
Ngụ tại: .................................................................................

Chúng con tự sinh ra ở đời phúc mỏng, nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, tội lỗi chất chồng, khó bề tránh khỏi những tai ương nghiệp chướng ảnh hưởng đến sự nghiệp. Cúi mong tam bảo phù trì cho chúng con được nhờ ánh Ngọc Minh Châu tiêu trừ tội cấu, trí tuệ mở mang, được mây từ che chở, Tâm đại khai hoa, não phiền nhẹ bớt. Khi còn sống thực hành thiện nguyện, theo chân chư Phật, noi gương đại sỹ, cứu hộ chúng sinh.

Phút giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi đón năm mới, Tam dương khai thái, Vạn tượng canh tân. Nay theo vận luật, tống cựu Trịnh Vương Hành khiển, Thạch Tinh chi thần, Liễu Tào phán quan., nghênh tân Sở Vương Hành khiển, Hỏa Tinh chi thần, Biểu Tào phán quan, giờ tý đón xuân, đón mừng Nguyên đán.

Nay Ngài thái tuế tôn thần trên vâng mệnh Thượng đế giám sát vạn dân dưới sự bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc, nhân bởi tân xuân chúng con thành tâm lễ vật bày ra trước án, tiến cúng dâng Phật thánh, dâng hiến tôn thần, tiếp cúng tổ tiên, đốt nén hương dốc lòng bái thỉnh. Chư Phật, chư tôn pháp, chư Bồ tát, chư hiền thánh tăng, Thiên long bát bộ, Hộ pháp thiện thần linh giáng đàn tràng chứng minh công đức.

Cung thỉnh Bản cảnh thành hoàng chính vị đại vương, Sở Vương Hành khiển trí đức tôn thần, Thần linh thổ địa phúc đức chính thần, Long mạch tôn thần, Định phúc táo quân, Ngũ thổ phúc đức chính thần, cùng các vị minh thần cai quản trong khu vực này.

Cung thỉnh Môn khẩu thổ địa tiếp dẫn Tài thần.

Cung thỉnh gia tiên nội ngoại, tổ cô ông mãnh nội ngoại linh giáng đàn tràng hưởng thụ lễ vật.

Gia hộ cho gia đình chúng con một năm Nhâm thìn bình an vô sự, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, cầu cho gia đình chúng con được trong ấm ngoài êm, điểm lành mang đến, điểm dữ mang đi, ăn nên làm ra, khai vận hành thông, tai ách tiêu trừ, thượng quan, hạ quan chân thành, bình đẳng, ủng hộ cho chúng con mọi duyên như: Giáo dục, kinh doanh, đầu tư sản xuất…v.v cho được mọi duyên thuận lợi, thanh toán tài mậu được như ý. Giao dịch, đối nội, đối ngoại, giải quyết công việc với các đối tác làm ăn thuận lợi, bách bệnh tiêu tan, vạn bệnh tiêu trừ, tăng phúc, tăng thọ, cầu cho các cháu học hành thông minh sáng suốt có quý nhân phù trợ ủng hộ cho các cháu được công thành danh toại, tâm tính thuận hòa, trí tuệ khai hoa. Chúng con xin nguyện tu nhân tích đức cúng dàng Tam bảo, hiếu thuận song thân, cứu bần cứu nạn, từ thiện xã hội để lấy công đức này hồi hướng cho gia đình chúng con một năm Nhâm Thìn yên ổn, một năm khai vận hanh thông, làm ăn thịnh vượng, vợ chồng chúng con sắt cầm hòa hợp, phu phụ đại đạo, bách niên giai lão......

Tâm tín lòng thành cúi xin chứng giám

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Thứ 5 02/02/12 10:50 

Bạn không được cấp phép để xem chuyên mục này.

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Chủ nhật 27/11/11 23:24 

Một lần nữa thay mặt BQT diễn đàn mật việt, Tây Phương xin gửi tới Quí đạo hữu đã tới và chia sẻ, giao lưu với các thành viên của diễn đàn Mật việt lời cảm ơn sâu sắc nhất.

Sau đây là 1 số hình ảnh buổi tối offline

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266061.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266063.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266135.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266058.jpg


http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266064.jpg


http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266066.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266068.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266069.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266070.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266073.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266075.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266077.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266081.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266083.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266084.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266085.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266086.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266087.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266088.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266089.jpg


http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266091.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266092.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266093.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266099.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266116.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266118.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266120.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266121.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266122.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266123.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266126.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266127.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266128.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266129.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266131.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266132.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266134.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266136.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266138.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266141.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266139.jpg

http://i1135.photobucket.com/albums/m632/matvietHN/Offline%2026-11-2011/PB266140.jpg
Bạn đang xem trang 1 / 2 trang [ Đã tìm thấy 37 kết quả ]


Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ


Chuyển đến:  
cron

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Diễn đàn được phát triển bởi Nguyễn Việt Anh