Hôm nay, Thứ 3 02/06/20 13:10

Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ


Đã tìm thấy 236 kết quả

Người gửi Nội dung

 Thông báo chung   Tới chủ đề

Đã gửi:  

 Thông báo chung   Tới chủ đề

Đã gửi:  

 Thông báo chung   Tới chủ đề

Đã gửi:  

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

 Tiêu đề bài viết: Trả lời: MỞ QUÁN BÓI XẨM
Đã gửi: Thứ 5 15/12/11 12:09 

Vị Thầy của tất cả chúng ta là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !

Ở trong thế gian này, khi ngay cả những lời tốt đẹp chúng ta cũng còn chưa nói đủ, còn chẳng thể tìm thấy hết, thì làm sao lại để phí thời gian cho những lời đầy vọng chấp, hờn giận, tranh chấp thị phi và hý luận mất đoàn kết vậy ?

 Thông báo chung   Tới chủ đề

Đã gửi:  

 Thông báo chung   Tới chủ đề

Đã gửi:  

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

 Tiêu đề bài viết: ẤM ÁP TÌNH NGƯỜI
Đã gửi: Chủ nhật 18/12/11 23:47 

ẤM ÁP TÌNH NGƯỜI

Con người vốn là một tế bào nhỏ của xã hội, nên con người phải sống tương quan với ai đó. Hơi ấm tình người. Một thái độ thân tình, một cử chỉ chia sẻ, một lời nói thân thương, đem lại cho chúng ta sự ấm áp thật sự, hơn mọi thứ lò sưởi, áo ấm hàng ngày.

Ấm áp không phải khi ngồi bên bếp lửa
mà là bên cạnh người mà bạn thương yêu !

Ấm áp không phải khi bạn mặc một lúc hai, ba áo ấm mà là khi bạn
đang đứng trước gió lạnh từ phía sau có ai đó khoác lên bạn một tấm áo.

Ấm áp không biểu lộ qua lời nói "ấm quá"
mà là khi có tiếng thì thầm bên tai : "Có lạnh lắm không ?".

Ấm áp không phải khi bạn dùng hai tay xuýt xoa
mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn.

Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len,
mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy.

Chúc mọi người mỗi ngày đều tốt đẹp hơn ngày hôm qua và chúng ta hãy cùng nhau chung sức mang một chút ấm áp tình người lên vùng địa đầu cực bắc Hà Giang cho các em học sinh đang từng ngày chống chọi với cái lạnh của mảnh đất cao nguyên đá các bạn nhé..

 Thông báo chung   Tới chủ đề

Đã gửi:  

 Thông báo chung   Tới chủ đề

Đã gửi:  

 Thông báo chung   Tới chủ đề

Đã gửi:  

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Thứ 4 04/01/12 8:42 

Bạn không được cấp phép để xem chuyên mục này.

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Thứ 7 31/12/11 22:39 

Bạn không được cấp phép để xem chuyên mục này.

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Thứ 7 31/12/11 23:01 

Bạn không được cấp phép để xem chuyên mục này.

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Chủ nhật 01/01/12 0:19 

Bạn không được cấp phép để xem chuyên mục này.

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Chủ nhật 01/01/12 0:43 

Bạn không được cấp phép để xem chuyên mục này.

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Chủ nhật 01/01/12 10:07 

Bạn không được cấp phép để xem chuyên mục này.

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Thứ 2 02/01/12 10:02 

Bạn không được cấp phép để xem chuyên mục này.

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Thứ 2 02/01/12 19:31 

Bạn không được cấp phép để xem chuyên mục này.

 Thông báo chung   Tới chủ đề

Đã gửi:  

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Thứ 4 04/01/12 14:37 

http://www.diendanhoasen.com/vantindat/images/10%20phap%20gioi.jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(1).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(2).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(3).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(4).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(5).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(6).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(7).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(8).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(9).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(10).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(11).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(12).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(13).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(14).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(15).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(16).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(17).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(18).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(19).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(20).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(21).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(22).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(23).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(24).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(25).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(26).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(27).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(28).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(29).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(30).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(31).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(32).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(33).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(34).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(35).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(36).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(37).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(38).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(39).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(40).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(41).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(42).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(43).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(44).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(45).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(46).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(47).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(48).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(49).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(50).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(51).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(52).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(53).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(54).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(55).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(56).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(57).jpg

http://www.diendanhoasen.com/images/anhphat/dianguc%20(58).jpg

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Thứ 4 04/01/12 19:15 

Đã biết đến Địa ngục như thế nào thì cũng nên xem Nhân- Quả ra sao.


Muốn biết nhân đời trước
Xem hưởng quả đời này
Muốn biết quả tương lai
Xét nhân gieo hiện tại
Người mà tâm chân chánh
Mọi người hướng thiện theo
Việc làm hợp lý lẽ
Khắp nơi được an vui
Người mà hư tâm tà
Tham sân dần phát triển
Làm việc mà tùy tiện
Tự rước họa vào thân”

http://lh5.google.com/thanhtu77/RxeKJGAFa2I/AAAAAAAAA9o/U_0WeR3L3cQ/s800/p612.jpg
Kiếp trước: Hiến vàng tô điểm Phật
Đời nay: Làm quan. Tại vì sao?

http://lh4.google.com/thanhtu77/RxeKG2AFaxI/AAAAAAAAA9A/zFyAqgl5xkU/s800/p41.jpg
Kiếp trước: Xây cầu đắp đường làm lộ
Đời nay: Cởi ngựa ngồi kiệu

http://lh5.google.com/thanhtu77/RxeKHGAFayI/AAAAAAAAA9I/VhrhL7ddMwo/s800/p42.jpg
Kiếp trước: Dâng y cúng dường chư Tăng
Đời nay: Mặc gấm mặc lụa

http://lh4.google.com/thanhtu77/RxeKH2AFazI/AAAAAAAAA9Q/U4nk5-KMemg/s800/p51.jpg
Kiếp trước: Cơm gạo bố thí người nghèo
Đời nay: Có ăn, có mặc

http://lh5.google.com/thanhtu77/RxeKIGAFa0I/AAAAAAAAA9Y/10KBbou0uAE/s800/p52.jpg
Kiếp trước: Dâng gạo cúng chùa
Đời nay: Nhà cao lầu gác

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Thứ 4 04/01/12 19:33 

KINH NHÂN QUẢ BA ÐỜIViệt Dịch: HT Thích Thiền Tâm


Một hôm, Tôn giả A Nan Đà, ở trên hội Linh Sơn cùng với một ngàn hai trăm năm mươi đại Tỳ Kheo câu hội.

Khi ấy A Nan Đà Tôn giả, chắp tay đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng, rồi quỳ xuống thưa thỉnh đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn rằng:

- Bạch Thế Tôn! Đến thời mạt pháp, tất cả chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, nhiều kẻ sinh niệm chẳng lành, không kính Tam Bảo, không trọng cha mẹ, không có tam cang. Năm giềng rối loạn, nghèo khó, thấp hèn, sáu căn chẳng đủ, trọn ngày sát sinh hại mạng cho đến nghèo giàu sang hèn không đồng nhau. Do nhân duyên qủa báo gì khiến nên như thế?

Cúi xin đức Thế Tôn từ bi, vì chúng con giải thích mọi sự việc.

Phật bảo A Nan cùng các đại đệ tử: ! Lành thay ! Lành thay ! Các ông hãy lắng nghe! Ta sẽ vì các ông mà giải thích rành rẽ”.

Tất cả nam nữ ở thế gian giàu sang hay nghèo hèn, chịu khổ vô cùng hoặc hưởng phước vô lượng đều do nhân duyên từ đời trước mà cảm qủa báo.

Cho nên tất cả chúng sinh, trước phải hiếu kính cha mẹ, kế đó phải tin trọng ngôi Tam Bảo, thứ ba nên bỏ giới sát mà phóng sinh, và thứ tư cần ăn chay bố thí mới có thể gieo giống ruộng phước về sau.

Phật liền nói bài kệ nhân qủa rằng:

Giàu sang đều bởi mạng

Đời trước có tu nhân

Ai thọ trì kinh nầy,

Đời đời hưởng phước lộc.

Thiện nam, tín nữ nghe ta nói:

Suy nhớ kinh Nhân Qủa ba đời

Nhân qủa ba đời việc chẳng nhỏ,

Phật nói lời Phật chớ chê khinh.

1. Đời nay làm quan do nhân gì?
Kiếp trước vàng ròng thếp tượng Phật
Đời nay hưởng phước bởi nhân xưa
Đai vàng, áo tía, cầu nơi Phật.
Vàng trang nghiêm Phật, trang nghiêm mình.
Làm đẹp Như Lai, đẹp từ thân.
Đừng bảo làm quan là chuyện dễ,
Không tu phước ấy đến từ đâu?

2. Cưỡi ngựa, ngồi kiệu do nhân gì?
Kiếp trước làm cầu, bồi đắp lộ.

3. Do nhân duyên gì mặc gấm vóc?
Đời trước thí áo giúp Tăng Ni.

4. Có ăn, có mặc do nhân gì?
Xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống.

5. Ăn mặc thiếu thốn bởi nhân chi?
Kiếp trước một nửa không xả thí.

6. Lầu cao nhà lớn do nhân gì?
Xưa lên chùa am cúng thí gạo.

7. Phước lộc đầy đủ cho nhân gì?
Xưa lập chùa am cất nhà mát (1)

8. Tướng mạo xinh đẹp do nhân gì?
Đời trước hoa tươi cúng dường Phật.

9. Thông minh trí tuệ do nhân gì?
Kiếp trước ăn chay, thường niệm Phật.

10. Người thấy vui mừng do nhân gì?
Xưa kết duyên lành cùng đại chúng.

11. Chồng vợ bền lâu do nhân gì?
Đời trước tràng phan nghiêm cúng Phật.

12. Cha mẹ song toàn do nhân gì?
Đời trước kính trọng người cô độc.

13. Không cha mất mẹ do nhân gì?
Kiếp trước là người đánh bẫy chim.

14. Con cháu đông nhiều do nhân gì?
Đời trước mở lồng thả chim thú.

15. Nuôi con không được do nhân gì?
Xưa sinh con gái dìm cho chết? (2)

16. Đời nay không con do nhân gì?
Kiếp trước bẻ gãy hại trăm hoa.

17. Đời nay sống lâu do nhân gì?
Kiếp trước mua vật phóng sinh nhiều.

18. Đời nay mạng yểu do nhân gì?
Kiếp trước xẻ thịt giết chúng sinh.

19. Đời nay không vợ do nhân gì?
Kiếp trước tham mưu gian vợ người.

20. Đời nay ở góa do nhân gì?
Kiếp trước buông lung khinh rẻ chồng.

21. Làm thân tôi đòi do nhân gì?
Kiếp trước quên ơn cùng phụ nghĩa.

22. Đời nay mắt sáng do nhân gì?
Kiếp trước cúng dầu đốt đèn Phật.

23. Đời nay đui mù do nhân gì?
Kiếp trước chỉ đường chẳng phân minh.

24. Môi miệng sứt thiếu do nhân gì?
Kiếp trước thổi tắt đèn cúng Phật.

25. Đời nay câm điếc do nhân gì?
Xưa từng ác khẩu mắng cha mẹ.

26. Đời nay lưng gù cho nhân gì?
Kiếp trước chê cười người lễ Phật.

27. Tay bị cong quẹo do nhân gì?
Đời trước đều là người tạo nghiệp.

28. Chân bị co rút do nhân gì?
Kiếp trước ngăn đường đánh cướp người.

29. Làm thân trâu ngựa do nhân gì?
Xưa thiếu nợ người không chịu trả.

30. Đọa làm heo chó do nhân gì?
Kiếp trước lừa gạt phỉnh hại người.

31. Đời nay nhiều bệnh do nhân gì?
Xưa đem rượu thịt bày cúng Phật.

32. Đời nay không bệnh do nhân gì?
Xưa thí thuốc men cứu bệnh nhân.

33. Hằng bị lao tù do nhân gì?
Kiếp trước làm ác chẳng nhượng người.

34. Đời nay chết đói do nhân gì?
Kiếp trước thường lấp hang rắn chuột

35. Bị thuốc độc chết do nhân gì?
Kiếp trước đăng lưới giết hại cá.

36. Nổi trôi cơ khổ do nhân gì?
Ác tâm lấn hiếp mưu hại người.

37. Đời nay lùn bé do nhân gì?
Kiếp trước xem kinh để dưới đất. (3)

38. Nay thường thổ huyết do nhân gì?
Xưa ăn thịt rồi đi tụng kinh. (4)

39. Đời nay ngu điếc do nhân gì?
Kiếp trước tụng kinh chẳng lắng nghe.

40. Ghẻ lác phong điên do nhân gì?
Xông hơi thịt cá trước bàn Phật.

41. Thân có mùi hôi do nhân gì?
Xưa bán hương thơm trọn dối gian.

42. Đời nay chết treo do nhân gì?
Kiếp trước đem dây săn bẫy thú.

43. Quan, qủa, cô độc do nhân gì?
Xưa thường ganh ghét hiềm mắng người.

44. Sét đánh lửa thiêu do nhân gì?
Cân non, già, thiếu lòng gian xảo.

45. Rắn cắn cọp ăn do nhân gì?
Kiếp trước gây oan tạo đối đầu.
Muôn việc mình làm lại mình chịu
Thọ khổ địa ngục oán trách ai?
Đừng nói nhân qủa người không thấy.
Xa trả con cháu, gần trả mình.

46. Chỉ nhìn trước mắt người hưởng phước.
Sẽ tin bố thí với trì trai.
Kiếp trước tu nhân nay hưởng qủa.
Đời nầy tu tích để về sau.
Nếu ai hủy báng kinh Nhân Qủa
Kiếp sau đọa lạc mất thân người.
Kẻ nào thọ trì kinh Nhân Qủa.
Chư Phật, Bồ Tát đều chứng minh.
Kẻ nào biên chép kinh Nhân Qủa,
Truyền đời tu học đạo nhà hưng.
Ai mà mang đội kinh Nhân Qủa,
Tai hung hoạnh họa chẳng vào thân.
Nếu người giản nói kinh nhân qủa
Đời đời kiếp kiếp được thông minh
Kẻ nào đề xướng kinh Nhân Qủa
Đời sau người thấy sinh cung kính.
Người nào ấn tống kinh Nhân Qủa.
Kiếp sau sẽ được thân Đế Vương.
Theo Kinh Nhân Qủa hỏi đời trước.
Chính sự thọ hưởng của đời nay.
Theo Kinh Nhân Qủa hỏi đời sau.
Chính sự gây nhân của kiếp này,
Nếu như nhân qủa không cảm ứng,
Do đâu Mục Liên cứu được mẹ?
Người nào tin sâu kinh Nhân Qủa.
Đồng sinh Tây phương cõi Cực Lạc.
Nhân qủa ba đời nói không hết.
Thiên long chẳng bỏ ý người lành.
Nên ngôi Tam Bảo ruộng phước lớn,
Nhân tu tuy một, hưởng muôn ngàn.
Gởi kho bền chắc không hư mất, (5)
Nhiều đời thọ dụng phước vô cùng.
Muốn biết nhân đời trước,
Xem sự hưởng đời nay,
Muốn biết qủa đời sau,
Xem việc làm kiếp này.

( 1) Nhà dưỡng Lão, cô nhi
(2) Thuở xưa từ Ấn Độ, cho đến Trung Hoa, những nhà nghèo sinh con nhiều nuôi không tham nên dìm cho chết bớt con gái lúc mới sinh ra.
(3) Ngồi dưới đất xem kinh, nên để kinh trên một cái bệ, khinh mạn cũng là nhân của tướng lùn bé. Lễ Phật, khiêm hạ là nhân của tướng cao hơn.
(4) Ăn mặn rồi muốn tụng kinh, phải súc miệng rửa tay, rửa miệng sạch, và tụng chú như sau. Tất được thanh tịnh không tội lỗi: Tịnh tam nghiệp chân ngôn: Um Soa Pha Va Suýt Đà, sạt và đạt ma, soa phạ va suýt đa hàm (7 biến) Aum! Syabhava sudaha, sarva drama svabhava suddhà hàma.
(5) Gởi kho đây không phải đốt giấy tiền vàng bạc gởi vào kho, mà ý nói tiền của thế gian không bền, khi chết rồi phải bỏ lại tất cả. Chỉ có tu phước làm lành ăn chay, tụng kinh, tham thiền, niệm Phật, là kho

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

Đã gửi: Thứ 4 04/01/12 10:28 

Bạn không được cấp phép để xem chuyên mục này.

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

 Tiêu đề bài viết: HỌC CHỮA BỆNH MIỄN PHÍ
Đã gửi: Thứ 7 31/12/11 9:51 

HỌC DIỆN CHẨN MIỄN PHÍ


Hôm trước DN1 định đi Hà Giang với Đoàn Mật Việt. Nhưng bất ngờ ngọc thể bất an bởi một cục u to và đau phát sốt. Đi bệnh viện lúc tối cũng ngại. Sực nhớ thầy Nguyễn Tuấn Phan, Phó giám đốc Trung tâm cổ học UNESCO Phương Đông có nói Tiến sĩ - Bác sĩ Trần Thống Nhất chữa bệnh bằng diện chẩn rất giỏi. Thế là DN1 mò đến.

Kỳ lạ là sau 1 giờ chữa trị, bấm huyệt - mà toàn huyệt trên mặt và tay thôi nhé - thế mà DN1 hết sốt, hết đau. Sau 3 ngày chưa khỏi hẳn (uống kháng sinh bệnh cũng giảm từ từ thế thôi mà), nhưng quan trọng là bệnh đã lui, u đã xẹp và không đau đớn nữa.

Thấy cách trị bệnh lạ quá, DN1 bèn xin làm đệ tử. Vị Tiến sĩ - Bác sĩ cười, bảo rằng:
14 giờ 30 ngày 1/1/2012 sẽ khai mở lớp học chữa bệnh mới. Mời các đạo hữu quan tâm tới sức khỏe cùng đến tham dự. Lớp học từ thiện miễn phí hoàn toàn.

Kính báo để anh em đạo hữu biết có một lớp học tốt và kỳ lạ như truyện cổ tích đã và đang mở ra ở Hà Nội. Anh em nào thích học chữa bệnh không dùng thuốc cho gia đình, cho mọi người và bản thân thì liên hệ trực tiếp với Tiến sĩ - Bác sĩ Trần Thống Nhất nhé.

 Thông báo chung   Tới chủ đề

Đã gửi:  

Bạn đang xem trang 1 / 10 trang [ Đã tìm thấy 236 kết quả ]


Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ


Chuyển đến:  
cron

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Diễn đàn được phát triển bởi Nguyễn Việt Anh